Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

Tämän ryhmän muodostavat:

 • Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto
 • Opetushallitus
 • Synergiaryhmä - opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto
 • Kansallinen digiopetus-ryhmä (Peda-forum)

Ryhmän tehtävät

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.

Ryhmän jäsenet

 • Puheenjohtaja: Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Marko Forsell, Peda-forumin digiopetusryhmä, Centria-ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@centria.fi)
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto (etunimi.sukunimi@tut.fi)
 • Tapio Rimpioja, AMK-OHA, Metropolia AMK (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada (etunimi.sukunimi@arcada.fi)
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä (etunimi.sukunimi@utu.fi)
 • Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Sihteeri: Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)

Ryhmän asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA  (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (etunimi.sukunimi@minedu.fi)
 • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (etunimi.sukunimi@minedu.fi
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Laura Pellikka, OHA-forum (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Jaakko Riihimaa, AAPA (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)
 • Teemu Seesto, FUCIO, IT-pääsihteeri (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Ryhmän toiminta

 • No labels