Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki), kokous 2018\2

8.2.2018 kello 13.38-16.16, Aalto-yliopisto, Istuntosali, Kauppakorkeakoulun päärakennus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki; Etäosallistuminen, Funet Tiimi: http://connect.funet.fi/kootuki 

Kokousmerkintä, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/leh3Aw

Muistio

Edellisen kokouksen muistiota ei ollut käytettävissä. Terveiset opiskelija- ja opettajakyselyiden sisällön kehittämistarpeesta voidaan viedä Arenelle ja Unifille ennen muistion hyväksymistä.

OKM:n tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän analytiikkajaosto: on valmistauduttava EU-tasolla syntyvään yhteiseen ohjeistukseen myös kansallisella tasolla yhteistyössä ja tähän toivotaan laajaa osallistumista, myös korkeakouluista. Käsittelyssä olevat kysymykset ovat julkisessa wikissä. Koordinaatioryhmässä on myös tietosuojajaosto ("pienryhmä"), jossa mm. näitä analytiikkaan liittyviä juridisia kysymyksiä käsitellään yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston edustajan kanssa.

Analytiikkajaoston työhön kutsutaan mukaan korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkostoa, CSC huolehtii, että viesti menee perille. Koordinaattorit ja pääsihteerit vievät yhteistyöryhmän taustaverkostoille tiedon, että suositus on tulossa

21.2. Turussa Synergian työpajassa perehdytetään selvitykseen ja jaoston toimintaan ja Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen väki perehdyttää päästämällä tosiasiallisen oppimisanalytiikan pariin. Levitetään laajasti kutsua Synergian työpajaan ja odotetaan työpajasta raporttia KOOTuelle. Pyydetään jaostoa tuottamaan oppimisanalytiikan viitekehyksestä ja suosituksista tiiviin ohjeen ja esityksen esiteltäväksi eri verkostoille ja esim. korkeakoulujen IT-päiville.

Jatkossa Suomen yhteyshenkilö NordForumin järjestelyissä on Outi Tasala. Suomen tiedonvälityksen yhteyspisteenä toimiva KOOTuki tukee yhteyshenkilöä toimessaan.

Toivotaan, että Synergia ottaisi työpaja-asiakseen erityisesti EMREX:n ja yleisesti kansainväliset tietovirrat ja kotimaiset tietovirrat niihin liittyviltä osin. OHA-forumin KV-jaoksen puheenjohtaja on Minna Koutaniemi ja hänen jaoksensa kautta voitaisiin pyytää Synergian työpajaan vahvistuksia. AMK-ohan jäsenenä on puolestaan OAMK:n opinto- ja kv-asioiden päällikkö, jota voitaisiin myös pyyttää mukaan ja välittämään kutsua. Move On, Mobility Online ja SoleMove -käyttäjien edustajat tulee myös kutsua.

On tarkemmin selvitettävä mitä Arkistolaitoksen ohje opintotietojen säilyttämisestä koskee.

Kaikilla korkeakoulukirjastoilla ja joillain erikoiskirjastoilla on ollut käytössään Voyager-kirjastojärjestelmä vuodesta 2001 alkaen. Viime keväänä aloitti yhteisen uuden kirjastojärjestelmän hankintaorganisaatio. Markkinatutkimuksen ja korkeakoulujen tarpeiden tutkimuksen tuloksena, tarpeet poikkeavat niin paljon toisistaan, että samat järjestelmät eivät käy kaikille. 41 kirjaston hankintayhteistyö on nyt päättynyt ja ainakin kaksi keskenään kilpailevaa toimintalinjaa on syntynyt. Muitakin ryhmittymiä voi vielä syntyä. 

Suurin näkemysero on sähköisten materiaalien käsittelyssä, eli lehtiaineistoissa ym. Muihin järjestelmiin integroituminen ja yhteentoimivuus ei ole ollut keskeisesti esillä. Integraatiot oppimisen ja opetuksen tuen ja hallinnon tietojärjestelmiin tulevaisuudessa ovat avoinna, mutta näiden osalta kirjastot haluavat tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä opintohallinnon tietojärjestelmistä vastaavien kanssa. 

Finelibiin ei vaikutuksia. Linnea2 päättyy ja kirjastojärjestelmän käyttäjinä ei enää kaikkien yliopistojen mielestä haluta muodostaa konsortiota. Haasteena on Linnea2-konsortion hallittu purkamistapa, jotta muut eivät joudu maksamaan lähtijöiden kustannuksia. Aikataulutavoitteena olisi käyttää nykyistä Voyageria vielä 2019 loppuun asti ja toisaalta tekninen perälauta on 2021.

Kirkastettu viesti Synergiaryhmästä ja siihen liittyvä kirje korkeakoulujen johdolle voidaan viimeistellä allekirjoittajien kesken.

KOOTuen seuraavat kokoukset ovat 18.4. klo 12-15 ja 30.5. klo 10-13. CSC:n johtaja Stina Westman on tervetullut osallistumaan KOOTuen kokouksiin. 

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistio

3 Oppimisanalytiikan edistäminen OKM:n tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän ohjauksella

4 NordForum 

5 EMREX

 • Jonna Korhonen esittelee
 • EMREX User Group muodostettu 16.1. yhteistyöelimeksi EMREX Field Trial -projektin jälkeen, puheenjohtaja Jonna Korhonen, Suomesta jäsenenä CSC
 • User Groupin ensimmäinen vuosikokous 17.4. Pariisissa Groningen Declaration Annual Meetingin yhteydessä
 • Tilannekatsaus Suomessa ja kansainvälisesti
 • Suomen yhteysryhmän muodostaminen

6 Arkistolaitoksen ohje opintotietojen säilyttämisestä

7 Kirjastojärjestelmäyhteistyön kehitys, uuden järjestelmän hankinnan valmistelu

 •  Matti Raatikainen kertoo kuulumisia

8 Seuraavat kokoukset

9 Muut esille tulevat asiat

10 Tiedoksi

11 Kokouksen päättäminen

Liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2018-01-16-17 NordForum summary.pptx Jan 24, 2018 by Antti Mäki
PDF File Student Management Systems in Nordic countries - Brief information.pdf Jan 24, 2018 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_02_09_Liite_X_Emrex_kuulumiset.pptx Feb 08, 2018 by Jonna Korhonen
Microsoft Word Document AAPA_Nojonen_060218.docx Mar 07, 2018 by Antti Mäki

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Kati Kettunen, OHA-forum, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja, ETÄNÄ
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä
 • Marjaana Kareinen, Digi-peda-ryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ESTE
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus, ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto, ETÄNÄ
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto, ESTE
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu, ESTE
 • Antti Mäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA 
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö, ESTE
 • Jonna Korhonen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 • Laura Pellikka, OHA-forum
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Matti Raatikainen, kirjastojärjestelmähanke, Aalto-yliopisto
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Janne Santala, Synergiaryhmä, Satakunnan ammattikorkeakoulu, ESTE
 • Teemu Seesto, FUCIO, ETÄNÄ
 • Juha Venho, AAPA, Turun ammattikorkeakoulu, ESTE
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Kuno Öhrman, Hanken
 • No labels