KOOTuen sisäinen kommentointitilaisuus ma 6.9. klo 14-15

KOOTuen yhteisten kommenttien valmistelu: https://wiki.eduuni.fi/x/4YmqDQ 


KOOTuen sisäinen kommentointitilaisuus järjestetään ma 30.8. klo 14-16. 

Kiinnostuneita kommentoijia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa opi@csc.fi osoitteeseen mahdollisimman pikaisesti, jotta Howspace-alustalle saadaan oikeuksia. 


Hyvät KOOTuki-ryhmän jäsenet

Digivisio on lähestynyt verkostoja kiireisellä Digivision 2030 -hankkeen vuosien 2021-2024 suunnitelmien kommentointipyynnöllä (ks. viesti alla). Kommentointi toteutetaan Howspace-alustalla ja siten, että kustakin verkostosta muutamalle henkilölle annetaan oikeudet kommentointiin. Kommentit tulee toimittaa 1.9. mennessä. Verkoston yhteyshenkilö tuottaa lopuksi yhteenvedon ja toimittaa sen verkoston yhteisenä kantana suunnitelmiin 8.9. mennessä. Maanantaina 30.8. klo 14-16 suunnitellaan järjestettävän KOOTuen jäsenille yhteinen tilaisuus, jossa voimme keskustella aiheesta KOOTuki-ryhmän näkökulmasta. 


Pyydämme kiinnostuneita osallistujia ilmoittamaan kiinnostuksensa opi@csc.fi osoitteeseen mahdollisimman pikaisesti  

KOOTuki-ryhmän puheenjohtajan puolesta
Jukka Kohtanen

Suunnitelmien kommentoinnin aikataulu:

ma 23.8. alkaen suunnitelmat kaikkien nähtävillä 
ke 25.8. klo 12-15.30 Digivisio 2030 -hankkeen työpakettien suunnitelmien esittelytilaisuus (avoin kaikille kiinnostuneille) osoitteessa https://cscfi.zoom.us/j/61002641860
ma 30.8. klo 14-16 KOOTuen sisäinen kommentointitilaisuus
ke 1.9. mennessä kommentoijat vievät kommenttinsa Howspace-alustalle
ke 8.9. mennessä verkostojen vetäjät koostavat verkoston näkemyksen

-------

Hei Digivisio 2030 -hankkeen verkostot,

Digivisio 2030 -hankkeen suunnitelmat vuosille 2021-2024 tulevat kommentoitaviksi verkostoille. Suunnitelmiin perehtyminen ja niiden kommentointi tapahtuu kokonaisuudessaan Howspace-alustalla. Toteutus on kaksikielinen ja suunnitelmia voi kommentoida suomeksi tai ruotsiksi. Emme ota kommentteja vastaan sähköpostitse, puhelimitse tai eDuuni Wikissä läpinäkyvyyden ja tiedonkulun varmistamiseksi. Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti, kommentointiprosessi päättyy tilanteeseen, jossa kukin korkeakoulu, verkosto tai muu hankkeen sidosryhmä on toimittanut Howspace-alustalle oman organisaationsa tai verkostonsa kommentit. 


Suunnitelmien kommentoinnista ja alustasta

 1. Hanketoimisto luo tunnukset Howspace-alustalle. Kaikki saavat sähköpostiin kutsun, josta löytyy linkki työtilaan. Jatkossakin työtilaan pitää aina siirtyä sähköpostilinkin kautta (ei vaadi erillistä kirjautumista). Verkoston yhteyshenkilö vastaa oman verkostonsa osalta kommentoinnin läpiviennistä. 
 2. Pyydämme verkoston yhteyshenkilöä vastaamaan tähän viestiin ja ilmoittamaan tiistaihin 24.8.2021 mennessä ketkä muut kommentoivat suunnitelmia kyseisen verkoston osalta (henkilön nimi ja sähköpostiosoite). Suosittelemme, että kommentointiin tulee mukaan henkilöitä, jotka ovat jo olleet mukana Digivisio 2030 työssä tai jo tuntevat hanketta. Pyydämme myös huomioimaan, että pystymme antamaan käyttöoikeudet vain rajatulle joukolle, emme koko verkostolle!  
 3. Käyttöoikeuksia voi tarvittaessa pyytää myöhemmässäkin vaiheessa Howspace-alustan käyttäjätuki -osion kautta.

Kommentoinnin aikataulu kokonaisuudessaan 
 

 1. Suunnitelmat kommentoitavina sidosryhmillä 23.8.-8.9.2021
  Korkeakoulut ja hankkeen sidosryhmät pääsevät syventymään Digivisio 2030 suunnitelmakokonaisuuteen 23.8. alkaen. Suunnitelma esitellään kick off -tilaisuudessa 25.8. klo 12.00 - 15.30, jonka jälkeen myös kommentointimahdollisuus avautuu Howspace-alustassa. Kommentointi jakautuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä asiantuntijat kommentoivat ja keskustelevat yksilöinä. Toisessa vaiheessa tämän pohjalta tuotetaan organisaatio-/verkostokohtainen yhteenveto kommenteista. Koko prosessi ohjeistetaan Howspace-alustassa.
  • Vaihe 1: 23.8.-1.9.
   Kuka:
   verkostojen nimetyt kommentoijat 
   Mitä: suunnitelmien kommentointi yksilöinä Howspace-alustalla.

   Kommentointi on rakennettu siten, että sidosryhmät näkevät toistensa kommentit ja voivat käydä keskustelua yksittäisistä asiakokonaisuuksista. Kommenteissa näkyy kommentoijan nimi, organisaatio ja rooli hankkeessa.
  • Vaihe 2: 2.9.-8.9.
   Kuka: verkostojen vastuuhenkilöt
   Mitä: verkostokohtaisten yhteenvetojen ja kommenttien viimeistely ja toimittaminen Howspace-alustalle.

   Verkostot voivat itse tarkastella ja suodattaa erilaisia koosteita kommentoinnin ensimmäisestä vaiheesta yhteenvedon muodostamisen tueksi. Yhteenvedetyt kommentit tulee olla vietynä Howspace-alustalle 8.9. klo 23.59 mennessä. Kukin verkosto siis antaa lopputuloksena yhdet kommentit, jotka edustavat verkoston kantaa suunnitelmassa esitettyihin asiakokonaisuuksiin.
 1. Hanketoimisto täsmentää ja muokkaa suunnitelmia kommenttien perusteella 9.9.-17.9.2021.
  Suunnitelmat hyväksytään ohjausryhmän kokouksessa 17.9. ja viedään hyväksyttäväksi Yleiskokoukseen 28.9.2021.


Ystävällisin terveisin koko Digivisio 2030 -hanketoimiston puolesta, 

Tiia

 • No labels