Kehittämishankkeista Virtaa ja Synergiaa -kevätseminaari 2018

 • Aika: 21.– 22.5. toukokuuta 2018

 • Paikka: Hanken (Arkadiankatu 22juhlasali ja työpajatiloina luokkahuoneet kerroksissa 3 ja 4

 • Kohderyhmä: Tilaisuus on suunnattu korkeakoulujen kehittämisen kärkihankkeesta rahoitettujen kehittämishankkeiden yhteyshenkilöille, koulutus- ja opetusyhteistyöstä sekä laajemmin opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille
 • Seminaarin materiaalit löytyvät linkkeinä ohjelmasta alla. 

Seminaarin ohjelma ja ohjeistus:

Ohjelma

Seminaarin ohjelma pdf:nä

Maanantai 21.5. klo 12 alkaen

Päivän puheenjohtaja Erja Widgren-Sallinen, KOOTuki-ryhmä

10-11:30Tilat avautuvat, mahdollisuus posterinäyttelyn pystyttämiseen
12:00-12:05

Seminaarin avaus 

 Hankenin tervehdys

12:05-12:4512.45-13:15

Korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke, kehittämishankkeet ja Visio 2030 toimeenpano

Birgitta Vuorinen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kommenttipuheenvuorot Ristiinopiskelun kehittämishankkeelta ja eAMK-hankkeelta sekä vapaata keskustelua

Sami Hautakangas, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu

13:15-13:30Keskustelu alkuiltapäivän teemoista
13:30-14:00
 • Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (JYU)
 • DEFA - Digital Education for All (HY)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (Aalto)
 • Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto)
 • Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi (SeAMK)
 • Automation in Network (SeAMK)
14:00-14:30Iltapäiväkahvi
14:30-14:45

Synergiaryhmä yhteentoimivuuden edistäjänä

Tapio Ekholm, puheenjohtaja, Synergiaryhmä

14:45-15:15

Uudet kehittämishankkeet esittäytyvät II

 • SOTE-PEDA 24/7 (Laurea)
 • Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (KajAMK)
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (Savonia)
 • MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (OY)
 • Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti) (TuY)
 • KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (Haaga-Helia)
 • Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (HY)
15:15-15:30

KOOTuen terveiset kehittämishankkeille

Kati Kettunen, puheenjohtaja, Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

15:30-16:00

CSC:n palvelut korkeakoulusektorille sekä kehittämishankkeiden tuki

Stina Westman, johtaja ja Eeva Polvi, projektipäällikkö - CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

16:00-16:10Tauko
16:10-16:50

Uudet kehittämishankkeet esittäytyvät III

 • Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa (TAMK)
 • Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten (LAMK)
 • Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (Lapin AMK)
 • AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa (OY)
 • Toinen reitti yliopistoon (JY)
 • DigiCampus -  Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut (ISY)
16:50-17:00Päivän päätös
17:00-19:00

Verkostoitumista ja vapaamuotoista keskustelua virvokkeiden ja pikkupurtavan ääressä.
Hankkeiden tiloissa on myös jatkavien hankkeiden posterinäyttely sekä Eduunin piste, joihin voi tutustua.


Tiistai 22.5. klo 8.15-12.15

Päivän puheenjohtaja Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä

8:15-8:45

Päivän aloitus

Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, puheenjohtaja: Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä

Helena Majamäki, CSC: VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa yhteentoimivat tiedot yhteen

8:45-9:00Työpajatyöskentelyn ohjeistus ja siirtyminen työpajoihin
9:00-10:00

Työpajat I

Työpajojen teemat (samansisältöiset työpajat I ja II, ilmoittautuminen molempiin ilmoittautumislomakkeella):

1: Viestinnästä virettä Luokkahuone 304
2: Väliaikaisista verkostoista pysyvämpään yhteistyöhön
 Luokkahuone 307
3: Opetusyhteistyötä yli korkeakoulurajojen - prosessit ja jatkuvuus
 Luokkahuone 305
4: Digitaaliseen opetukseen osallistuminen ja koulutustarjontatietojen liikkuminen 
Luokkahuone 303
5: Oppimateriaalien avoimuus ja lisenssit
Luokkahuone 308

10:00-10:30Kahvit ja siirtyminen seuraaviin työpajoihin
10:30-11:30Työpajat II (samat teemat kuin aamulla)
11:30-12:00Työpajojen purku
12:00-12:15Seminaarin päätös
12:15-13:00Lounas (omakustanteinen)
13:00-16:30

Yhteistyöverkostojen tapaaminen

 • klo 13-15.30 VIRTA-työpaja (VIRTA-yhteyshenkilöille), huone 307
 • klo 13-16:30 Peppi: ahot-työpaja (Peppi-konsortion jäsenorganisaatioille), huoneet 303 & 304
 • klo 13 DigiCampus-hanketapaaminen (aineistot DigiCampus Teams), huone 308
 • klo 13 Työelämäpedagogiikkaa-hanketapaaminen, huone 408


Yhteistyöverkostojen tapaamiset

Yhteisen seminaariohjelman jälkeen klo 13 alkaen on mahdollisuus yhteistyöverkostojen omiin tapaamisiin. Yhteistyöverkostojen tapaamiset on oiva tapa verkostoitua ja aloittaa hankkeiden välinen yhteistyö.

Jos haluat järjestää oman verkostotapaamisen, olethan yhteydessä CSC:hen: opi(at)csc.fi! Verkostotapaamisiin on varattu tiloja, joita on mahdollista saada käyttöönsä. Lisäämme verkostotapaamisenne myös mielellämme seminaarin ohjelmaan!

Tapaamiset:

 • klo 13-15.30 VIRTA-työpaja (VIRTA-yhteyshenkilöille, huone 307)
 • klo 13-16.30 Peppi: ahot-työpaja (Peppi-konsortion jäsenorganisaatioille, huoneet 303 & 304)
 • klo 13 DigiCampus-hanketapaaminen (Huone 308)
 • klo 13 Työelämäpedagogiikka-hanketapaaminen (Huone 408)


Työpajat

Osana seminaaria järjestetään kaksi työpajasessiota. Työpajojen tarkoituksena on tarjota työkaluja hankkeiden tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi. Kummassakin sessiossa teemat ovat samat, mutta osallistujat kiertävät, joten pääset osallistumaan kahteen eri teemaan seminaarin aikana. Työpajojen teemat ovat seuraavat:

1: Viestinnästä virettä  
2: Väliaikaisista verkostoista pysyvämpään yhteistyöhön 
3: Opetusyhteistyötä yli korkeakoulurajojen - prosessit ja jatkuvuus 
4: Digitaaliseen opetukseen osallistuminen ja koulutustarjontatietojen liikkuminen 
5: Oppimateriaalien avoimuus ja lisenssit

Kullekin työpajalle on avattu omat wikisivut, joihin päivittyy tietoa työpajoista.


Vuonna 2017 käynnistyneiden hankkeiden posterinäyttely

Seminaari on oiva tilaisuus hankkeiden väliseen verkostoitumiseen ja oppimiseen. Pyrkimyksemme on tarjota tälle parhaat mahdolliset puitteet ja osana tätä tarjoamme mahdollisuuden posterinäyttelyyn vuonna 2017 alkaneille hankkeille. Näyttely järjestetään Hankenin juhlasalin aulassa. Pyydämme vuonna 2017 käynnistyneitä hankkeita tuomaan tätä varten esittelyposterin, kannettavan tietokoneen videoesitystä varten tai roll-upin. Paikalla on pöytiä, posteriseinäkkeet ja kiinnitysneulat.

Näyttely on avoin koko seminaarin ajan ja maanantai-illan verkostoitumistapaamisessa on hyvä tilaisuus tavata hankkeista kiinnostuneita ihmisiä posterin äärellä. 

Pyydämme vuonna 2017 käynnistyneitä hankkeita ilmoittamaan 8.5. mennessä osoitteeseen opi(at)csc.fi posterin tai roll-upin tuomisesta seminaariin. Mukautamme näyttelyn tilan hankkeiden osallistumisen puitteissa.

Lisätietoja opi(at)csc.fi. Jatkaviin hankkeisiin otetaan yhteyttä asian tiimoilta.

Lyhyet ohjeet postereihin:

 • Koko: Posteriseinäkkeisiin mahtuu A1-kokoiset posterit; myös roll-upeille on tilaa

 • Mitä: hankkeen perusesittely (mitä hankkeessa tehdään, ketä mukana, mistä saa lisätietoa)

 • Painatus (omakustanteinen): Useat painotalot tekevät myös postereita ja ohjeistavat näiden toimituksessa. Esimerkiksi Unigrafialle paperiposterin painaminen vie noin 4 päivää ja tiedosto tulee toimittaa pdf:nä (maksimi 100 MB). Mikäli hankkeella on jo roll-up tai posteri, tämän tuominen on suositeltavaa.

 • Kiinnitys: Posterit kiinnitetään seinäkkeeseen karttaneuloilla (HUOM. Tämä jättää pienet jäljet posterin nurkkiin). Postereita pääsee kiinnittämään ja roll-uppeja asettamaan 21.5. ennen seminaarin alkua klo 10-11.30.

 • Muistattehan myös OKM:n viestintäohjeen

 


 • No labels