Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luonnos

Synergiaryhmän toiminnan muodot

Synergiaryhmä kokoontui vuonna 2020 kaikkiaan seitsemään etäkokoukseen ja kolmeen työpajaan. Etäkokoukset järjestettiin Zoom-verkkokokoustyökalulla ja työpajamuotoinen toiminta eri korkeakoulujen tiloissa tai tarvittaessa etätyöpajana seuraavasti:

 • Tammikuun työpaja 22.-23.1.2020 Oulun yliopistossa
  • 33 osallistujaa
 • Huhtikuun etätyöpaja 22.4.2020
  • 35 osallistujaa
 • Marraskuun etätyöpaja 19.11.2020
  • 45 osallistujaa

Synergiaryhmän yhteisen toiminnan lisäksi verkostosta muodostettu Opetusyhteistyön työryhmä aloitti työskentelynsä marraskuussa 2020. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa ja määritellä opetusyhteistyön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tehdä aloitteita teknisestä kehittämisestä vastaaville tahoille. Lisäksi valmistella muiden ryhmien ja toimijoiden pyynnöstä selvityksiä ja tehdä opetusyhteistyöhön liittyvää käsitemäärittelyä tarpeen mukaan sekä edistää opetusyhteistyöhön liittyvien prosessien yhtenäistämistä ja tiedon yhteentoimivuutta.

Synergiaryhmän etäkokouksiin osallistui edustajia keskimäärin 15 korkeakoulusta. Työpajoissa osallistumisen laajuus vaihteli työpajan sisällön ja järjestämispaikan mukaan.

Synergiaryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Tapio Ekholm Metropoliasta ja varapuheenjohtajana Sanna Waris Oulun yliopistosta. CSC tukee Synergiaryhmän toimintaa osana OKM:n hankkimia arkkitehtuuripalveluita. CSC:n fasilitointitiimissä ovat olleet keskeisesti mukana Lara Anastasiou, Mari Aronen, Anne Björklund, Jukka Kohtanen, Helena Majamäki, ja Annu Westerberg.


Toiminta vuonna 2020

Vuoden 2020 toiminnassa keskeisinä aihealueina olivat OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen,  korkeakoulujen prosessi- ja palvelukehitys, korkeakoulujen erityisrahoitettujen hankkeiden työn tulosten seuraaminen, opintohallinnon tietojärjestelmien uudistusprojektien seuraaminen, korkeakoulujen Digivisio-hankkeen seuraaminen sekä yhteisten palveluiden ja liittymien seuranta. Ajankohtaisten yhteisten teemojen lisäksi työpajoissa on kuultu isäntäkorkeakoulujen esityksiä ajankohtaisista aiheista sekä palvelu- ja oppimisympäristöratkaisuista.


OPI-viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin (OPI) versio 2.0 hyväksyttiin KOOTuen kokouksessa 30.1.2020. OPI-viitearkkitehtuurin ylläpito ja jatkokehitys organisoidaan osana Synergiaryhmän toimintaa, yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuoden 2020 aikana Synergian piirissä pyrittiin edistämään OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntämistä korkeakouluissa. Huhtikuun työpajassa aihe oli keskeisesti esillä, kun OPIn hyödyntämistä korkeakoulun prosessi- ja palvelukehityksessä työstettiin Tampereen yliopiston alustuksen pohjalta.


Erityisrahoitettujen hankkeiden tulosten seuraaminen ja työn tukeminen

Synergiaryhmässä jatkettiin  vuoden 2020 aikana kehittämishankkeiden työn ja tulosten seuraamista ja tukemista. Etäkokouksissa esiteltiin eritysesti niitä hankkeita, joiden tuotokset ovat kansallisesti hyödynnettävissä: esim. eAMK-hanke, Toinen reitti yliopistoon -hanke, oppimisanalytiikkahankkeet, RiKe-hanke sekä Digicampus-hanke.

Opetusyhteistyön työryhmä

Synergiaryhmän piirissä päätettiin perustaa (lokakuun etäkokous) opetusyhteistyön substanssiryhmä loppuvuodesta 2020. Ryhmän tehtävänä on :

 • Tunnistaa ja määritellä opetusyhteistyön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tehdä aloitteita teknisestä kehittämisestä vastaaville tahoille
 • Valmistella muiden ryhmien ja toimijoiden pyynnöstä selvityksiä sekä tehdä opetusyhteistyöhön liittyvää käsitemäärittelyä tarpeen mukaan
 • Edistää opetusyhteistyöhön liittyvien prosessien yhtenäistämistä ja tiedon yhteentoimivuutta

Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/C7SKCg


Muita aiheita

Vuoden aikana Synergiaryhmässä seurattiin yliopistojen työtä yhteisten Ahot-suositusten osalta (tammikuun työpaja sekä joulukuun etäkokous) sekä kuultiin esittely Pepin  osaamispankista ja yhdenmukaisesta kompetenssien kirjaamisesta (joulukuun etäkokous). Tärkeäksi teemaksi ryhmän toiminnassa tunnistettiin myös opintohallinnon tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien seuraaminen. Lokakuun etäkokouksessa kuultiin laaja katsaus Tampereen yliopiston Sisu-käyttöönotosta. Synergiaryhmän kokoontumisissa käsiteltiin lisäksi monipuolisesti ajankohtaisia aiheita sekä uusia palveluratkaisuja, esimerkiksi  korkeakoulujen kv-toiminta, OmaData, identiteetinhallinta opetuksen ja koulutuksent toimialalla, erikoislääkärikoulutuksen ELSA-järjestelmän kehittämistyö ja englanninkielisten tutkintotodistusten ja liitteiden tuottaminen ja sähköistäminen. Jatkuvina aiheina jokaisessa etäkokouksessa oli yhteisten palveluiden ja liittymien seuranta. Kokouksissa kuultiin tiiviit katsaukset palveluiden kuten VIRTA, OILI, Exam ja Emrex ajankohtaisiin kuulumisiin ja seurattiin säännöllisesti työn etenemistä Ristiinopiskelupalvelun ja korkeakoulujen Digivision osalta. • No labels