Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja


 • Aika: ke 15.2. - to 16.2.2017
 • Paikka: Oulun ammattikorkeakoulu, tila, ATK D_2078, Kontinkankaan kampus LOUHI, Kiviharjuntie 4
 • Ilmoittautuminen: Doodlessa viim. 8.2.2017 (tiedot erityisruokavaliosta: outi.tasala@csc.fi)
 • Työskentelymateriaalit:  Julkaistaan linkkeinä ohjelman sisällä.
 • Käytännön järjestelyt: Kts. sivun alaosa

 

 • Osallistujat: Janne Santala (pj.), Juha-Pekka Pihlajakoski, Raija Pappila, Anne Litja, Kaarina Räsänen, Johanna Liimatainen, Neea Salo, Päivi Lignell, Virve Peltoniemi, Mirja Ollila, Eija Kempas, Tapio Ekholm, Arja Kokkonen-Metsola, Päivi Aho, Hannele Husa

Teemat

 1. Toiminta-arkkitehtuurin palvelut
 2. Systeemikyselyn luokat ja niiden vastaavuus Synergiaryhmän prosessityöhön

Tavoitteet

Ohjelma  

Ke 15.2.Tila: ATK D_2078                                                                                                                                                                 
09.00Esittelykierros (aamukahvin ohessa)
09.10Isäntäkorkeakoulun esittäytyminen ja OAMK:in simulaatiotilojen esittely
09.30

Orientoituminen aiheeseen toiminta-arkkitehtuurin palvelut (kalvot)

 • Katsaus tehtyyn työhön
  • Työn valmiusaste (palvelut confluencessa)
  • Palveluiden yhteys prosesseihin
  • Kipukohdat: palvelun asiakkaan määrittely, oikean raekoon löytäminen kuvauksissa
 • Työpajan tavoitteet ja rajaus

  • Palveluiden päämäärä ja tavoitteet kuvattuna
 • Virittäytyminen työpajatyöskentelyyn
  • Esimerkit palvelukuvauksista
  • Käytännön työskentely: Confluence-sivut, Google Driven materiaali
09.50

Jakautuminen neljään ryhmään.

Tutustutaan ja tarvittaessa iteroidaan edelleen aiemmin tehtyjä palvelukuvauksia (alisivuilla "Tarkistus"-merkinnällä varustetut palvelut).

 • Ryhmä I:
  • Koulutussuunnittelu
  • Opetussuunnittelu
 • Ryhmä II:
  • Opetustarjonnan suunnittelu

 • Ryhmä III:

  • Opiskelijaksi hakeutuminen

 • Ryhmä IV:
  • Opintojen suunnittelu
12.00Lounas (omakustanteinen)
12.45Jatketaan aiemmin tuotettujen palvelukuvausten iterointi loppuun (tai siirrytään tarvittaessa tuottamaan uusia kuvauksia (ks.alla)).
13.45Kahvit
14.00

Nopea tilannekatsaus

14.05Siirrytään tuottamaan uusia palvelukuvauksia.
 • Ryhmä I:
  • Koulutussuunnittelu
  • Opetussuunnittelu
 • Ryhmä II:
  • Opetustarjonnan suunnittelu

 • Ryhmä III:

  • Opiskelijaksi hakeutuminen

  • Opiskelijavalinta
 • Ryhmä IV:
  • Opintojen suunnittelu
  • Opetustarjonnan suunnittelu
16.30

Päivän päätössanat

--------------
18:30Illallinen (omakustanteinen), Sokeri-Jussin Kievari                                                                                                                                                                            
To 16.2.Tila: ATK D_2078                                                                                                                                                                                                                               
09.00Toisen päivän avaus, kahvit
09.15

Systeemikyselyn luokat ja niiden vastaavuus Synergiaryhmän prosessityöhön

 • Jyväskylän työpajan 9/2016 tulokset: Muistiinpanot (sivun lopussa) & Google-taulukko
 • Työskentelyn koontitaulukko (Google Drive)
 • Tehtävä:
  • Mitä vastaavuuksia Systeemikyselyn opintohallinnon alatasoilla on viitearkkitehtuurityön
   a. prosesseihin ja
   b. palveluihin?
  • Miten Synergiaryhmä voisi parhaiten hyötyä Systeemikyselystä?
  • Entä miten KA-SIG voisi hyötyä Systeemikyselyä uudistaessaan arkkitehtuurityöstä?

11.00

Toiminta-arkkitehtuurin palvelut

Katsaus edellisen päivän tuotoksiin ja keskustelu kipukohdista.

11.10

Jakaudutaan kolmeen ryhmään.
Jatketaan puuttuvien palvelukuvausten tuottamista.

 • Ryhmä I (Virve, Päivi L, Hannele, Mirja)
  • Aiempien kuvausten tarkistus ja uusien tuottaminen
   • Opetuksen toteuttaminen (kokonaisuutta ei vielä aloitettu)
 • Ryhmä II (Janne, Raija, Kaarina, JP):
  • Aiempien kuvausten tarkistus ja uusien tuottaminen
   • Opetustarjonnan suunnittelu (työstö kesken eiliseltä)
 • Ryhmä III (Anne, Tapio, Arja, Päivi A):

  • Eilisten kuvausten tarkistus ja mahdolliset muutokset

   • Koulutussuunnittelu

   • Opetussuunnittelu
   • Opiskelijavalinta
11.30Lounas (omakustanteinen)
12.15Lähetekeskustelu palveluprosesseista (Opetuksen tuki ja Opiskelijoiden tuki ja ohjaus)

13.45

- 14.00

Työpajan päätös kahvittelun ohessa

 

Tulokset pähkinänkuoressa

 • Synergiaryhmän maaliskuun etäkokouksessa esitetty koonti

 • Työpajassa työstettiin varsinaisten palveluiden (Koulutussuunnittelu, Opetussuunnittelu, Opetustarjonnan-suunnittelu, Opetuksen toteuttaminen, Opiskelijavalinta, Opiskelijaksi hakeutuminen, Opintojen suunnittelu) lisäksi myös palveluprosesseja Opetuksen tuki ja Opiskelijoiden tuki ja ohjaus. Työstön ulkopuolelle jätettiin Opiskeluoikeuden ylläpito (prosessi, joka tuottaa tukea palveluille, ei osa arvoa tuottavia ydinprosesseja) ja Opintojen suorittaminen ("opetuksen ja opiskelun ydin", jonka työstämiseen Tampereen yliopisto ilmaisi kiinnostuksensa viime vuoden Peda-forumin yhteydessä).

 • Opetuksen tuen ei katsottu olevan puhtaasti palvelu eikä prosessi, vaan eettisiä periatteetteita ja sisäisiä normistoja.

 • Koettiin, että Opetuksen tuen ja Opiskelun tuen ja ohjauksen palveluprosessista moni palveluista on sellaisia, joita tarjoaa joku muu toimija kuin korkeakoulu. Kyseessä on yleisesti tuki- ja sidosryhmäpalveluita, jonka listauksen yhteyteen voidaan kerätä tieto siitä, mistä näitä voi saada ja kuka palveluita tarjoaa. Näiden suhteen tulee myöhemmässä vaiheessa tutkia, onko palveluilla liittymäkohtia joihinkin prosesseihin. Nimistä tulee tehdä nykyistä geneerisempiä.

 • Opiskeluoikeuden ylläpito ajateltu lähinnä järjestelmäpalveluksi, jolla kovia ydintoimintoja hoidetaan (lakisääteisen tehtävän hoitaminen, viranomaistilastointi). Palvelukuvaus tulee olemaan kattavampi kuin nykyiset palvelukuvaukset.


 • Jatkotyöstö:
  • Tehdään jatkossa kuva prosessien ja palveluiden suhteutumisesta toisiinsa - koettiin, että joitain palveluita on vaikea saada sijoitettua prosesseihin, ja palvelut voivat myös olla eri prosessien tuottamia, ja tämä olisi hyvä saada näkyväksi.

  • Päivitetään jatkossa prosessikuvaa siten, että kuvan ympärille tehdään kehys, jonka sisään sijoitetaan Opetuksen tuki ja Opiskelun tuki ja ohjaus varsinaisten prosessien ympärille palveluina. Palvelut voidaan tuoda esiin yleisen tason esimerkkeinä, esim. palvelujen logoilla.
 

Käytännön järjestelyt

 

 


 • No labels