Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2018/3

 • 18.4.2018 keskiviikkona klo 12.00-15.24
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardin toimipiste, sali P213. Bulevardi 31, Helsinki sekä Funet Tiimi -etäyhteydellä
 • Kokousmerkintä, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/JE-VAw

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Kettunen avasi kokouksen kello 12:00.
 • Kati Kettusen kausi yhteistyöryhmän jäsenenä päättyy 30.5.2018 kokouksen jälkeen. OHA-Forum on nimennyt hänen tilalleen Markus Torkkelin Aalto-yliopistosta. 
 • Erja Widgrén-Sallinen valittiin yhteistyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Kati Kettusen jälkeen.
 • Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi kohdassa 7 käsitellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartan ka.csc.fi päivitykset sekä yhteistyöryhmän muistiokäytännöt. 
 • Sovittiin, että Widgren-Sallinen johtaa puhetta kokouksen loppuun, kun puheenjohtaja Kettunen ja varapuheenjohtaja Orama joutuvat molemmat poistumaan asialistan 5:n kohdan jälkeen. 

3 Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpano

 • Mäki esitteli Avoimen, joustavan ja jatkuvan oppimisen toimeenpanoryhmässä 16.4.2018 käsiteltyä väliraportttia selvityksestä opetustarjonnan löydettävyys, oppimisalustojen yhteentoimivuus ja yhtenäiset opintorekisteröintikäytännöt sekä selvityksestä toimeenpanoryhmässä käytyä keskustelua. Selvitykseen toivotaan huomioita ja kommentteja osoitteeseen opi (ät) csc.fi. Selvitys valmistuu 31.5. mennessä. 
 • Nostettiin esille kysymys selvitykseen liittyvästä yhteistyöstä TEM:n kanssa. Rimpioja kertoi Opetushallituksen tuottamasta Oppijan polku 2020 -visiosta, johon keskeisesti sisältyy ajatus jatkuvasta kierrosta: kartoitus - oppiminen - työ - kartoitus
 • Mäki kertoi OKM:n ja TEM:n keskusteluista Oppijan polku 2020-vision pohjalta. Kyse on siitä, miten mm. digitaalisin työkaluin voitaisiin kehittää laajaan tietopohjaan perustuvia kartoituspalveluita, jotka tuottaisivat erityisesti yksilölle tietoa ja suosituksia monipuolisista vaihtoehdoista. Tietopohjan osia olisivat työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän kehittämisen osaamistarpeet, henkilökohtainen osaaminen, kokemus ja motivaatio sekä tieto erilaisista vaihtoehdoista, joita on koulunpenkillä ja työpaikoilla ja näiden välimaastossa.
 • Lähtökohtana tulisi olla avoimuus ja läpinäkyvyys. 
 • Keskustelussa muotoiltiin terveisiä Vision toimeenpanoryhmille: millaista muutosta tavoitellaan yksilön näkökulmasta, yksilön motivoimikseksi? Mikä on hyöty opiskelijalle, mikä on hyöty tutkija-opettajalle, mitä saan, kun sitoudun avoimuuden periaatteeseen myös omien materiaalieni osalta?
 • Korkeakoulun rooli on erilaisten osaamisten akreditoijana, yhä enemmän myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osalta. Edellytyksenä on yhteisesti hyväksytyn tason löytäminen osaamisen todentamiseen ja toiminnan rahoittaminen esimerkiksi työnantajien suunnalta. 
 • Meiltä vision toimeenpano edellyttää viitearkkitehtuurityön jatkamista ja laajentamista eli yhteisten kielen ja ymmärryksen jatkotyöstöä palvelemaan sekä vision toimeenpanoa että kehittämishankkeita. "OPI-viitearkkitehtuuri" eli korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri on ollut menestys yhteisenä asioiden hahmottamisen ja yhteentoimivuuden rakentamisen välineenä. Arkkitehtuuria olisi laajennettava käsittämään Jatkuva oppiminen, koulutus- ja opetusyhteistyö, opiskelijarekrytointi sekä oppimisen ja opetuksen palvelut. KOOTuki hyväksyi viitearkkitehtuurin 14.12.2015 kokouksessaan ja toivoi päätöksensä yhteydessä, että seuraaviin versioihin lisätään mm. markkinointi, valmistuminen, ohjaus, alumnit, työelämäyhteys, rekrytointi, kv-hallinto, tietohallinto, laatukehittäminen, HOPS:in laadinta, uraohjaus.
 • Arvioitiin linjausta 14.12.2015 VIRTA-opintotietopalvelun tulevaisuusskenaarioiden osalta. Tuolloin päätettiin, ettei ole tarvetta linjata keskitetysti tiedot tallentavan palvelun ja paikallisten tietojen kopioita tallentavan nykymallin välillä. Onko jatkuvalle, avoimelle ja joustavalle oppimiselle hyötyä keskitetystä master-tiedosta tai mahdollisista hybridivaihtoehdoista?

4 OKM:n uudet  avustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin

5 Uusien kehittämishankkeiden tukeminen

 • Polvi esitteli tukitoimia, diaesitys
 • Keskeinen yhdessä pohdittavaksi asia on, mitä hankkeiden jälkeen, sustainability plan. Millaisia organisaatiomalleja, konsortioita ja IT-palveluita on hankkeen jälkeen sen tuotosten hyödyntämiseksi ja ylläpitämiseksi. Yhteisiä, myös kehittämishankkeissa yhdessä huomioitavia kysymyksiä ovat myös tietosuoja-asetuksesta ja saavutettavuusdirektiivistä seuraavat vaatimukset
 • Widgren-Sallinen esittää KOOTuen puheenjohtajan tervehdyksen, jossa edellä mainittujen asioiden lisäksi erityisesti vinkattaisiin kysymään asioista omassa organsiaatiossa ja kansallisista verkostoista.
 • Todettiin, että "Ristiinopiskelu"-otsikon sijaan työpaja kannattaisi otsikoida yleisemmin eli "koulutus- ja opetusyhteistyön rakenteet ja mahdollisuudet"
 • Kootuki.fi -sivua täytyy päivittää erityisesti kehittämishankkeiden myötä kansalliseen yhteistyöhön mukaan tulevien elämää helpottamaan 
 • Viedään ideapankkiin "Saavutettavuusdirektiiviasiantuntijapalvelu CSC:ltä korkeakouluille" (ideapankki.csc.fi)

6 Muut esille tulevat asiat

 • Mäki esitteli CSC:n kokoamat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartan päivitysehdotukset 25.4.2018 kokoontuvalle korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmälle: http://ka.csc.fi
 • Muistio- ja viestintäkäytännöistä sovittiin, että siirrytään asiakohdittaiseen muistiorakenteseen, jossa korostetaan ratkaisut lihavoimalla.

7 Tiedoksi 

8 Seuraava kokous

9 Kokouksen päättäminen

 • Widgren-Sallinen päätti kokouksen kello 15:24

Liitteet

  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_04_18_KOOtuki_Polvi_kehittamishankkeet.pptx Apr 18, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_04_18_EMREX – HOT TOPICS.pptx Apr 18, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_04_18_KOOTuki_EUG-presentation_17042018.pptx Apr 18, 2018 by Eeva Sokka
PNG File image2018-5-17_15-42-28.png May 17, 2018 by Antti Mäki
JPEG File Slide1.jpg May 17, 2018 by Antti Mäki

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Kati Kettunen, OHA-forum, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä - ESTE
 • Marjaana Kareinen, Digi-peda-ryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto - ESTE
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada - ETÄNÄ
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä - ETÄNÄ
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Antti Mäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA 
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö - ESTE
 • Jonna Korhonen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy - ESTE
 • Laura Pellikka, OHA-forum - ETÄNÄ
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Janne Santala, Synergiaryhmä, Satakunnan ammattikorkeakoulu - ETÄNÄ
 • Teemu Seesto, FUCIO 
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy - ESTE

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisten kokousten muistiot

3 Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpano

 • Toimeenpanon eteneminen? - Selvitys avoimen, joustavan ja jatkuvan oppimisen yhteisistä tukitoimista (selvityksen väliraporttia käsitelty Vision ryhmissä 16.4.2018, väliraportti päivitetään 16.4.2018)

4 OKM:n uudet  avustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin

5 Uusien kehittämishankkeiden tukeminen

 • Diaesitys
 • Kick-off uusille hankkeille 2.5.2018 klo 9 alkaen webinaarina
 • Toukokuun yhteinen seminaari valtakunnallisten verkostojen ja kehittämishankkeiden asiantuntijoille
 • Työkalupakki (uusien) kehittämishankkeiden tukemiseksi

6 Muut esille tulevat asiat

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartan päivitysehdotukset: http://ka.csc.fi
 • Muistio- ja viestintäkäytännöt

7 Tiedoksi 

8 Seuraava kokous

 • ke 30.5.2018 klo 10-13

9 Kokouksen päättäminen

 • No labels