Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuonna 2010 OPI-osahankkeessa toimi neljä asiantuntijaryhmää. OPI-TIETO ja OPI-TEKNOLOGIA työstivät opintohallinnon kokonaisarkkitehtuuria, OPI-LIIKKUVUUS keskittyi opiskelijaliikkuvuuden erityiskysymyksiin ja OPI-PELISÄÄNTÖ osahankkeen aikana syntyvien palveluiden hallinta- ja rahoitusmallin valmisteluun.

OPI-LIIKKUVUUS

Toimeksianto
Loppuraportti

OPI-PELISÄÄNTÖ

Toimeksianto
Ehdotus opintohallinnon järjestelmäkokonaisuuden toimintamalliksi
Loppuraportti

OPI-TIETO ja OPI-TEKNOLOGIA

Toimeksianto
Loppuraportti

Asiantuntijaryhmien kokousmuistiot

Edeltävät hankkeet ja selvitykset

Ammattikorkeakoulujen ProAMK-hanke
Hautakangas ja Saarinen: Yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys
Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006--2015
Stigell, Auvinen ja Sormunen: Opintohallinnon tietojärjestelmäselvitys 2008
Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa

  • No labels