Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpajat ja etäkokoukset 2016

  • Kevään 2016 kokousajankohdat sovittiin etäkokouksessa 14.12. aiemmin tehdyn doodlauksen perusteella.

  • Tapaamisten aihe-ehdotuksia voi jättää tänne: GoogleDocs

  • Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteentoimivuuskalenteri
    • Kalenteriin toivotaan lisättävän korkeakoulukentällä useampaa toimijaa koskevia kokouksia, seminaareja ja konferensseja. Halutessaan yhteentoimivuuskalenterin sisällön saa myös kopioitua omaan kalenteriin.
    • Ohje: Kalenteri (vanha)

Työpajat ja etäkokoukset 2016

  • No labels