Alla olevaan taulukkoon on kuvattu tunnuspiirteitä avoimesta korkeakouluopetuksesta ja erillisistä opinnoista.

Yliopistot  ja amamattikorkeakoulut voivat järjestää myös erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta täydennyskoulutuksena, avoimena yliopisto-opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina sekä muuta täydennyskoulutusta.

Tutkinnon osa: "Opinto kuuluu osana johonkin tutkinto-ohjelmaan"


LainsäädäntöMaksullisuusKohderyhmäKorkeakoulun sisäinen työnjakoOpiskeluoikeus VIRTAssaTiedonkeruu
Erillisinä opintoinaYliopistolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558

Maksua säätelee Valtioneuvoston asetukset yliopistojen ja ammatti-

korkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (hinta enintään 15 e / op)

Opiskelija itse yleensä maksaja.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut opettajankoulutuksen opinnot, jos ne suoritetaan erillisinä opintoina, sekä mainitun asetuksen 11 §:ssä tarkoitettu erikoistumiskoulutus ovat kuitenkin opiskelijalle maksuttomia (1081/2009)

Henkilöt, joilla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta ko. korkeakoulussa.

Asiakkaina yksittäiset henkilöt.

Esim.

 • tutkinto-oikeuden jatkona tehtävät opinnot (yliopistoissa)
 • opetettavan aineen pätevyydet


Yliopistoissa tiedekuntien ja laitosten organisoimaa.

Ammattikorkeakouluissa tutkinnon osia tarjotaan tällä hetkellä pääsääntöisesti avoimen  ammattikorkeakoulun opintoina, ei erillisinä opintoina.

Myönnetään sisällöllisesti ja ajallisesti rajattu opiskeluoikeus ilman tutkinnon suoritusoikeutta.

VIRTAssa opiskeluoikeuden tyyppi 18.

OKM:n suorat tiedonkeruut (YO): Tutkintojen osat avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opintoina

OKM.n suorat tiedonkeruut (AMK): Erillisillä opinto-oikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset

OKM:n suorat tiedonkeruut (YO): Erillisillä opintooikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset

Sovittu käytäntö tiedonkeruiden näkökulmasta (koskee yliopistoja): kun opiskelijalle myönnetään tutkinnon suorittamisen jatkoksi opinto-oikeus lisäopintojen suorittamiseen, on kyseessä erilliset opinnot.


Avoimena korkeakouluopetuksenaAmmattikorkeakoululaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Maksua säätelee Valtioneuvoston asetukset yliopistojen ja ammatti-

korkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (hinta enintään 15 e / op).

Opiskelija itse yleensä maksaja.


Opinnot avoimia kaikille (voi olla tapauskohtaisia rajauksia tai vaatimuksia edeltävistä opinnoista).

Asiakkaina yksittäiset henkilöt.


E

Korkeakoulussa voi olla avoimen korkeakouluopetuksen yksikkö.Opiskeluoikeuden tyyppi 13 avoimen opinnot

OKM:n suorat tiedonkeruut (YO): Tutkintojen osat avoimena yliopisto-opetuksena ja erillisinä opintoina

OKM:n suorat tiedonkeruut: Avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet

OKM:n suorat tiedonkeruut (AMK): Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

OKM:n suorat tiedonkeruut: Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteetAvoimen korkeakouluopetuksen erityismuotojaKuvausLisätietojaTiedonkeruu
Avoimen väylä

Valintatapa hakijoille, joilla on aiempia korkeakouluopintoja. Opinnot voivat olla tutkintokoulutuksessa suoritettuja (keskeneräiset opinnot tai valmis korkeakoulututkinto), avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston opintoja, erillisellä opinto-oikeudelle suoritettuja korkeakouluopintoja tai vaihto-opiskelijan opinto-oikeudelle suoritettuja korkeakouluopintoja.

Suoritettuaan yleensä 30op tai 60op avoimessa korkeakoulussa opintoja, voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa (yliopistot): Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Polkuopinnot Avoimen polkuopinnot ovat opinnot, joiden perusteella voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylässä (hakumenettelyn nimi). Tähän käyvät ainoastaan avoimessa AMKissa suoritetut opinnot, eivät muut aikaisemmat korkeakouluopinnot.
Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.
Toisen asteen kanssa tehtävä yhteistyö

Esim.

 • yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen kesken siten, että ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnoissa voidaan suorittaa amk-opintoja osana ammatillista tutkintoa
 • korkeakouluopintoihin orientoivia kurssseja
Yhteistyöopintoja tarjotaan mahdollisesti korkeakouluissa myös muutoin kuin avoimen korkeakouluopetuksen kautta, mutta MITKO-ryhmä ei tunnistanut näistä esimerkkejä.

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Ei kerätä tällä hetkellä tietoa siitä, että kyseessä on toisen asteen kanssa tehty yhteistyö

Yhteistyö vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssaYhteistyö on sopimusperustaista ja yhteistyön puitteissa suoritetut opintopisteet kirjautuvat Taideyliopiston avoimen yliopiston tulokseksi.

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Opintopistetiedonkeruussa kerätään avoimen yliopiston opetuksessa suoritettujen opintosuoritusten alihankkiva organisaatio (esim. työväenopisto).

Korkeakouludiplomi

Työelämälähtöisesti räätälöity paketti avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jota markkinoidaan korkeakouludiplomina.

Paketin laajuus yleensä 60 -90 op

Korkeakouludiplomi-kehityshanke 2013-2016

Kts. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/Korkeakouludiplomikokeilu/

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.
MOOC
 • Kaikille avoimet verkkokurssit (Massive Open Online Course)
 • Avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia kursseja
 • Kaikki voivat osallistua ja suorittaa kurssin, mutta jos haluaa kurssista suoritusmerkinnän korkeakoulun opintorekisteriin, tulee ilmoittautua Avoimeen yliopistoon opiskelijaksi ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu.
 • MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja maksuttoman tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin. MOOC-kurssit soveltuvat niin itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen kuin tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille.
Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut

Luonnos vuokaavioksi, jonka avulla tunnistustyötä voi tehdä:

Erillistä, avointa vai täydennyskoulutusta (luonnos)

 • No labels

3 Comments

 1. TAMK, Tiina Hakkarainen:

  Avoimen väylä on hakumenettelyn nimi. Avoimen polkuopinnot ovat opinnot, joiden perusteella voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi väylässä. Tähän käyvät ainoastaan avoimessa AMKissa suoritetut opinnot, eivät muut aikaisemmat korkeakouluopinnot.

 2. Toisen asteen kanssa tehtävä yhteistyö: Tampereella tarjotaan sekä yliopisto- että amk-opintoja muutenkin kuin avoimen kautta eli ns. Korota-opintotarjottimen kautta. Ks. https://korota.blogit.tampere.fi/ 

  1. Kiitos, hyvä tieto. MITKO-ryhmässä ei kellään ollut esimerkkiä tiedossa muusta kuin avoimen kautta tehtävästä yhteistyöstä.