Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektin nimi

Verkkomaksaminen Metropoliassa

 

Projektin lyhenne

MAKSU

Linkki projektin aineistoon

Projektin sivusto

 

Tavoite

Hankkeessa tuotetaan yleinen maksupalvelu lukuisia erilaisia korkeakoulujen käyttötarpeita varten.

 

Omistajat, rahoitus ja osallistujat

Metropolia

 

Tilanne

OKM: Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen - tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus -muistion toimenpiteen T2.3 (julkaistu 24.4.2012) pohjalta RAKETTI-ohjausryhmä on antanut palvelusta toimeksiannon OPI-osahankkeelle. Metropolian verkkomaksutoteutusta on tehty yhteistyössä RAKETTI-OPI:n kanssa siten, että tulokset voitaisiin mahdollisesti ottaa yhteisen arkkitehtuurin osiksi.

Ks. ajankohtaiskatsaus Synergiaryhmän 21.3.2013 kokouksen muistiosta kohta 5.

 

Yhdyshenkilö