Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

KOOTuki-ryhmä kehittää toimintaansa ja voit osallistua keskusteluun vastaamalla kyselyyn 31.1.2022 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/S/C0E253478B64E8A6

KOOTukiryhmän muodostavat:

 • Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus
 • Synergiaryhmä - opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto
 • Digipedaverkosto
 • IR-tekijäverkosto

Ryhmän tehtävät

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.

Ryhmän jäsenet

 • Puheenjohtaja: Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Satu Hakanurmi, kansallinen digiopetusryhmä, Turun yliopisto (etunimi.sukunimi@utu.fi)
 • Sami Hautakangas, OHA-Forum, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@hamk.fi)
 • Jenni Kokko, IR-tekijäverkosto, Jyväskylän yliopisto (etunimi.m.sukunimi@jyu.fi)
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Tapio Rimpioja, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Sanna Waris, Synergiaryhmä, Oulun yliopisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
 • Päivi Vähäsalo, Synergiaryhmä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@seamk.fi)
 • Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Sihteeri: Jukka Kohtanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)

Ryhmän asiantuntijat

 • Marjut Anderson, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Marko Borodavkin, AMK-OHA  (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (etunimi.sukunimi@minedu.fi)
 • Jenni Karppinen, OHA-forum, Aalto-yliopisto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (etunimi.sukunimi@minedu.fi
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Kirsi Pispa, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Jaakko Riihimaa, AAPA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)
 • Teemu Seesto, FUCIO, Turun yliopisto (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Ryhmän toiminta

 • No labels