KOOTuen jakelulistan kautta voisivat asioita seurata myös muut kuin KOOTuessa verkostoja edustavat sekä muut kuin verkostojen jäsenet. Vaihtoehtoisesti voitaisiin ottaa vapaasti liityttävissä oleva korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon asioiden tiedotuslista käyttöön.

Tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa yhteiset toimet ovat myöhässä ja joudutaan keskittymään paikallisiin ratkaisuihin. Jaetaan tietosuojan tilannekuva, jonka Anna Johansson esittelee OHA-forumin kokouksessa 19.1.2018. Myös Helena Erosen UEF:lle laatimaan tietosuojan hallintamalliin kannattaa tutustua.

Kannustetaan asiantuntijoita osallistumaan Synergiaryhmän toimintaan, koska se tukee sekä KOOTuen alan tehtäviin perehtymistä omassa korkeakoulussa että kollegiaalista tiedon ja kokemusten vaihtoa. Synergiaryhmän toimintatapoja tulee kehittää niin, että voidaan edistää myös tiedonjakamista muille yhteistyökumppaneille.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalla (http://ka.csc.fi) muutettava "yhteinen kirjastojärjestelmä" vastaamaan nykytilannetta, jossa yhteistyö hajoaa. 

eAMK-hanke ja digipedagogisen osaamisen kehittäminen ammattikorkeakouluissa. - Tätä mietintää ja työtä olisi syytä tehdä myös yliopistopuolella esimerkiksi osaamismerkkien hyödyntämiseksi henkilökunnan liikkuvuutta tukemaan. eOpintopalvelut - koulutus- ja opetusyhteistyössä ristiinopiskeluhanke ratkoo opintosuunnitelmalähtöisen ymmärrettävyyden (mikä sopii tutkintooni) ja automatisoinnin kehittämistä. On huomioitava käyttäjähallinnon ratkaisut osana organisaatiorajat ylittäviä prosesseja.  

Arenen ja Unifin tiedonkeruita pohtiville työryhmille viedään terveiset, että oppijoille ja opettajille kohdennetuissa kyselyissä olisi syytä kehittää digipedagogiikan ja digioppimisen mittaamista. Kansallinen digiopetus -ryhmä on pidettävä mukana asian käsittelyssä ja Pedaforumille ehdotetaan teeman käsittelyä. 

HAKA-ohjausryhmään opintoasioiden edustajana nimetään Janne Santala. Ensimmäisen kahden vuoden kauden edustusvuoro on AMK-oha-verkostolla seuraavaksi yliopistojen OHA-forumilla. 

KOOTuen kokouksessa 8.2.2018 käsiteltäisiin EMREX, NordForum ja oppimianalytiikka tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän analytiikkajaoston näkökulmasta.

  • No labels