Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {page-turners}

 


Liitteet:

 

 

 

 

 

Synergia-ryhmän 2. yleiskokouksen aiheena on opintohallinnon kokonaisarkkitehtuurityö (Arkki) ja sen jatkaminen maaliskuun lopun Arkki-leirin tulosten pohjalta. Kokouksessa käydään läpi Arkki-leirin tulokset, mutta niihin on erittäin suositeltavaa tutustua etukäteen (ks. ennakkotehtävä).  Kokouksen tavoitteina on
- valmistella välineet Arkki-työtä koskevan viestinnän parantamiseen ja
- luoda puitteet Arkki-työn tulosten jatkotyöstämiselle.

Arkki-työn lisäksi luodaan katsaus OPI-kehityshankkeisiin.

A. Ennakkotehtävä: tutustu Arkki-aineistoon

Leirin työskentelyalustana käytettiin GoogleDocsia (http://docs.google.com), johon luotuun Arkki-kokoelmaan on tallennettu työn tulokset.

Toimi näin:
- Hanki tarvittaessa OPI/Arkki-työskentelyyn sopiva Google-tili osoitteesta http://www.google.com/accounts -> Luo tili
- Ilmoita Google-tilisi käyttäjätunnus (ei salasanaa) OPI-koordinaattoreille opi@csc.fi ti 26.4. mennessä.
- Saatuasi ilmoituksen Arkki-kokoelman oikeuksista kirjaudu GoogleDocsiin.
- Tutustu Arkki-tuloksiin ennen Synergia-ryhmän kokousta: avaindokumenttina on Oppijan viitearkkitehtuuri (tavoitetila) --havainnekuva, josta selviävät julkistetut Arkki-tulokset ttps://docs.google.com/drawings/edit?id=1HKqKYmShkWA6P88uADxvhFXnymlTKBKqfqNOzpR-6PI&hl=en&authkey=COPboIIE
- Tee muistiinpanot dokumentaation herättämistä kysymyksistä ja ajatuksista ja tuo ne mukanasi Synergia-ryhmän kokoukseen https://docs.google.com/document/d/1yq-ZBWX9chq0YN8zyo3QXnGnOB0bGA_K3_q42palxEk/edit?hl=en&authkey=CMiMgqEG#   

B. Työpajatehtävä: työryhmät

Arkki-tulosten esittelyn ja yleiskäsittelyn jälkeen työtä viedään eteen kolmessa ryhmässä, joihin osallistujat jaetaan kokouksessa ja jotka saavat työskentelynsä pohjaksi seuraavat kysymykset:

1. ryhmä: VIESTINTÄ

- Mitä Arkki-työn peruspaketti sisältää?
* funktio: Synergiaryhmän omaan käyttöön ja uusille asiantuntijoille kirkastamaan oma tehtävä

- Mitä Arkki-työn Executive Summary sisältää?
* funktio: viestintään korkeakoulujen sekä niiden hallinnonalojen johdolle

- Miten korkeakouluja valmistetaan Arkki-työn tai OPI-osahankkeen muiden tehtävien kommentointiin (toimintamalli)
* mihin asioihin vastauksia halutaan?
* miten asioita kysytään ja millaisia vastauksia halutaan?

* keiden tulisi antaa vastauksia tai osallistua niiden valmisteluun?


Tvärminnen risti (arkki 26.4.2011.ppt)


2. ryhmä: PALVELUT JA PROSESSIT

- Millaisia toimintaa tukevien palveluiden ja prosessien kuvausdokumenttien tulisi olla?
* vertailu: tietovarantojen yleiskuvausdokumentit
* tulokset: prosessien yleiskuvauksen rakenne ja toimintaa tukevien palveluiden yleiskuvauksien rakenne

- Mitä metatietoja palvelujen, prosessien ja tietovarantojen dokumentaatioon tulisi kirjata?
* selite: mistä dokumentissa on kyse?
* viitedokumentaatio: mitkä dokumentit kytkeytyvät olennaisimmin käsillä olevaan dokumenttiin?

- Miten dokumentaatiota tulisi käyttää/täydentää/työstää jatkossa?

3. ryhmä: JATKOTYÖSTÖ (koordinaattorit tekevät virkatyönä, Orama piiskaa)

- Miten Arkki-tietovarantoja syvennetään yksityiskohtaisemmiksi tietojoukoiksi ja -alkioiksi?
* esityöskentely: tietovarantojen tarkentaminen seuraavalle tasolle (vrt. prosessikokonaisuudet)
* työskentelytapa, tehtävälistaus ja aikataulu kunkin tietovarannon jatkotyöstämiselle
* kysymys: olisiko järkevää käyttää tietovarantokohtainen asiantuntijatyöpajoja jatkotyöstössä?

- Miten Arkki-dokumentaatiossa kuvattuja palveluja (A. toimintaa tukevat palvelut, B. järjestelmäpalvelut) ja prosesseja tulisi jatkotyöstää?

  • No labels