Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kokous 2018\1

18.1.2018 kello 10:02-13:10, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Gustaf Hällströmin katu 2 B - Exactum, B119; Etäosallistuminen, Funet Tiimi: http://connect.funet.fi/kootuki

Kokousmuistio, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/jeh3Aw

Muistio

KOOTuen jakelulistan kautta voisivat asioita seurata myös muut kuin KOOTuessa verkostoja edustavat sekä muut kuin verkostojen jäsenet. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ottaa vapaasti liityttävissä oleva korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon asioiden tiedotuslista käyttöön.

Tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa yhteiset toimet ovat myöhässä ja joudutaan keskittymään paikallisiin ratkaisuihin. Jaetaan tietosuojan tilannekuva, jonka Anna Johansson esittelee OHA-forumin kokouksessa 19.1.2018. Myös Helena Erosen UEF:lle laatimaan tietosuojan hallintamalliin kannattaa tutustua.

Kannustetaan asiantuntijoita osallistumaan Synergiaryhmän toimintaan, koska se tukee sekä KOOTuen alan tehtäviin perehtymistä omassa korkeakoulussa että kollegiaalista tiedon ja kokemusten vaihtoa. Synergiaryhmän toimintatapoja tulee kehittää niin, että voidaan edistää myös tiedonjakamista muille yhteistyökumppaneille.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalla (http://ka.csc.fi) muutettava "yhteinen kirjastojärjestelmä" vastaamaan nykytilannetta, jossa yhteistyö hajoaa. 

eAMK-hanke ja digipedagogisen osaamisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa. - Tätä mietintää ja työtä olisi syytä tehdä myös yliopistopuolella esimerkiksi osaamismerkkien hyödyntämiseksi henkilökunnan liikkuvuutta tukemaan. eOpintopalvelut - koulutus- ja opetusyhteistyössä ristiinopiskeluhanke ratkoo opintosuunnitelmalähtöisen ymmärrettävyyden (mikä sopii tutkintooni) ja automatisoinnin kehittämistä. On huomioitava käyttäjähallinnon ratkaisut osana organisaatiorajat ylittäviä prosesseja.  

Arenen ja Unifin tiedonkeruita pohtiville työryhmille viedään terveiset, että oppijoille ja opettajille kohdennetuissa kyselyissä olisi syytä kehittää digipedagogiikan ja digioppimisen mittaamista. Kansallinen digiopetus -ryhmä on pidettävä mukana asian käsittelyssä ja Pedaforumille ehdotetaan teeman käsittelyä. 

HAKA-ohjausryhmään opintoasioiden edustajana nimetään Janne Santala. Ensimmäisen kahden vuoden kauden edustusvuoro on AMK-oha-verkostolla seuraavaksi yliopistojen OHA-forumilla. 

KOOTuen kokouksessa 8.2.2018 käsiteltäisiin EMREX, NordForum ja oppimianalytiikka tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän analytiikkajaoston näkökulmasta.


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Opintohallinnon edustajan nimeäminen Haka-ohjausryhmään (kohtaan 9)
 • Ei käsiteltävinä asioina tiedoksi-kohtaa on täydennetty

2 Edellisen kokouksen muistio

3 KOOtuen toiminta 2017

4 Synergiaryhmä 2018

 • Synergiaryhmä on valinnut luottamushenkilöt etäkokouksessaan 14.12.2017. Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Ekholm Metropoliasta ja varapuheenjohtajaksi Totti Tuhkanen Turun yliopistosta. Väistyvä pj. Janne Santala on käytettävissä taustatukena vuoden 2018 valmistelussa.
 • Synergiaryhmän toimintasuunnitelman 2018 valmistelu
 • Lähetekeskustelu Synergiaryhmän työhön (Synergian etäkokous 26.1.2018), esitys (Liite 3)

5 Korkeakoulutuksen digitalisoitumisen tiekartta ja tulevaisuuden hahmottaminen

6 eAMK-hanke ja digipedagogisen osaamisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa

KOOtuki-ryhmässä on sovittu, että kehittämishankkeita kutsutaan KOOTuki-ryhmän kokouksiin avaamaan keskustelua ja välittämään tietoa hankkeiden etenemisestä.

7 Kyselyt oppijoille ja opettajille digiasioiden ja -tarpeiden mittaamiseksi

8 Yhteistyöryhmän seuraamat projektit, hankkeet ja toimijat

 • EMREX User Groupin kokous Tukholmassa 16.1.2018 sekä
 • NordForumin seminaari Tukholmassa 16.-17.1.2018 (Liite 5)

8 Seuraavat kokoukset

 • 8.2.2018 klo 13.30-16.30 Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulun päärakennus (Runeberginkatu 14-16), Istuntosali
 • päätetään vuoden muista kokouksista

9 Muut esille tulevat asiat

 • Opintohallinnon edustajan nimeäminen Haka-ohjausryhmään

10 Tiedoksi

11 Kokouksen päättäminen

Liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_01_18_Oppijan_ja_opettajan_kyselyt_kooste.pptx Jan 08, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018-01-17-KOOtuki-eAMK.pptx Feb 01, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018-01-18 Synergiaryhman toiminnan suunnittelua.pptx Mar 07, 2018 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation eAMK_KOOtuki 18012018.pptx Feb 01, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Word Document Esiselvitys oppimisanalytiikan standardeista ja yhteentoimivuuden edellytyksista.docx Jan 18, 2018 by Antti Mäki
Microsoft Word Document Tyopajaversio_omadata-arkkitehtuuri.docx Jan 17, 2018 by Antti Mäki

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Kati Kettunen, OHA-forum, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja, ETÄNÄ
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus, ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto, ETÄNÄ
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä
 • Teemu Seesto, FUCIO
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Antti Mäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA, ESTE
 • Olga Heino, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö, ESTE
 • Marjaana Kareinen, Digi-peda-ryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ETÄNÄ
 • Anne Luukkonen, eAMK-hanke/JAMK, ETÄNÄ
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Laura Pellikka, OHA-forum, ETÄNÄ
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Janne Santala, Synergiaryhmä
 • Mari Virtanen, eAMK-hanke/Metropolia Ammattikorkeakoulu


 • No labels