Skip to end of metadata
Go to start of metadataOhjelma

 • Aika: ma 10.9.-ti 11.9.2018
 • Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
 • Työskentelymateriaalit: Julkaistaan linkkeinä ohjelman sisällä.
 • Ilmoittautuminen työpajaan päättynyt
 • Käytännön järjestelyt: Ks. Sivun alaosa
 • Palautekyselyyn

Teemat

 1. Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin päivitys
 2. DigiCampus-hankekokonaisuus
 3. Hankkeiden tilannekatsauksia:
  1. Analytiikkahankkeiden eteneminen
  2. Ristiinopiskeluhankkeen tilannekatsaus

Paikalla 1. työpajapäivänä: Päivi Aho (Laurea), Helena Halkola (Metropolia), Hannele Husa (TAMK), Tapio Ekholm (Metropolia), Lara Anastasiou (CSC), Krister Karlström (Arcada), Anne Litja (UEF), Tarja Pakarinen (UEF), Totti Tuhkanen (TY), Sami Hautakangas (TaY), Virve Peltoniemi (TAMK), Juha Riepponen (UEF), Erja Widgrén-Sallinen (UEF), Silja Pesonen (UEF), Kati Tiihonen (UEF), Sanna Waris (OY), Eeva Polvi (CSC), Raija Pappila (UEF), Kaisu Kärkkäinen (UEF), Katja Arstio, Funidata Oy, Helena Majamäki, CSC

Paikalla 2. työpajapäivänä: Päivi Aho (Laurea), Helena Halkola (Metropolia), Hannele Husa (TAMK), Tapio Ekholm (Metropolia),  Krister Karlström (Arcada), Anne Litja (UEF), Tarja Pakarinen (UEF), Totti Tuhkanen (TY),  Virve Peltoniemi (TAMK),  Erja Widgrén-Sallinen (UEF), Silja Pesonen (UEF), Kati Tiihonen (UEF), Sanna Waris (OY), Eeva Polvi (CSC), Raija Pappila (UEF), Kaisu Kärkkäinen (UEF), Pekka Liedes (TaY), Juha Eskelinen (UEF), Helena Majamäki, CSC

Työpajan I päivä maanantai 10.9.

Ma 10.9.Tila: sali AU202 Aurora-rakennus, Yliopistonkatu 2

Klo 10.00-10.30

Työpajan avaus ja päivän teemat kahvin ääressä

Sisällöt

Klo 10.30-11.30

Oppimisnalytiikkahankkeiden ajankohtaiset kuulumiset. Alustukset etäyhteydellä connect.funet.fi/synergia


Klo 11.30-12.15

Ristiinopiskeluhankkeen tilannekatsaus, Sami Hautakangas TaY. Alustusta mahdollista seurata etäyhteydellä connect.funet.fi/synergia

Esitys

 • Projektin tavoitteet ja päivitetty aikataulu
 • Tekninen PoC, tilannekatsaus ja merkitys
 • Hankkeen pilotit
 • Yleiskuva ekosysteemikohtaisista ratkaisuista: millaisen kokonaisratkaisun hankkeessa kehitettävä välityspalvelu ja ekosysteemikohtaiset ratkaisut muodostavat?
 • Miten ja millä aikataululla korkeakoulut voivat alkaa hyödyntää hankkeen tuloksia?
 • Opetusyhteistyötä käsittelevät sopimukset


Klo 12.15-13.15Lounas (omakustanteinen)
Klo 13.15-16.15

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin päivitys

 • Synergiaryhmä ja KOOTuki OPI-viitearkkitehtuurityössä, Tapio Ekholm, pj.
  Taustaa OPI-viitearkkitehtuurityölle,  Ari Rouvari ja Lara Anastasiou, CSC
 • Työpajatyöskentely
  • Teema 1: Työn priorisointi - tuotokset
  • Teema 2: Toimijanäkökulman huomioiminen päivitystössä - tuotokset
  • Tema 3: Sitouttaminen viitearkkitehtuurityöhön - tuotokset
 • OppiJana 2030 -esiselvitys: Selvitys: opetustarjonnan löydettävyys, oppimisalustojen yhteentoimivuus ja yhtenäiset opintorekisteröintikäytännöt

 • Synergiaryhmän OPI-viitearkkitehtuurityön suunnittelua
 • Työskentelyä jatketaan seuraavasti:
  • Marraskuun työpajan (21.-22.11.) teemana yhteentoimivuus- ja OPI-viitearkkitehtuuriasiat. Työpaja järjestetään pääkaupunkiseudulla
  • Päätettiin koota viitearkkitehtuurityön iskuryhmä synergiaverkoston keskuudesta, mukaan ilmoittautuneita korkeakouluista tällä hetkellä Anne Litja, UEF, Krister Karlström, Arcada, Sanna Waris OY, Totti Tuhkanen TY. Ryhmään toivotaan vielä mukaan lisää jäseniä.
  • Viitearkkitehtuurin päivitystyötä ohjaa KOOTuki-ryhmä, joka käsittelee työn rajauksia kokouksessaan 24.10. Lisätietoa viitearkkitehtuurityöstä löytyy täältä https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=72528173
  • Kutsutaan viitearkkitehtuurityön päivitykseen mukaan laajasti edustajia korkeakoulukentältä ja sidosryhmistä

Kahvit työskentelyn lomassa

16.15-16.30Yhteenveto ensimmäisen päivän työskentelystä


19.00 -->

Illallinen Joensuun Teatteriravintolassa (omakustanteinen)

http://teatteriravintola.fi/yhteystiedot/Työpajan II päivä tiistai 11.9.2018

Ti 11.9.Tila: sali AU202 Aurora-rakennus, Yliopistonkatu 2
Klo 8.30-9.00Työpajapäivän aiheisiin orientoituminen
Klo 9.00-11.00

Oppimisympäristöön  ja  virtuaalilaboratorioon tutustuminen (kahdessa ryhmässä)

Kuvamateriaalia auditoriototeutuksesta (kuvat Totti Tuhkanen)

Toimintojen ohjaus yhdellä pöydän pintaan asennetulla säätimellä


Luokkatilan paikkamäärä supistui 80:stä 60:een muutoksen tuloksena.

Ylimmälle riville esteetön pääsy


Opettajan ohjauspaneeli aktivoituu liiketunnistimella

Järjestelmä tukee myös AC:n /Skypen käyttöä kun jaetaan opetusta verkon yli


Klo 11.00 -11.30

Itä-Suomen yliopiston edustajan puheenvuoro, akateeminen rehtori Harri Siiskonen

Klo 11.30 -12.30Lounas (omakustanteinen)
12.30-14.30

DigiCampus-työpaja

Työskentelyn tavoite:

Työpajan alussa kerrotaan DigiCampus –hankkeen tavoitteista. Pienryhmätyöskentelyn aikana muodostetaan yhteisiä vaatimusmäärittelyjä DigiCampuksen oppimisalustalle.

Ennakkotehtävä:

Selvitä omasta organisaatiostasi, mitä integroitumisrajapintoja käyttämällänne opiskelijarekisterillä tällä hetkellä on.  Mitä tulevaisuuden tarpeet ovat?

Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen - yhteisessä työskentelyssä esille nousseita asioita ja kysymyksiä

 • toimintaympäristön hahmottaminen tärkeää: hankkeessa tarvitaan tietoa korkeakoulukohtaisista ekosysteemeistä
  • tietoa korkeakoulujen opintohallinnonjärjestelmäratkaisuista ja tulevista suunitelmista on koottu mm. VIRTA-confluenceen
 • Ristiinopiskelun kehittämishankkeessa tuotettavien tulosten hyödyntäminen DigiCampus-hankkeessa tärkeää
  • esim. RiKen tuottaman koodivarannon ja palveluväylän hyödyntäminen
   • DigiCamppus-hanke ja RiKe-hanke jatkavat yhteistä bench-markkausta
   • yleisesti tärkeää edelleen rajata ja tunnistaa eri hankkeissa tehtävää työtä ja tavoitteita (esim. DigiCampus-hankkeen rajapinnat RiKeen ja analytiikkahankkeisiin, eAMK-hankkeeseen
    • syksyllä tulossa RiKe-hankkeen webinaareja
    • CSC:n tuki kehittämishankkeille, hankkeiden oma aktiivisuus viestinnässä ja hankkeen tavoitteiden ja tulosten levittämisessä
 • Miten laajasti yhteinen oppimisympäristäratkaisu tulee vastaamaan korkeakoulujen tarpeisiin (nyt paikallisesti käytössä useita ratkaisuja)
  • hankkeen tuottama ratkaisu ei voine taklata kaikkia erityistarpeita, joita tällä hetkellä korkeakouluilla on eli korkeakouluille jäänee myös omia instansseja edelleen
 • Oppimisympäristössä syntyvien tietojen koonti, hyödynnettävyys (analytiikka), käyttö, omistajuus
  • miten ratkaistaa monessa lähteessä syntyvien tietojen koonti ja niiden saaminen ulos (Exam, Moodle, O365)
  • mihin oppijan tietojen käyttö analytiikassa perustuu: korkeakoulun lakisääteiset tehtävät vai oppijan suostumus
  • Oppimisanalytiikkaan liittyvät kysymykset nyt laajasti esillä ja työn alla: AnalytiikkaÄly-hankkeessa tehdään UEFinosahankkeessa selvitystä. Myös eAMKissa, TAMK:n amk-oppimisanalytiikkahankkeessa. Samoin analytiikkajaosto (OKM) sekä korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkosto, kuten myös oha-forumit ja oha-laki tärkeää pitää mukana. Keskustelua asiasta oli myös KOOTuessa 6.9.2018
 • Miten tullaan ratkaisemaan oppijan tunnistamiseen liittyvät tarpeet tulevaisuudessa
  • Haka ei vastaa kaikkiin tarpeisiin
  • Tärkeää huomioida kv-ulottuvuus, EIDAS
 • Ennakkotehtävän kysymyksiä ei käsitelty

Hankkeen kirjauksia työskentelystä

14.30-15.00Yhteenvetoa työpajan aiheista ja työskentelystä.

Hyvää kotimatkaa!

Käytännön järjestelyt

tä-Suomen yliopiston Joensuun kampus sijaitsee aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Työpaja kokoontuu Aurora-rakennuksen salissa AU202 (2. krs). Aurora on kampusrakennuksista ensimmäinen keskustan suunnasta tullessa. Katuosoite on Yliopistokatu 2.

Kartat, liikenneyhteydet, pysäköinti: http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_jns

Majoitusvaihtoehtoja:

     Scandic: https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/joensuu/scandic-joensuu - lähimpänä kampusta, kävelymatka kampukselle vajaa 10 minuuttia

     Vaakuna: https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-vaakuna – keskellä keskustaa, kävelymatka kampukselle n. 13 minuuttia

     Greenstar: https://www.greenstar.fi/fi/Etusivu – edullisin, kävelymatka kampukselle n. 15 minuuttia

     Kimmel: https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-kimmel - lähimpänä rautatieasemaa, kävelymatka kampukselle n. 23 minuuttia

Iltaravintola Joensuun Teatteriravintola

http://teatteriravintola.fi/yhteystiedot/
Rantakatu 20, 80100 Joensuu Puhelin: 010 231 4250

 • No labels