Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KSHJ-käyttötapausten katselmointi

Synergiaryhmän alainen KSHJ-käyttötapausten katselmointiryhmä päätti työnsä 26.3.2013. OPI-osahanke jatkaa KSHJ-projektin tukemista koordinoimalla korkeakoulujen KSHJ-hyväksymistestausryhmän toiminnan.

KSHJ-projektissa laaditut käyttötapaukset ja niihin liittyvä määrittelymateriaali katselmoidaan OPI-osahankkeen organisoimana. Osahankkeen ohjausryhmä on nimittänyt katselmointiin työryhmän, joka vastaa katselmoinnin toteuttamisesta. Työryhmä voi täydentää itseään tilannekohtaisesti tarvittaessa. Katselmoinnin tulokset toimitetaan KSHJ-projektille, joka käsittelee ja toimeenpanee oman organisaationsa puitteissa laaditut katselmointidokumentit. Työryhmän havainnot kirjataan myös tälle wiki-sivustolle.

Aikataulu:

Työryhmän kokoonpano:

 • Janne Santala, opintoasiainpäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu (pj.)
 • Tuulikki Kaski, suunnittelija, Aalto-yliopisto
 • Anu Lehtinen, opintoasiaintoimiston päällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Rebekka Nylund, palvelupäällikkö (hakijapalvelut), Helsingin yliopisto
 • Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Virve Peltoniemi, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Juha-Pekka Pihlajakoski, tietotuotantopäällikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Sari Pulkkinen, järjestelmäasiantuntija, Tampereen yliopisto
 • Lauri Stigell, CSC/TIPTOP
 • Minna Pylkkönen, CSC/Oodi
 • Eila Partanen, CSC/Oodi
 • Paula Merikko, CSC/OPI (siht.)

Opetushallituksen edustajana katselmointeihin osallistuu erityisasiantuntija Joni Penkari.

 • No labels