Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja


 • Aika: ma 14.11.2016 - ti 15.11.2016
 • Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkatu 30, luentosali Aino
 • Ilmoittautuminen: Doodlessa (tiedot erityisruokavaliosta: outi.tasala@csc.fi)
 • Työskentelymateriaalit:  Julkaistaan linkkeinä ohjelman sisällä.
 • Käytännön järjestelyt: Kts. sivun alaosa

Teema ja sen rajaus

 • Työpajassa keskitytään Opetus-, koulutus- ja varhaiskasvatussanastoon (OKSA-sanasto) ja erityisesti opiskelijan hakeutumisen ja opiskelijavalinnan käsitteisiin ja termeihin Opintopolusta kootun korpuksen pohjalta. Työpajassa käydään läpi hakeutumisen ja valinnan koko kaari sekä siihen liittyvät eri yhteyksissä syntyneet ja käyttöönotetut käsitteet ja termit.
 • Työpaja on rajattu suomenkielisiin käsitteisiin, eikä kieliversiointeja käsitellä lyhyttä esittelyä lukuun ottamatta

Tavoitteet

Työpajan tavoitteena on

 • Tunnistaa kaikki ne vaiheet, joissa hakija / hakijan hakemus / hakijan asia voi olla eri tiloissa ja määritellä myös nuo eri tilat
 • Määritellä ne termit, joita tunnistetuista asioista halutaan yhteisesti käyttää

  • tunnistaa ne OKSA-sanastossa olevat termit ja määrittelyt, jotka vastaavat työpajan käsitystä

  • tunnistaa sellaiset termit ja määrittelyt, joita halutaan ehdottaa lisättäväksi OKSA-sanastoon + näihin lisäysehdotuksiin liittyvät perustelut

  • tunnistaa sellaiset termit ja määrittelyt, joita halutaan ehdottaa muutettavaksi OKSA-sanastossa + näihin muutosehdotuksiin liittyvät perustelut

 • Tuoda osallistujien tietoon OKSA-sanastotyön toimintamalli ja korkeakoulujen edustajien mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa sanastotyöhön

 • Tuoda osallistujien tietoon Glossary group -ryhmän toiminta ja mahdollisuus osallistua tähän työhön

Osallistujat

Työpajaan on kutsuttu hakemisen ja valinnan asiantuntijoita sekä prosessien, käsitteiden ja termien määrittelyn asiantuntijoita korkeakouluista ja Opetushallituksesta. Korkeakouluyhteisön toimijat ovat jo tehneet ansiokkaasti sanastotyötä, ja tässä työpajassa on tarkoitus täydentää tätä työtä.

Materiaalit

 • Työskentelyyn
  • Haun ja valinnan korpus
   • Työpajan pohjaksi luotu materiaali (korpus) Opintopolun yhteydessä käytetyistä haun- ja valinnan termeistä.
   • Materiaaliin on tuotu OKSA-sanaston määrittelyt niiltä osin kun termit sisältyvät OKSA:an.
  • OKSA-sanasto
   • Opetus-, koulutus- ja varhaiskasvatussanaston viimeisin työstöversio
  • Prosessikehys (LUONNOS)
 • Taustamateriaalia

Ohjelma  

Ma 14.11.Tila: luentosali Aino
09.30

Esittelykierros ja isäntäkorkeakoulun esittäytyminen

09.50Työpajan avaus: päivän teemat (aamukahvin ohessa)
10.00

OKSA-sanastotyön ja sanastoprosessin esittely (Totti Tuhkanen)

 • OKSA tietolähteenä
 • Tie muutosten toteuttamiseen
 • Toimintaan osallistuminen
10.35

Työpajan tavoitteet ja aiheen rajaus

10.45

Haun ja valinnan termistö

10.55

Prosessikehyksen esittely

 • Opiskelijaksi hakeutumisen vaiheistus
 • Eri toimijat ja näiden toimet
 • Hakijan, hakemuksen tai hakuprosessin tila/status eri hetkinä
11.20
 • Jakautuminen pienryhmiin (4 ryhmää)

Päivän ensimmäinen ryhmätehtävä

 • Ryhmät I-II: Prosessikehykseen aiemmin annetut kommentit ja näiden perusteella tehtävät muutokset
 • Ryhmät III-IV: Prosessikehyksen arviointi ja tarkastelu suhteessa eri tiloihin/statuksiin
  • Mitkä ovat opiskelijaksi hakeutumisen vaiheet - puuttuuko kehyksestä näitä?
  • Puuttuuko kehyksestä oleellisia toimijoita / tehtäviä?
  • Onko kehyksessä esitetty kaikki tarvittavat hakijan, hakemuksen tai hakuprosessin tilat?
  • Kerätään huomiot ryhmäkohtaisiin tiedostoihin
12.30Lounas (omakustanteinen)
13.30Happihyppely - pistäytyminen urheilupuistoon
13.45

Ryhmähuomioiden purku ja keskustelu

14.00Kahvitauko
14.20
 • Jakautuminen uusiin pienryhmiin (4 ryhmää)
 • Confluence-sivut ryhmätyöskentelyn pohjaksi

Päivän toinen ryhmätehtävä

Ryhmä I:

  • Tilat/statukset
  • Prosessikehyksessä jo tunnistettujen ja aamupäivän aikana löydettyjen uusien tilojen/statusten tarkastelu prosessikehystä vasten
  • Tilojen/statusten jaottelu: mitkä näistä tiloista ovat
   • a) hakijan tiloja
   • b) hakemuksen tiloja
   • c) hakukohdekohtaisia tiloja
   • d) hakuprosessin tiloja
   • e) muita (?)
    Tehtävä:
  • Määritysten kirjoittaminen eri tiloille/statuksille

  • Ryhmät II-IV:
  • Korpukseen kerättyjen tietoelementtien kiinnittäminen prosessikehykseen
  • Korpuksen täydentäminen uusilla termeillä (linkit materiaaliin yllä) ja uusien termien arviointi prosessikehystä vasten
  • Määritysten kirjoittaminen eri termeille
15.45Päivän yhteenveto
18.30

Omakustanneillallinen

Ti 15.11.Tila: luentosali Aino
09.00

Glossary Groupin ja OKSA-sanaston kieliversiointityön esittely (aamukahvin ohessa)

 • Glossary Groupin kokoonpano, toimeksianto ja kieliversioiden tilanne
09.10

Päivän ensimmäinen ryhmätehtävä

 • Jatketaan edellispäivän työtä siitä mihin jäätiin (pidetään samat ryhmät, joissa oltiin iltapäivällä)
  • Linkit ryhmien confluence-sivulle ohjelmassa yllä
10.00
 • Vaihdetaan ryhmistä yksi jäsen: ryhmään uutena saapunut jäsen esittelee lyhyesti uudelle ryhmälleen edellisessä ryhmässään työstämänsä määritykset ja tunnistetut tilat/statukset

Päivän ensimmäinen ryhmätehtävä (jatkuu)

  • Tarkastellaan toisen ryhmän aikaansaannoksia ja tarvittaessa muokataan ehdotuksia edelleen
  • Mietitään mitkä tehdyistä määrityksistä tulee viedä OKSA-sanastoon muutosehdotuksina tai lisäysehdotuksina
10.30

Tähän astisen työn reflektio

 • Korpuksen tietoelementtien kiinnittäminen prosessikehykseen - ryhmien tilannekatsaus
 • Korpuksen kontekstitiedot (tila/status) ja määritykset - ryhmien tilannekatsaus
 • Muutos- ja lisäysehdotukset OKSA:an
12.00Lounas (omakustanteinen)
12.45Happihyppely
13.00
 • Jakautuminen uusiin pienryhmiin (3 ryhmää)

Päivän toinen ryhmätehtävä

Haun ja valinnan termit yhteishaun ulkopuolella.

 • Kerätään ryhmäkohtaisille sivuille ryhmäkohtaisiin aihealueisiin liittyvää sanastoa
 • Täydennetään termit määrityksillä (joko OKSA-sanaston määritelmä tai tuotetaan uusi)
14.00Kahvitauko
14.15Toisen ryhmätehtävän reflektio
15.00

Työpajan tulosten purku

 • OKSA-sanastoon lisättäväksi ehdotettavat
 • OKSA-sanastossa muutettavaksi ehdotettavat
 • Prosessihuomiot
 • Keskustelu jatkoaskelista
15.45Päivän yhteenveto

Tulokset pähkinänkuoressa

Käytännön järjestelyt

 • Turun ammattikorkeakoulu - kampus
 • Reitti Kupittaan asemalta (ohje ja kartta)
  • Lemminkäisenkadun kampus sijaitsee aivan Kupittaan rautatieaseman vieressä. Kävelymatka rautatieasemalta on n. 300 m.

  • Kampuksen ohi kulkevat bussit nro 32A, 60 ja 600 sekä työmatkalinja 58. Lyhyen kävelymatkan päähän kulkevat myös linjat 32 ja 42 (Kupittaan rautatieaseman pysäkki).

  • Aikataulut, reittioppaan ja lisätietoja löydät Fölistä (Turun seudun joukkoliikenne).

 • Siirtyminen luentosali Ainoon Lemminkäisenkadun pääovelta:
  • Pääovelta suoraan eteenpäin n. 50m, WC-tilojen kohdalta käänny vasemmalle, ohi kahvilan, käänny oikealle ja olet perillä.

 • Pysäköinti
  • Pääsisäänkäynnin vieressä on 9 vieraspaikkaa autoille, kadun varrelta voi myös löytyä parkkipaikkoja.

Valmistelu

 • No labels