Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taulukkoa päivitetään työryhmän työn tuloksena

Määrittelyihin ja tulkintaan liittyviä ryhmälle tulevia kysymyksiä kootaan tänne

Työryhmän avoimet ac-kokoukset järjestetään helmi-maaliskuussa seuraavasti:

Kolmas kokous 26.2. klo 9.30-11-00

Neljäs kokous 16.3. klo 10-11.30 Kokous peruttu

Viides kokous 22.3. klo12-13.30 Kokous peruttu

Työryhmä voi tarvitaessa ottaa uusia käsitteitä määriteltäväksi,mikäli tarvetta ilmenee,

Kokoushuone: https://connect.funet.fi/synergia


Lukuvuosimaksutietioihin liityvät käsitteet ja niiden määrittelyt

Värikoodit:

LAISSA = määrittely tulee laista
KESKEN= määrittelytyö tällä ryhmällä kesken
VALMIS= määrittelytyö tässä ryhmässä valmis

Käsite
MäärittelyStatusKuvausKäyttötapaukset
Opiskelijaan ja opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot
Koulutus, johon lukuvuosimaksuvelvollisuus voi liittyä on

 •  muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen
 •  alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava
 • ei tilauskoulutusLAISSA


 1. Vieraskielinen perustutkintokoulutus

Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelijaJos tutkintoon johtava koulutus on lukuvuosimaksuvelvollisuuden piirissä ja opiskelija ei ole lain määräämällä tavalla rajattu maksuvelvollisuuden ulkopuolelle, syntyy lukuvuosimaksuvelvollisuus

LAISSA

Opiskeluoikeuteen ja lukukauteen liittyvä tieto. Tieto ei voi esiintyä ilman kytkentää opiskeluoikeuteen.

Velvollisuustieto on myös henkilöön liittyvä tieto. Se voi muuttua esim. henkilön oleskelulupastatustiedon tai kansalaisuuden muuttuessa.

Tieto voidaan ilmoittaa päivän tarkkuudella

 1. Kiinan kansalainen opiskelee englanninkielisessä maisteriohjelmassa → lukuvuosimaksuvelvollinen
 2. Edellisen kohdan opiskelija saa pysyvän oleskeluluvan EU-maahan alkaen 1.10. → Opiskelija on lukuvuosimaksuvelvollinen 30.9. saakka, ja 1.10. eteenpäin hän ei ole lukuvuosimaksuvelvollinen
 3. Opiskelija ei ole maksuvelvollinen, mikäli hänellä on jokin Yliopistolain 10 §:n 2.mom. tai Ammattikorkeakoululain 13 a §:n 2 mom. mainittu dokumentti.

  (Esim.ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa).
Opiskeluoikeus, johon liittyy lukuvuosimaksuvelvollisuusLukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija opiskelemassa koulutuksessa, joka on täyttää lukuvuosimaksujen perimiseen liittyvät kriteerit

VALMIS

Syntyy opiskelijan statuksen ja koulutuksen statuksen yhdistelmänä
 1. Lukuvuosimaksuvelvollinen opiskelija opiskelee koulutuksessa, johon voi liittyä lukuvuosimaksuvelvollisuus (ks. edelliset kohdat)
Maksuun liittyvät tiedot

Maksun tila

Katso kuvaus tietojen muodostumisesta

Maksettu
VALMIS

Maksu on maksettu, jos se on maksettu 100 %

Opiskelija on maksusta vapautettu, jos hänellä on 100 % apuraha lukukaudelle


 1. Opiskelija on maksanut kokonaisuudessaan lukuvuosimaksun tietyltä lukukaudelta → maksettu.
 2. Opiskelija on maksanut lukuvuosimaksun tietyltä lukukaudelta 50% ja saanut korkeakoululta apurahan 50% → maksettu
 3. Opiskelija on saanut 100 % apurahan → maksettuMaksamatta

VALMIS

Jokin osuus maksusta maksamatta
 1. Opiskelija on maksanut 50% lukuvuosimaksun tietyltä lukukaudelta → ei maksettu.
 2. Opiskelija on maksanut lukuvuosimaksun tietyltä lukukaudelta 50% ja saanut korkeakoululta apurahan 25% → ei maksettu
 3. Opiskelija ei ole maksanut maksua eikä saanut apurahoja eli maksettu 0% → ei maksettu

Maksun suuruusHinta /eur

VALMIS

Korkeakoulun määräämä euromäärä/lukukausi ilman alennuksia
------
 • No labels