Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 6/2019

Muistio (alustava)

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Widgrén-Sallinen avasi kokouksen klo 10:19.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Tarjontatiedon arkkitehtuuri 

Kohtanen esitteli  korkeakoulujen koulutustarjontatiedon yhteisen arkkitehtuurin koostamista ja sen koordinaatioprojektia (esitys).

OKM:n toimeksiannosta CSC ja Opetushallitus koordinoivat yhteistyötä, jossa korkeakoulut, Opetushallitus ja CSC laativat koulutustarjontatiedon yhteistä arkkitehtuuria. Tavoitteena on laatia yhteinen viitekehys koulutustarjontatiedon liikkumiselle ja näyttämiselle eri koulutusasteille. Työ tehdään korkeakoululähtoisesti ja OPI-viitearkkitehtuurin pohjalta, mutta se ei ole osa OPI-viitearkkitehtuuria. Opetushallitus vastaa siitä, että arkkitehtuuri on yhteensopiva myös muiden koulutusasteiden tarpeisiin. Arkkitehtuurissa olisi kuvattuna vähintään ei-tutkintoon johtava koulutus. Dokumentaatio viedään yhteentoimivuusalustalle (yhteentoimiva.suomi.fi). Opetushallitus laatii lisäksi rajapintakuvaukset tarjontatiedon siirtämiselle korkeakoulujen järjestelmistä Opintopolkuun. Todettiin että haasteena yhteensovittaa ja yleistää yhteinen tietomalli mm. Opintopolun ja RiKen toteutuksista, joissa koulutus on kuvattu eri näkökulmista. Koulutus-käsitteen nykymäärittely on laaja, ja tarkennustarve on tullut työn yhteydessä esiin. 

Keskusteltiin työn laajudesta ja ohjauksesta. Todettiin että tavoite oli määritellä julkinen tarjontatieto hakukohteesta tai kouluttautumismahdollisuudesta nimenomaan jatkuvien oppijoiden näkökulmasta. Tiedon master on nyt korkeakoulussa ja tulisi olla sieltä saatavilla. Tarkennettiin, että nyt on kyse niistä tiedoista, joita yhdessä sitouduttaisiin tuottamaan, tietosisällöt voivat palvelukohtaisesti olla myös laajempia.

Pidettiin hyvänä työn kytkeminen OPI-viitearkkitehtuurin kehittämiseen.

Päätettiin hyväksyä työn tuotokset seuraavassa kokouksessa.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteentoimivuus

4. OPI-viitearkkitehtuurityön eteneminen 

Anastasiou ja Ekholm esittelivät OPI-viitearkkitehtuurityön etenemistä (esitys). Seuraava Synergiaryhmän työpaja järjestetään 21.-22.11. Aalto-yliopistolla, jonne on kutsuttu keskeiset sidosryhmät. Käytiin lävitse KOOTuki- ja Synergiaryhmän nimissä pidettävä Digisfääri-esitys. Tiedoksi tuotiin ohjeistus OPI-viitearkkitehtuurista ja iskuryhmän työskentelyn muistiinpanot.

Päätösesityksenä oli viitearkkitehtuurin hallintamallin hyväksyntä (esitys). Hallintamalli on koottu osana OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyötä keväällä 2019. Hallintamalli kuvaa miten on organisoitu arkkitehtuurin ylläpito ja muutoksenhallinta.

Keskustelussa nousi esille seuraavat muutostarpeet hallintamallin dokumentaatioon:

 • Kohta 6, lisätään "arkkitehtuurin alalla"
 • Kohta 8, korjataan kirjoitusvirhe

Päätettiin hyväksyä OPI-viitearkkitehtuurin hallintamalli yo. muutoksin. Todettiin että tarkennuksia ja lisätietoja voidaan lisätä myöhemminkin. Hallintamallista laaditaan viestintää varten visualisointi (roolitus, muutokset, hyödyntäminen).

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteentoimivuus

5. KOOTuki-ryhmän nostot korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmille

Widgrén-Sallinen esitteli

 • CSC järjestää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019
 • Seminaarissa käsitellään ryhmien näkökulmista ajankohtaisia näkökulmia ja kirjataan mahdollisia päätelmiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista
 • Ohjausyhteistyön ryhmät on lueteltu ja linkitetty digitalisoitumisen tiekartan alla kuvion vasemmassa laidassa (ka.csc.fi).
  • Vision johtoryhmä / Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman johtoryhmä / Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi / Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä / Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto-johtoryhmä / Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä / TUHA-verkoston koordinaatioryhmä / Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)
 • Keskusteltiin KOOTuki-ryhmän puheenvuoron sisällöstä: millaisilla aiheilla KOOTuki esiintyy ko. tilaisuudessa

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteistyöryhmät

6. Muut asiat

 • Todettiin ennen kokousta sähköpostitse OILI-ohjausryhmänä toimiessa hyväksytyksi OILI Palvelutiedote vuodelle 2020 tilausmenettelyineen ja hintoineen

7. Tiedoksi

8. Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään 13.12.2019, paikkana CSC:n toimitilat Keilaniemessä.

Päätettiin keväälle 2020 neljä kokousta ja kokousajoiksi 30.1., 26.3., 13.5. ja 8.6. (klo 10:15-14).

Kokousaikatauluja voidaan vielä synkronisoida Synergiaryhmän tapaamisiin.  Sihteeri lähettää kokousajoista kalenterikutsut.

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja 
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Anni Rytkönen, Digi-peda-ryhmä, Aalto-yliopisto
 • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Taideyliopisto
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä, Turun yliopisto
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Marko Borodavkin, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen  yliopisto
 • Jaakko Riihimaa, AAPA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jukka Kohtanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • No labels