Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Synergiaryhmän etäkokous 9.12.2019 klo 10-12

Zoom-etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/826095662

Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/sTzZZPsRBiwWQdx

Muistio: 2019_12_9 Muistio


Synergiaryhmän etäkokouksissa on siirrytty Zoomin käyttöön. Lyhyt ohjeistus käytöstä:

 • Kokokseen liitytään kokoushuoneen linkin kautta. Linkki löytyy kalenterikutsusta ja kokouksen asialistasivulta.
 • Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan lataamisen ei pitäisi viedä kovin pitkään ja sen voi tehdä myös etukäteen. Tämän jälkeen Zoom-huoneen pitäisi avautua itsestään. Jos lisäosan lataaminen ei onnistu, Zoomiin voi liittyä suoraan selaimesta. 
 • Jotta saat äänen kuulumaan, muista valita kirjauduttuasi sisään: "join audio conference by computer". Jos käytät headset-kuulokkeita, suosittelemme, että kytket ne tietokoneeseesi ennen kuin klikkaat Zoom-linkkiä.
 • Jos et kuule tilaisuuden ääniä, paina vasemman alareunan palkista mikrofonikuvakkeen vierestä ^ -nappia ja aukeavasta valikosta "Test Speaker & Microphone". Samasta painikkeesta voit esim. valita äänilähteen ja mikrofonin sekä muita asetuksia. 
 • Kaikki keskeiset toiminnallisuudet kuten osallistujalista, chat ja ruudun jako ovat zoom-ikkunan alaosassa
 • Lisäksi jokainen voi säätää omia asetuksiaan 


Osallistujat

Tapio Ekholm, Anne Litja, Anni Wärri, Antonella Storti, Arja Kokkonen-Metsola, Elina Luokkanen, Hannele Husa, Henna Pirttilä, Jaakko Riihimaa, Janne Santala, Jukka Kohtanen, Krister Karlström, Linda Lindgolm, Päivi Aho, Päivi Lignell, Raija Pappila, Silja Pesonen, Taija Oksanen, Tarja Pakarinen, Teija Kujala, Tessaliina Iltanen, Tiina Maltusch, Timo Rantanen, Totti Tuhkanen, Virve Peltoniemi, Erja Widgrén-Sallinen, Helena Majamäki, Mari Pihamaa, Lara Anastasiou

Asialista


1. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen avaus
 • Läsnäolijoiden toteaminen
 •  Asialistan hyväksyminen
 •  Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 • Palaute marraskuun työpajasta
  • Työpajan ohjelma koettiin hyödylliseksi ja ryhmätyöskentely oli toimiva tapa käsitellä aiheita
  • Erityisesti OPI-viitearkkitehtuurin parissa työskentely nähtiin onnistuneen hyvin kuten myös AMK-Opiskelijavalintahankkeen esittely
  • Käytännön järjestelyt olivat toimivat

2. OPI-viitearkkitehtuurityön kuulumiset
Lara Anastasiou, CSC

3. Kehittämishankkeiden analyysi
Lara Anastasiou, CSC

4. Yhdistetyn MITKO- ja JO-matriisityön esittely
Helena Majamäki, CSC(esitys)

5. Synergian toiminta 2020

 • Nostoja keskeisiksi teemoiksi tiekartan ja marraskuun työpajan pohjalta
 • Mitä muita teemoja halutaan nostaa käsittelyyn
 • Kevään 2020 työpajat ja etäkokoukset
  1. Työpaja: ke-to 22.-23.1. Oulussa (isäntäkorkeakouluina OAMK ja Oulun yliopisto)

  2. Etäkokous I 24.2.

  3. Etäkokous II ma  23.3.

  4. Työpaja II ke 22.4. -23.4.?(Pääkaupunkiseutu)

  5. Varaus etäkokoukselle 18.5. (riippuen kevätseminaarin toteutumisesta)

  6. Etäkokous 9.6.

 • Puheenjohtajiston valinta vuodelle 2020
  • Puheenjohtajiston valinta siirretään tammikuun työpajan yhteyteen, koska sopivia ehdokkaita ei tässä kokouksessa löyunuy. Tapio Ekholm toimittaa puheenjohtajan tehtävää uuden puheenjohtajan valintaa saakka. 

6.  Ajankohtaiskatsaukset

 • OKSA-sanastotyö (Tuhkanen)
 • OILI (Pihamaa)

 • VIRTA (Pihamaa)
 • Koulutustarjontatiedon arkkitehtuuri -projekti (Kohtanen)
 • LMS-kysely korkeakouluille (Anderson)

  • AAPA ja FUCIO –verkostot ovat toivoneet, että CSC kartoittaa korkeakoulujen näkemyksiä siitä, miten LMS-kilpailutuksessa tulisi edestä. Kyselyssä tiedustellaan myös kiinnostusta yhteiskäyttöiselle oppimisalustalle, joka palvelisi korkeakoulujen yhteistä opetusta. Kysely on lähetetty tietohallinnon ja opintohallinnon päälliköille vastattavaksi 25.11.2019. Kysely on myös löydettävissä Ideapankin kautta: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-46. Vastauksia pyydetään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 16.12. mennessä.

 • Yhteiskäyttöisen oppimisalusta edellytykset –selvitys julkaistu (Anderson)
  • DigiCampus –hankkeessa (https://info.digicampus.fi/) on kehitetty korkeakouluja palvelevaa yhteistä oppimisalustaa. CSC on DigiCampus-hankkeen toimeksiannosta selvittänyt edellytyksiä tällaisen alustan rakentamiselle. Raportti on luettavissa wikissä: https://wiki.eduuni.fi/x/FJFgBw Lisätietoja Tuula Heideltä

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätös

 • No labels