Päivityksen yhteydessä OPI-viitearkkitehtuurille kirjattiin yksinkertainen ja selkeä hallintamalli sekä arkkitehtuuriperiaatteet, jotka yhdessä ohjaavat viitearkkitehtuurin kehittämistä ja ylläpitämistä. Hallintamalli kuvaa miten arkkitehtuurityön ja kokonaisarkkitehtuurin hallinta organisoidaan, mitä rooleja hallintaan kuuluu sekä miten kokonaisarkkitehtuurityötä käytännössä tehdään (Lähde: JHS179). Tämän sivun sisällysluettelo 

OPI-viitearkkitehtuurin hallintamalli 

OPI-viitearkkitehtuurin 2.0 hallintamalli hyväksytty KOOTuen kokouksessa 29.10.2019.
Tarkennukset ja lisätietoja -osiota voidaan muuttaa tarpeen mukaan ilman uutta hyväksyntäkierrosta. 


OPI-viitearkkitehtuurin vastuutahot

Tarkennukset ja lisätietoja
1

OPI-viitearkkitehtuurin omistavat Suomen korkeakoulut


2

Viitearkkitehtuuria hallinnoi osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistä arkkitehtuuria Korkeakoulujen tietohallinto ja ICT -ohjausryhmä

Korkeakoulujen tietohallinto ja ICT -ohjausryhmä toimii muun muassa korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulujen tietomallin hallintamallia sekä hyväksyy korkeakoulujen tietomallin muutokset ja arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi.

Muut tehtävät ja lisätietoa: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTICTOR

3

Viitearkkitehtuurin tuottamisesta ja päivittämisestä vastaa Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

KOOTuki ryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.

Muut tehtävät ja lisätietoa: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/KOOTuki-ryhma

4

Arkkitehtuurin sisällöllisenä ylläpitäjänä toimii Synergiaryhmä.


Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asintuntijoiden osaamisverkosto. Ylläpitäjänä sen rooliin kuuluu varmistaa arkkitehtuurin saatavuus ja ajantasaisuus. 

Arkkitehtuuria käsitellään Synergiaryhmän vuosikellon mukaisissa kokouksissa säännöllisesti tarpeen mukaan toimintaympäristön muuttuessa. Ylläpitäjänä Synergiaryhmä varmistaa, että arkkitehtuuria käsitellään tarpeen mukaan KOOTuki-ryhmässä. 

Muut tehtävät ja lisätietoa: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Synergia
5

Arkkitehtuurityötä koordinoi osana opetus- ja kulttuuriministeriön palvelunostoa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Yhteysosoite opi@csc.fi

OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen ja päivittäminen

Tarkennukset ja lisätietoja

6

OPI-viitearkkitehtuuri toimii pohjana korkeakoulujen toiminnan ja omien kokonaisarkkitehtuurien kehittämiselle arkkitehtuurin alalla. Arkkitehtuurin hyödyntämistä ja päivitystarpeita käsitellään Synergia- ja KOOTuki-ryhmissä.

Mikäli OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen ei toteudu tai arkkitehtuuri ei esimerkiksi joltakin osin vastaa korkeakoulujen tarpeita, on muutostarpeet tärkeä tuoda arkkitehtuurin ylläpitäjän (Synergiaryhmä) tiedoksi. Synergiaryhmä raportoi liittyvistä tarpeista KOOTuki-ryhmälle, joka päättää päivityksen tai muutoksen toimeenpanosta.
7

Arkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito on jatkuva prosessi. 


Korkeakouluilta tulleen palautteen lisäksi viitearkkitehtuurin ylläpitämisessä otetaan huomioon jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeet sekä sellaiset korkeakoulukentän yhteistoimet, jotka luovat uusia tarpeita korkeakoulujen toimintaan.

Päivityksen 2018–2019 keskeinen muutosvoima on ollut erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 sekä muut korkeakoulujen yhteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimat kehittämissuunnat (mm. korkeakoulutuksen kehittämishankkeista nousevat teemat).

OPI-viitearkkitehtuurin liittyvää palautetta, tarpeita tai kehitysehdotuksia otetaan jatkuvasti vastaan Synergiaryhmän, KOOTuki-ryhmän ja arkkitehtuuria koordinoivan tahon kautta.

Linkki: OPI-Viitearkkitehtuurityö (https://wiki.eduuni.fi/x/LbFSB)

8

OPI-viitearkkitehtuuria käyttävien organisaatioiden kokemukset arkkitehtuurin hyödyntämisestä sekä kokemusten kerääminen ja jakaminen ovat keskeinen osa arkkitehtuurin ylläpitämistä.


Konkreettisia esimerkkejä hyödyntämisestä kerätään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Organisaatiot voivat toimittaa omia materiaalejaan KOOTuki-ryhmän, Synergiaryhmän tai koordinoivan tahon kautta. Dokumentaation tarkoitus on tukea organisaatioiden välistä tiedon jakamista sekä tarjota uusia mahdollisuuksia OPI-viitearkkitehtuurin käyttämiseen.

Linkki: OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen eri organisaatioissa (https://wiki.eduuni.fi/x/XgFEBQ)

OPI-viitearkkitehtuurin dokumentointi ja säilytys

Tarkennukset ja lisätietoja

9

Päivitysvaiheen dokumentaatio säilytetään yhteistyöalueella kaikille avoimena.

Linkki: OPI-Viitearkkitehtuurin päivitys 2018–2019 (https://wiki.eduuni.fi/x/LbFSB)

10

Arkkitehtuuri julkaistaan osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistä arkkitehtuuria osoitteessa ka.csc.fi. KOOTuki-ryhmä yhteistyössä Synergiaryhmän kanssa päättää arkkitehtuurin muista jakelupaikoista.

https://ka.csc.fi/Versionhallinta

OPI-viitearkkitehtuurin päivittäminen on jatkuva prosessi. Jatkuvuuden takaamiseksi OPI-viitearkkitehtuuriin liittyvää palautetta ja tunnistettuja muutostarpeita otetaan vastaan jatkuvasti eri kanavien kautta. Palautetta voi toimittaa ensisijaiseti KOOTuki-ryhmän, Synergiaryhmän tai CSC:n opi-koordinaatitiimin kautta. Ajantasaisia yhteystietoja ylläpidetään OPI-viitearkkitehtuurin pääsivulla Eduunissa. Muutostarpeet ja niiden käsittelyyn liittyvät lisätiedot kirjataan alla olevaan taulukkoon. 


KokonaisuusVersioPäiväysHyväksyjäMuutostarpeetToteutettavat muutoksetPäätös muutoksen toimeenpanosta
Hallintamalli1.029.10.2019KOOTuki 
  • No labels