KOOTuki seuraa Digivisio 2030 -hankkeen työtä ja osallistuu verkostona hankkeen suunnitelmia ja työkokonaisuuksien kommentointiin pyydettäessä.    • No labels