Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aika: Keskiviikko 16.12.2020 klo 10-12

Etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/826095662

Tallenne: https://kannu.csc.fi/s/bmpjyR833Ctxbf9


Asialista


1. Kokouksen järjestäytyminen

 • Kokouksen avaus
 • Läsnäolijoiden toteaminen
 • Asialistan hyväksyminen
 • Edellisen etäkokouksen muistion hyväksyminen
 • Marraskuun työpajan muistiinpanot ja palaute
  • Ohjelma koettin hyödylliseksi ja osallistujat kokivat saavansa eväitä omaan työhönsä
  • Päivän eri osiot saivat hyvää palautetta, erityisesti EMREXin hyödyntäminen Peppi-järjestelmässä, Ristiinopiskelupalvelun käyttöönoton työpaja (ryhmä A) ja Oulun yliopiston JOY-konseptin esittely
  • Järjestelyt toimivat hyvin


2. Ajankohtaista

 • Digivision kuulumiset, Lara Anastasiou, CSC
 • Hankekyselyn alustavaa satoa, Annika Mauno, CSC
 • Terveiset KOOTuen kokouksesta, Erja Widgrén-Sallinen, UEF
 • Terveiset Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien ja verkostojen yhteisseminaari 8.12.2020, Erja Widgrén-Sallinen, UEF

3. Teema: Ahotointi

 • Pepin  osaamispankki - yhdenmukainen kompetenssien kirjaaminen Soili Törmälä, Oulun yliopisto ESITYS
 • Yliopistojen AHOT-suositukset,  Kati Toikkanen, päällikkö, oppimisen ja koulutuksen kehittämisen palvelut, Tampereen yliopisto ESITYS

4. Muut asiat

 • Jatkoa 19.11. työpajassa käytyyn kv-todistuksia ja dokumentteja koskevaan keskusteluun
 • Palvelukatsaukset
  • VIRTA, Aronen
  • OILI, Aronen
  • Exam, Sipovaara
  • Puheenjohtajiston valinta vuodelle 2021
 • Kokouksen päätös
 • No labels