Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuri (Arkki)

Mistä on kyse?

OPI-hankkeessa tehtävä arkkitehtuurityö lähtee tarpeesta asettaa opetuksen ja opiskelun tuen (opintohallinnon) tietojärjestelmäpalveluiden tavoitetila, jotta kehittämistoimia voidaan arvioida ja suunnata. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvataan niin tarkasti kuin se on perusteltua ja mahdollista opiskelun ja opetuksen prosessit ja määritellään yhteinen malli sille, kuinka näitä prosesseja tuetaan (tietojärjestelmä)palveluilla.

Tämän työn tuloksena pitäisi jatkossa pystyä kehittämään nykyistä joustavammin (tietojärjestelmä)palveluita esillenouseviin uusiin tarpeisiin. Tarvittavien ratkaisujen kuvailulle on käytössä yhteinen kieli ja ratkaisuja voidaan kehittää yhdessä ja/tai käyttää muualla kuin kehitystyöhön osallistuneissa korkeakouluissa.

Samalla kun toimintaa ja sitä tukevien palveuiden rakennetta tarkastellaan, voidaan sitä myös järkevöittää. Niinpä esimerkiksi kaikkia opiskelijaryhmiä voidaan tukea käyttämällä samoja palveluita ja tietovarantoja (tietojärjestelmiä), kuten perustutkinto-opiskelijoita, liikkuvuuteen liittyviä ryhmiä, avoimen ja täydennyskoulutuksen opiskelijoita.

Tämän tavoitetilan saavuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että sekä toiminnan että sitä tukevan teknologian puolella on päästy yhteisymmärrykseen toisaalta tietyistä yhteisistä ratkaisuista (toimintamalleista, tietojärjestelmäratkaisuista), toisaalta yhteisestä tavasta kuvata toimintaa ja teknologiaa. Tätä työtä tehdään, kun viedään eteenpäin OPI-hankkeen arkkitehtuurityötä: sovitaan tietyistä ratkaisumalleista ja yhteisestä tavasta kuvata maailmaa.

Tämän sivuston alisivut

Tilannekatsaukset

  File Modified
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Pekka-Linna_OPI-ARKKI_Tilannekatsaus_2011-03-09_2.ppt Mar 09, 2011 by Antti Mäki
PDF File OPI-arkkitehtuurityo_toimeksianto_final.pdf Mar 23, 2011 by Antti Mäki
JPEG File Arkkikuva_v01_120dpi.jpg Apr 26, 2011 by spylsy@csc.fi

  • No labels