Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) päätettiin perustaa verkostojen kokouksessa 3.6.2014 esille nostettujen ajatusten mukaisesti. Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäise kerran 2.9.2014 ja valitsi puheenjohtajakseen Kati Kettusen ja varapuheenjohtajakseen Tuomas Oraman.

KOOTuen teemoja aikajärjestyksessä

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ -hanke korkeakoulujen näkökulmasta.

Valtakunnalliset palvelut ja niiden ohjausrakenteet, edustajien nimeäminen KOOTuen taustaverkostoista (edustuksellisuus). Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön hallintamalli

Digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen prosessit, Korkeakoulujen opintohallinnon / opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon OPI-viitearkkitehtuuri

 • Arkkitehtuurikuvat johtamisen välineenä: linjausten valmistelu korkeakouluja ja valtakunnallisia ratkaisuja yhdistävissä kohdissa
 • Viitearkkitehtuurityön ohjaaminen ja hallintamalli
 • Hyväksyminen 14.12.2015, toivottiin, että seuraaviin versioihin lisätään mm. markkinointi, valmistuminen, ohjaus, alumnit, työelämäyhteys, rekrytointi, kv-hallinto, tietohallinto, laatukehittäminen, HOPS:in laadinta, uraohjaus.

Opiskelun ja opetuksen prosessit ja palvelut (toiminta-arkkitehtuuri) 

Kansallisten hankkeiden ohjaus
(KOOTuki-ryhmä määritti listan työnsä piiriin kuuluvista isoista kansallisista asioista)

 • Vahvan tunnistamisen kustannukset
 • VRK/VTJ ja henkilötiedot
 • OPH, henkilötietopalvelu ja kansallinen oppijanumero
 • Virran operatiivinen käyttö eli lisäarvoa tehdyistä investoinneista
 • TOR-asian edistäminen => Koski-projekti
 • Palveluväyläpilotti, jossa testataan välityspalvelu

“Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies” (EMREX)-projekti

OILI

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen muutostrendit, FUCIO:n ja AAPA:n kokoamat barometrit

Sähköisten pääsykokeiden käytön ja käyttömahdollisuuksien laajentamisen kartoittaminen. KOOTuki järjesti kansallisen seminaarin sähköisistä suorittamistavoista ja osaamisen osoittamisesta

VIRTA-opintotietopalvelun kehitysvisiot ja toimenpide-ehdotukset

 • Tulevaisuusskenaariot
 • Jätettiin molemmat vaihtoehdot auki 14.12.2015
 • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja sen VIRTA-opintotietopalvelun
  hallintamalli

Koulutusten perustietojen ja koulutussisällön kuvaaminen 

Henkilöiden yksilöiminen korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksen tasolla, oppijan ja opettajan organisaatiorajat ylittävä tunnistaminen 

Korkeakoulujen poissaolojen kirjauskäytännöt

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuden trendien selvitystyö

KTPO-CSC -sopimuksen valmisteluun osallistuminen, Digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen viitearkkitehtuurin ja palvelukehityksen tukemisen osalta

Korkeakoulujen edustus OKM:n opetus- ja koulutussanastotyössä (OKSA)

Digitaaliset pääsykokeet, sähköiset suoritustavat ja osaamisen osoittaminen; opiskelijavalintaprosessin sähköistäminen; aikaan, paikkaan ja organisaatioon sitoutumatta

 • Tietopankin keräämistä meneillään olevista ja tulevista digitaalisista pääsykokeista, sähköisistä suoritustavoista ja osaamisen osoittamisen hankkeista, ja osaltaan näin helpotettaa näiden verkottautumista. 
 • Työssä nostetaan esiin arkkitehtuurinäkökulmaa

Tietosuojan oikea tulkinta digitalisaation mahdollistajana

Koulutus- ja opetusyhteistyön tukeminen. Pohjana mm. koulutus- ja opetustarjonnan kuvaaminen ja suoritustietojen siirto

Koulutus- ja opetuksen tarvitseman opintohallinnon tietojärjestelmäyhteistyön koordinointi (OTM, Oodi, Peppi, Winha) 

MyData

NordForum

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet (OKM:n kärkihankerahoitus)

EU:n tietosuoja-asetus ja opintohallinnon järjestelmät

Huomioita 2017 alkaen: KOOtuen toimeksiannot 2017, uutena teemana korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visio


 • No labels