Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä on Oodi-konsortion tilaama ja julkiseksi luovuttama referenssisuunnitelma opiskelun, opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon perustietoja sisältävän tietojärjestelmän vaihtamisesta. Tuttavallisesti puhumme opintohallinnonjärjestelmästä, josta laajimmin korkeakouluissa on nykyisin käytössä Oodi- ja Winha-ratkaisukokonaisuudet.

Tästä asiakirjasta löytynee ajattelemisen aihetta, olipa nykyinen tai tulevan käyttöönoton kohteena oleva ratkaisu mikä tahansa. Käyttöönoton kohteena voi esim. olla korkeakoulujen omistamat Peppi ja Sisu -ratkaisukokonaisuudet taikka kaupallisesti saatavilla olevat ratkaisut. Referenssisuunnitelma täydentää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen arkkitehtuureja yhteisen kielen luomisessa.

Referenssisuunnitelma on tehty perustuen projektipäällikkömme kokemukseen Peppi-järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottamisesta sekä Oodi-asiantuntemuksemme pohjalta hyödyntäen soveltuvin osin yhteisten arkkitehtuureiden kieltä. Kiitämme korkeakouluja ja muita kumppaneita saamistamme palautteista suunnitelman teossa - referenssisuunnitelma on kuitenkin yksinomaan CSC:n hahmotteleva näkymys asiasta.

CSC toimittaa korkeakoulujen tarvitsemia palveluita oman ja alihankkijoidensa eritysosaamisen pohjalta. Kehitämme myös sopimuksia korkeakoulujen kanssa ostaaksemme korkeakoulujen osaamista yhteisiin hankkeisiin ja voidaksemme näin laajemmin hyödyntää in house -suhdettamme. Lisätietoja antaa Kristiina Uolia, 050 576 9524 (@csc.fi).


Oodi-konsortio on yhdeksän yliopiston muodostama yhteistyökonsortio, joka vastaa yliopistojen opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon tietojärjestelmä Oodin ylläpidosta ja kehittämisestä. Oodi-konsortion palveluntuottajana toimii CSC. Käytännön Oodi-työtä tehdään sekä yliopistojen, CSC:n sekä CSC:n alihankkijoiden yhteistyönä. CSC tuottaa Oodi-yliopistoille tukipalveluja myös yliopistojen erillisiin Oodiin liittyviin projekteihin.

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on suomalainen ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja valtion omistama erityistehtävää hoitava tietotekniikan osaamiskeskus, joka tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Korkeakoulut ja valtio voivat hankkia CSC:ltä palveluja sidosyksikköaseman perusteella kilpailuttamatta.

  • No labels