Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän toiminta vuonna 2013 toimeksiannon mukaisesti jaoteltuna

Tutustu myös Synergiaryhmän toimeksiannosta johdettuihin tehtäviin.

Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.

 • Synergiaryhmän työpajat
  • Vuonna 2013
   • 2013_01_23-24 Synergiaryhman tyopaja
    • Koodistopalvelun esittely ja käyttömahdollisuudet
    • Koodistojen selitteiden kehittäminen kirjauskäytäntöjen yhtenäistämiseksi
    • Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen I
     • Eurooppalainen viitekehys, perusteet
    • Korkeakoulukorttien hankelistojen hyödyntämismahdollisuudet
   • 2013_03_05-06 Synergiaryhman tyopaja
    • Tietomallikoulutus
    • Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen II
     • tutkintoon johtava koulutus
     • tutkintoon johtamattoman koulutuksen erityispiirteet
   • 2013_05_15-16 Synergiaryhman tyopaja 
    • Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen III
    • Opetusaika-, opetustapa- ja opiskelumuotokoodistoista sopiminen
    • Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon prosessit ja palvelut I
    • IT-benchmarking (BencHEIT) systeemikyselyn kehitysehdotukset
    • Opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt -luonnoksen kommentointi
   • 2013_10_16-17 Synergiaryhman tyopaja
    • Korkeakoulujen tietomallin haku & valinta -osuuden uudistaminen IV
    • Opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyt ja tilastointi
    • Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon prosessit ja palvelut II
   • 2013_12_03-04 Synergiaryhman tyopaja
    • Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurityö
    • Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun määrittelyn kick off

 • Synergiaryhmän alaisten työryhmien työskentely
  •  Ekosysteemiryhmä
   • 12 opiskelijatietojärjestelmä-ekosysteemiä kattava työryhmä
   • Vuonna 2013
    • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistojen selitteet; valmis 5/2013
    • Yhteisistä kirjauskäytännöistä sopiminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyystietojen toimittamiseksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon; työstöön 11/2013
  • Glossary Group (vanha)
   • Vuonna 2013
    • Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon termien ruotsinkieliset versiot; valmis 3/2013
    • Koulutustarjontatietoon liittyvien termien ruotsinkieliset versiot
     • Opetusaika-, opetustapa- ja opiskelumuotokoodistojen kieliversiointi; valmis 10/2013
  • KSHJ-käyttötapausten katselmointityöryhmä
  • Integraatioryhmä
   • Vuonna 2013
    • Uudelleenorganisoituminen; ryhmä edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja järjestelmäprojekteja teknisestä näkökulmasta
    • Etäkokoukset
  • Tutkintoon johtamaton koulutus
   • Vuonna 2013 (työskentely päättyi 9/2013)
    • Tutkintoon johtamaton koulutus koulutustarjonnassa -valmistelumateriaalit; valmis 9/2013
    • Työ jatkuu OPI-osahankkeen koordinoimassa Opintopolkuryhmässä
  • Tietomalli-iskuryhmä

Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.

 • Kehityshankkeista tulevien uudistustarpeiden arviointi ja työn organisointi
 • Uudistustarpeiden käsittelyyn perustettu Synergiaryhmän alainen tietomalli-iskuryhmä
  • Muutos- ja laajennustarpeiden sisällöllinen käsittely sekä yhteistyö tietomallintajien kanssa
  • Ratkaisuehdotusten tuottaminen KOKOA-koordinaatioryhmälle
   • Välitarkastukset ja ratkaisuehdotusten hyväksyntä Synergiaryhmän kokouksissa ja työpajoissa

Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.

 • Korkeakoulujen tietomallin hallintamallin kommentointipyyntö (Toimeksianto: CSC Lindberg 12.2.2013)
  • Yhteinen lausunto lähetetty KOKOA-koordinaatioryhmälle 29.4.
 • Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt luonnoksen kommentointipyyntö (Toimeksianto: OPI-ohjausryhmän 21.1.2013 kokous)
  • Luonnosta kommentoitu tekijöille 15.-16.5. työpajassa
 • BencHEIT-kokonaisuuden opiskelun ja opetuksen alueen luokittelujen päivittäminen ja järjestelmälistojen täydentäminen (Toimeksianto: RAKETTI-ohjausryhmän kokous 12.2.2013)
  • Systeemikyselyn kehitysehdotukset käsitelty 15.-16.5. työpajassa ja toimitettu BencHEIT-ryhmälle 5/2013
  • Esimerkit järjestelmistä prosessilähtöisen jaottelun käyttöönoton tueksi toimitettu BencHEIT-ryhmälle 9/2013
 • Ylätason kokonaiskuvan piirtoharjoitus -toimeksianto (Toimeksianto: OPI-ohjausryhmän 21.1.2013 kokous)
  • Työstetään osana viitearkkitehtuurityötä ja työpajasessioissa Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon prosessit ja palvelut I-III
 • Muodostettava korkeakoulujen yhteinen näkemys siitä, mitä passiivirekisterillä tarkoitetaan ja kuvattava vaihtoehdot, miten passiivirekisterin opiskelijat suhteutuvat korkeakoulujen rahoitukseen. Ministeriö ei ole antamassa aiheeseen liittyen suosituksia. (Toimeksianto: RAKETTI-tietohallintoryhmän kokous 2.9.2013)
  • Käsitelty 18.9. kokouksessa ja 16.-17.10. työpajassa
  • Kooste esiselvityskyselyn, työpajatyöskentelyn ja OPI-ohjausryhmän kokouksessa keskustellun tuloksista lähetetty OKM:lle.

Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.

Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

 • Synergiaryhmä toimittaa ohjausryhmälle vuosittain toimintakertomuksen
 • Synergiaryhmä toimittaa ohjausryhmälle vuosittain toimintasuunnitelman
 • Synergiaryhmän puheenjohtajisto ja OPI-koordinaattori raportoivat Synergiaryhmän työskentelyn etenemisestä OPI-osahankkeen ohjausryhmän jokaisessa kokouksessa.
 • No labels