Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän 1. päiväinen työpaja 15.4.2019

Arcada,  Jan-Magnus Janssonin aukio 1

Käytännönjärjestelyt


Ilmoittautuminen työpajaan: Ilmoittautuminen päättyi maanantaina 8.4.2019.

Palautekyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/31EA001DF43FFE53.par

Teemoja:

 • OPI-viitearkkitehtuuri - mitä  seuraavaksi
 • RiKe-teemaista työpajatyöskentelyä
 • Saavutettavuus korkeakoulujen palveluissa

Osallistujat: Virve Peltoniemim TAMK, Päivi Aho, Laurea, Soili Törmälä, OY, Hannele Husa, TAMK, Erja Widgrén-Sallinen, UEF, Linda Lindholm, TY, Krister Karlström, Arcada, Anne Litja, UEF, Silja Pesonen, UEF, Eila Partanen, CSC, Mirja Ollila, Lapin AMK, Helena Majamäki, CSC, Päivi Lignell, TAU, Henna Pirttilä, HAMK, Lillian Sjöberg, Arcada, Nea Yalcin,HAMK, Anitta Joutsen, JAMK, , Marjo Riipinen, LUT, Ari Rouvari, CSC, Mari Pihamaa, CSC, Juha-Pekka Pihlajakoski, OAMK, Timo Rantanen, JY, Sami Hautakangas, TAU, Jukka Kohtanen, CSC, Tapio Ekholm, Metrpolia (pj),

Ohjelma

Tila: B522, Arcada,  Jan-Magnus Janssonin aukio 1

9:30-10:00Aamukahvit ja työpajapäivän avaus
10:00-10:40

Tervetuloa Arcadaan

Korkeakoulun toiminnan haasteet opiskelijaprofiilin monimuotoistuessa ESITYS

Arcadan vararehtori Carl-Johan Rosenbröijer

10:40-12:00

RiKe-teemaista työskentelyä ESITYS

Sami Hautakangas, TAU

Muistiinpanoja:

Yleistilanne siirrettävien tietojen skeemojen suhteen

 • viikko sitten väliversio, testaus viime viikon tiistaista alkaen, huomenna valmistuneen väliversion testauksen yhteenveto
 • joitakin rakenteellisia ongelmia huomattu, johon tehty tarvittavia muutoksia, esim. opiskelija ilmoittautuu usealle toteutukselle, kenttien nimet tulee olla yksiselitteisiä
 • CSC:n kautta dokumentaatiosta uudet versiot huhtikuun loppuun mennessä 
 • testiympäristö perustettu, jota voidaan hyödyntää jatkossa korkeakoulujen näkökulmasta
 • korkeakoulut ovat jo tuottaneet testidataa, joka helpottaa perehtymistä miten skeemojen tietoja käsitellään käytännössä
 • seuraavana työlistalla korkeakoulun liityntäpalvelin
 • tiivistetty keskustelua eri ekosysteemien kehitystyön kanssa

Keskustelussa esiinnoussutta:

 • Kysymys:  Laajoja opintojaksoja, joissa on yksi toteutus. Toteutuksella voi olla arvioitavia osia, joita halutaan välittää näkyville. onko ollut keskustelussa?
 • Vastaus: Lisämäppäysasia. Ei olla vielä niin pitkällä.
 • Kysymys: Miten toimitaan korotettujen arvosanojen ja hylättyjen arvosanojen perusteluiden kanssa?
 • Vastaus: Kohdekorkeakoulun ohjeiden mukaan mennään.Perusteluista ei ole keskusteltu, voitaisiinko  tällaista tietoa ottaa vastaan joka paikassa? Tulossa koodisto muuttuneista tiedoista (korotus,  aiempi  arvosana ei ole voimassa).
 • Kysymys: Entä laajojen opintojaksojen osat, miten pysytytään siirtämään (esim. Oulun amkissa 15 op:n jaksoja, joissa sisällä pienempiä osia)?
 • Vastaus: On työstettävä asia, koskee myös ns.  Kela-jaksoja
 • Kysymys: Missä vaiheessa opiskelluoikeus syntyy? Voidaanko passivoidussa tilassa  olevaa opiskeluoikeutta säilyttää rekisterissä?
 • Vastaus: Oikeudellinen peruste syntyy, kun ensisijainen oikeus syntyy. Kuitenkin tietosuojan perusteella tavoitteena on minimoida henkilötietojen käsittely eli ajatuksena on, että opiskeluoikeus rekisteröidään kohdekorkeakoulun järjestelmään ilmoittautumisvaiheessa.
 • Kysymys: Mikä opiskeluoikeusajan pituudeksi annetaan kohdekorkeakoulussa?
 • Vastaus: On sovitattava asia, oletuksena kotikorkeakoulun opiskeluoikeuden pituus, mutta voidaan määritellä sopimuksessa
 • Kysymys: Miten tieto siirtyy siitä, jos opiskelija keskeyttää?
 • Vastaus: Keskitetty palvelu tietää, onko tieto välitetty eteenpäin ja kenelle.
 • Kysymys: Otetaanko resurssit jotenkin huomioon?Mitä tarjontaan, miten paljon otetaan opetukseen?
 • Vastaus: Korkeakoulu määrittelee resurssiasian itse, kirjasto- ja lisenssiasioiden osalta hyvä kysymys. Esim. miten FTE-luku, nyt vierailijat eivät ole olleet mukana.
12:00-13:00 Lounas, omakustanteinen (https://www.amica.fi/ravintolat/ravintolat-kaupungeittain/helsinki/arcada/)
13.00-14:30

OPI-viitearkkitehtuuri - mitä seuraavaksi? ESITYS

Ari Rouvari, CSC

 • Katsaus OPI-viitearkkitehtuurityön etenemiseen ja päivitettyihin kokonaisuuksiin
 • OPI-viitearkkitehtuuripäivityksen seuraavat askeleet, mitä vielä tarvitaan?

Muistiinpanoja: 

 • ryhmätyöskentelyn ja keskustelun tulokset viedään OPI-iskuryhmään jatkotyöstettäväksi
 • OPI-viitearkkitehtuurin visualisointeihin saatiin hyvää palautetta, OPI-iskuryhmä jatkaa palautteen pohjalta työstöä eteenpäin. Visualisointeja tulee nähtäväksi Kevätseminaarissa 21.-22.5.2019


14:30-14.45

Kahvitauko


14:45-15:45

Saavutettavuus korkeakoulujen digitaalisissa palveluissa ESITYS (huom. tässä  versiossa korjattu päivänmäärätieto diassa 30)

Kirsi Ylänne, Celia

Muistiinpanoja:

 • Saavutettavuusdirektiivi

  • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 1.4.2019

  Soveltamisalaan kuuluvat mm. yliopistot ja ammattikorkeakoulut

  Siirtymäajat

  • Uusien verkkosivujen, jotka on julkaistu 23.8.2018 jälkeen, pitää noudattaa vaatimuksia 23.9.2019
  • vanhojen, jotka on julkaistu ennen 23.8.2018, pitää noudattaa vaatimuksia 23.9.2020

  Valvonta

 • Kysymys: Kkorkeakouluilla on paljon poistuvia järjestelmiä, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä niiden osalta saavutettavuuden näkökulmasta?
 • Vastaus: Varmasti tapauskohtaisesti harkittava asia. Aikaraja on 23.9.2020, sillä on vaikutusta, miten kauan tuon jälkeen ko. järjestelmää vielä käytetään.
 • Kysymys: Koskeeko direktiivi myös opintohallintojärjestelmiä?
 • Vastaus:  Mielestäni kyllä, ja myös oppimisympäristöjä. Moodlen osalta varsin hyvin huomoitu.
 • Ekholm: Aiheeseen  on tarpeen palata korkeakoulujen konkreettisten toimenoiteiden näkökulmasta Synergiaryhmässä vielä uudelleen.
15:45-16:00Yhteenveto päivän työskentelystä


Yhteyshenkilö Arcadassa: Krister Karlström, krister.karlstrom(at)arcada.fi,  020 7699 509

Yhteydet Arcadaan

Pääsisäänkäynti sijaitsee Arcada-talon itäpuolella, Toukolankadun ja Toukolankujan risteyksessä Jan-Magnus Janssonin aukiolla. Liikenneyhteydet Arcada-taloon ja – talosta ovat hyvät, koska rakennus sijaitsee Arabianrannassa Hämeentien ja Hermannin rantatien risteyksessä Lahden moottoritien läheisyydessä.

Kartat

Autolla

Arcadalla ei ole omaa pysäköintialuetta. Pysäköintivaihtoehtoja Arabianrannassa löytyy täältä:
http://www.arabianranta.fi/asuminen/pysakointi/ 
https://www.hsi.fi/helsingin-seudun-isannoitsijat/arabian-parkki

Linja-autolla

Rautatieasemalta pääsee Arcadaan linja-autoilla 55, 71, 75, 77 tai 78 (pysäkki Kumpulan kampus), Kampista linjalla 70 ja Pasilasta Arabianrantaan linja-autolla 506. Myös linja-autoilla 73–74 (Hakaniemestä) ja 717-788 (seutulinjat Rautatientorilta) pääset kätevästi Arcadaan.

Raitiovaunulla

Raitiovaunulla 6 (Hietalahti - Arabia) tai 8 (Salmisaari - Arabia) pääset kätevästi Helsingin keskustasta Arcadaan. Arcadan pysäkki on Kyläsaarenkatu.  

Huom! Poikkeusreitti Hämeentien tietyömaan vuoksi (ei Sörnäisten kautta).


Aikataulut: www.reittiopas.fi


 • No labels