Nykyinen skeema: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/funetEduPerson-skeema

Koulutusmuodot: https://wiki.eduuni.fi/x/2gw9Bw

Muutosehdotukset tummennettuna

eduPersonAffiliation (ePA)


Opiskeluoikeuden tyyppi (kts. alla)funetEduPersonStudentCategory (fEPSC) (kts. alla)
studentstudent who has registered as being present (läsnäoleva) and who aims at a degree that is laid down by a decree (opiskelija, joka tähtää asetuksella annettuun tutkintoon); e.g. bachelor, master, licentiate, doctor; or

1-4,6,7 (+ läsnäoleva)

1: Ammattikorkeakoulututkinto
2: Alempi korkeakoulututkinto
3: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
4: Ylempi korkeakoulututkinto

6: Lisensiaatintutkinto
7: Tohtorintutkinto

bachelor, master, licentiate, doctor, other-degree

who is going to include the studies in his/her degree in another Finnish or foreign university; e.g. exchange/visiting student (yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa, kotimaisten korkeakoulujen välinen yhteistyö).

8,9

8: Kotimainen opiskelijaliikkuvuus
9: Kansainvälinen vaihto

visiting-student, exchange-student
faculty


staff


employee


memberThis value covers all categories mentioned above plus students taking qualifying education courses or other futher  qualifying education courses (pätevöitymiseen tähtäävä täydennyskoulutus).

5, 11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19

5: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
11: Pätevöitymiskoulutus
12: Erikoistumisopinnot
13: Avoimen opinnot
14: Opettajan pedagogiset opinnot
15: Ammatillinen opettajankoulutus
16: Oppisopimus-tyyppinenkoulutus
17: Valmentava koulutus
18: Erillisoikeus
19: Erikoistumiskoulutus


qualifying-studies,

open-university

affiliatea person that for some reason has to be granted a user identity in the organization, but who does not receive any other benefits. E.g. further education center students (täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijat), a degree student with an absent status (poissaolevaksi kirjoittautunut tutkinto-opiskelija), a library walk-in (kirjaston kadunmies-asiakas), an outside member of a research group etc.

10 Korkeakoulun itsensä määriteltävä kuuluuko affiliate vai member, voi vaikuttaa esim. lisensseihin

1-19 (poissaoleva)

10: Täydennyskoulutus Virtaan voi tuoda vain ECTS mitoitetun, tulevaisuudessa ratkaistava miten muu tuodaan

 further-education,other
aluma graduated student of the institution

6,7

6: Lisensiaatintutkinto
7: Tohtorintutkinto


library walk-ina library walk-in (kirjaston kadunmies-asiakas)

funetEduPersonStudentCategory (fEPSC)


Opiskeluoikeuden tyyppi (kts. alla)
bachelor:bachelor's students in universities (yliopistojen alempi korkeakoulututkinto), degree students in polytechnics (ammattikorkeakoulujen ammattikorkeakoulututkinto)

1,2

1: Ammattikorkeakoulututkinto
2: Alempi korkeakoulututkinto


master:master's students in universities (yliopistojen ylempi korkeakoulututkinto), postgraduate students in polytechnics (ammattikorkeakoulujen ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

3,4

3: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
4: Ylempi korkeakoulututkinto

licentiate:licentiate students in universities (yliopistojen tieteelliset jatkotutkinnot: lisensisaatti)

6

6: Lisensiaatintutkinto

doctor:doctoral students in universities (yliopistojen tieteelliset jatkotutkinnot: tohtori)

7

7: Tohtorintutkinto

other-degree:other students that aim at a degree as laid down by a decree (muut opiskelijat, jotka tähtäävät asetuksella annettuun tutkintoon)
visiting-student:students taking courses in the institution in order to have them included in a degree in another Finnish institution (opiskelija suorittaa korkeakoulussa kursseja sisällyttääkseen ne tutkintoonsa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, mm. JOO)

8

8: Kotimainen opiskelijaliikkuvuus

exchange-student:students taking courses in the institution in order to have them included in a degree in an institution abroad (opiskelija suorittaa korkeakoulussa kursseja sisällyttääkseen ne tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa)

9

9: Kansainvälinen vaihto

qualifying-studies:the student has a degree and is taking courses in order to acquire further qualifications (pätevöityminen: opiskelija täydentää tässä tai jossain muussa korkeakoulussa suorittamaansa tutkintoa)

5,14,15

5: Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus14: Opettajan pedagogiset opinnot
15: Ammatillinen opettajankoulutus

further-education:the student has a degree and is taking further education courses without aiming at acquiring further qualifications (opiskelija täydentää tässä tai jossain muussa korkeakoulussa suorittamaansa tutkintoa) further education center (täydennyskoulutuskeskus); kaupallinen täydennyskoulutus

(10),12,16, 18, 19

10: Täydennyskoulutus

12: Erikoistumisopinnot

16: Oppisopimus-tyyppinenkoulutus
18: Erillisoikeus
19: Erikoistumiskoulutus

open-university:students in open university (avoin yliopisto), open polytechnic (avoin amk)

13

13: Avoimen opinnot

other:the person is a student in the institution in some other sense., 

17

17: Valmentava koulutus

Opiskeluoikeuden tyyppi


https://wiki.eduuni.fi/x/5DCpC


1Ammattikorkeakoulututkintotutkinto
2Alempi korkeakoulututkintotutkinto
3Ylempi ammattikorkeakoulututkintotutkinto
4Ylempi korkeakoulututkintotutkinto
5Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Aiempi muoto ollut Lääkärien erikoistumiskoulutus. Päätetty muutoksesta Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä 29.11.2018

6Lisensiaatintutkintotutkinto
7Tohtorintutkintotutkinto
8Kotimainen opiskelijaliikkuvuus
Korkeakoulujen välisiin sopimuksiin perustuva kotimainen opiskelijaliikkuvuus.
9Kansainvälinen vaihto
Liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa (perus- tai jatkotutkintoa) ulkomailla ja suorittaa osan opinnoistaan niin, että Suomessa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon.
10Täydennyskoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on täydennyskoulutus, kun oppija täydentää aiemmin hankittua osaamistaan.
11Pätevöitymiskoulutus

Huom! Tätä opiskeluoikeuden tyyppiä ei käytetä enää vuoden 2018 tiedoista alkaen. Pätevyystiedot tuodaan VIRTAan pätevyyskoodiston arvoina.

12Erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia, joiden laajuus on 30–60 opintopistettä.

13Avoimen opinnot

Opiskeluoikeuden tyyppi on avoimet opinnot, kun oppija suorittaa tutkintoon johtamatonta koulutusta avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

14Opettajan pedagogiset opinnot

Opiskeluoikeuden tyyppi on opettajan pedagogiset opinnot, kun oppija suorittaa opettajan pedagogisia opintoja erillisopintoina.

15Ammatillinen opettajankoulutus

Opiskeluoikeuden tyyppi on ammatillinen opettajankoulutus, kun oppija suorittaa ammatillista opettajankoulutusta erillisinä opintoina.

16Oppisopimus-tyyppinenkoulutus
Opiskeluoikeuden tyyppi on korkeakoulutettujen oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.
17Valmentava koulutus

Opiskeluoikeuden tyyppi on valmentava koulutus, kun oppija suorittaa esim. maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta.

18Erillisoikeus
Opiskeluoikeuden tyyppi on erillinen opiskeluoikeus, kun korkeakoulu on myöntänyt oppijalle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tietyn koulutuksen (opintojakson tai -kokonaisuuden) ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta.
19Erikoistumiskoulutus

Opiskeluoikeuden tyyppi on erikoistumiskoulutus.

  • No labels

1 Comment

  1. Listalta puuttuu uusi vuonna 2022 käyttöönotettu opiskeluoikeuden tyyppi 20 eli Opiskeluyhteistyö muun kuin korkeakoulun kanssa.