Vaasassa Peda-forumin yhteydessä 16.08.2017 perustettiin kansallinen digiopetusryhmä yhdeksi teemaryhmäksi Peda-forumin toimintaa rikastuttamaan. Korkeakoulujen digiopetuksen kehittäjät olivat jo jonkin aikaa kaivanneet yhteistä forumia erilaisten teknologioiden ja pedagogisten ratkaisujen tueksi isompaa kuvaa katsomaan. Ryhmälle oli ollut myös kysyntää eri sidosryhmien taholta korkeakoulujen toimintaympäristössä. Syksyllä 2021 ryhmän nimi muutettiin digipedaverkostoksi. 

Ryhmän tehtävänä on ison kuvan hahmottaminen opetusteknologian ympärillä pedagogiikkaa unohtamatta, yhteinen tutkimus sekä vahva tulevaisuuden visiointi. Ryhmän fokuksiksi muodostuivat seuraavat kohdat; Opettajan digitaaliset palvelut, Tulevaisuuden visiointi, Opiskelukokemus ja Digipedagogiikka. Tavoitteena on toimia kansallisella tasolla korkeakoulujen digiopetusasioiden vuorovaikutuskanavana ja tukea muita kansallisia ryhmiä digiopetusryhmän asiantuntemusalueeseen liittyvissä asioissa.  

Ryhmän puheenjohtajuus kiertää jäsenkorkeakoulujen kesken ja vaihtuu lukuvuosittain. Joka toinen kerta puheenjohtaja on yliopistosta ja varapuheenjohtaja AMK:sta, joka toinen kerta päin vastoin. 

Lukuvuonna 2024-2025 ryhmän puheenjohtaja on Minna Rokkila Karelia-ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtaja Kristiina Karjalainen LUT-yliopistosta.   

Aiemmat puheenjohtajat: 

2023-2024 Juha Laatikainen / Taideyliopisto (pj.) ja Mari Varonen / Jamk (vpj.)
2022-2023
Olli Vesterinen/ Diak (pj.) ja Suvi Junes / Tuni (vpj.)
2021-2022 Satu Hakanurmi
/ UTU (pj.) ja Riikka Muurimäki & Matti Mäkelä / SeAMK (vpj.)
2020-2021 Irma Mänty
/ Laurea (pj.) ja Merja Laamanen & Liisa Kallio / JYU (vpj.)
2019-2020 Anni Rytkönen
/ Aalto-yliopisto (pj.) ja Jaana Kullaslahti / HAMK (vpj.)
2018-2019 Marko Forssell
/ Centria (pj.) ja Paula Vaskuri / OY (vpj.)
2017-2018 Marjaana Kareinen
/ LUT (pj.) 

Jokaista organisaatiota edustaa verkostossa 1-2 henkilöä. Näin verkoston koko säilyy hallittavana ja toiminta pysyy keskustelevana. Kokousten kalenterikutsuja varten on postilista, jolle pääsee itse liittymään sivulla https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/pedaforum-digipeda . 

Verkoston työskentelyalue on JAMKin Teamsissa. Jos olet organisaation edustaja verkostossa, mutta sinua ei ole lisätty Teamsiin, ota yhteyttä Mari Varoseen (etunimi.sukunimi@jamk.fi). Lisäksi on testailtu CSC:n hostaamaa RocketChatia osoitteessa https://chat.csc.fi/group/Digiopetus Valitse kirjautumistavaksi Eduuni-ID, josta pääset HAKA-valikkoon ja kirjautumaan palveluun. 


  • No labels