Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä

 • Torstaina 8.9.2016 kello 12-15
 • Kokoushuone Väinämöinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Kaisu Piiroinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jukka Kohtanen, palvelupäällikkö, Vaasan yliopisto
 • Hannele Husa, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto
 • Tarja Gustafsson, tietopalvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, ESTE, sijaisena Irma Pasanen, Aalto-yliopisto
 • Anne Kärki, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Ari Leppälahti, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus, ESTE, sijaisena Mervi Härkönen, Tilastokeskus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Niina Jurva, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen Ylioppilaskuntien liitto, ESTE, sijaisena Anne Rautanen, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
 • Anssi Mälkki, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Paula Merikko, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Asiantuntijat

 • Jonna Korhonen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Hanna-Mari Puuska, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Päätöslista

3. Suorien tiedonkeruiden tilannekatsaus: muutokset tiedonkeruisiin, tiedonkeruukäsikirjat ja terveiset KOTA-seminaarista

 • (74): Pyydetään tiedonkeruiden yhteydessä korkeakouluilta myös kuvaukset siitä, miten ohjauksen alojen jyvitykset on korkeakoulussa tehty.

6. VIRTA-opintotietopalvelun ja oppijan tietovirtojen ajankohtaiset asiat

 • (75): Mahdollistetaan Opiskelun tutkimus- ja koulutussäätiö OTUS:lle VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntäminen Opiskelijabarometri-tutkimuksen otoksen poiminnassa sekä opiskelijaan ja opiskeluoikeuteen liittyvien taustatietojen poiminnassa.
 • (76): VIRTA-opintotietopalvelun yhteiseen tietosisältöön ei tuoda Kelan linjatiedon päättelyä varten tiedekuntatietoa. Jos tiedekuntatiedon tuontiin on muita tarpeita, ne voidaan tuoda erikseen käsittelyyn.

Keskustelumuistio

https://confluence.csc.fi/download/attachments/62048611/2016_11_03_Liite_1_Muistio_Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_ja_OKMn_tiedonkeruiden_ohjausryhma_2016_09_08.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

3. Suorien tiedonkeruiden tilannekatsaus: muutokset tiedonkeruisiin, tiedonkeruukäsikirjat ja terveiset KOTA-seminaarista

Jukka Haapamäki esittelee (liite 2).

4. Ihmiskeskeisen tiedonhallinnan (MyData) mahdollisuudet: tutkijan ja oppijan henkilötietojen hyödyntäminen, terveiset MyData-konferenssista

5. Tilannekatsaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä

Jukka Haapamäki esittelee (liite 4).

6. VIRTA-opintotietopalvelun ja oppijan tietovirtojen ajankohtaiset asiat

Helena Majamäki esittelee (liite 5).

7. VIRTA-julkaisutietopalvelun ja tutkijan tietovirtojen ajankohtaiset asiat

7.A) Tilannekatsaus

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6A).

7.B) Ammattikorkeakoulujen julkaisujen syöttöpalvelu

Hanna-Mari Puuska esittelee (liite 6B).

7.C) VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö Suomen Akatemian hankeraportoinnissa -pilotti

Anssi Mälkki esittelee (liite 6C).

8. Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon hyödyntäminen ARVO - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelussa: yliopistojen kandipalautteen toteutus, muut mahdolliset kyselyt

Jonna Korhonen esittelee (liite 7).

9. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön jatkuminen ohjausryhmän asettamiskauden päättyessä 31.12.2016

Jukka Haapamäki esittelee (liite 8).

10. Muut esille tulevat asiat

11. Tiedoksi

 • OKM-Tilastokeskus-johtajatapaamisessa on sovittu perustettavaksi työryhmä, joka käsittelee Tilastokeskuksen aineistojen avaamisen pelisääntöjä
 • Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto tutkimusaineistona: valmistelussa yleisvaltuutus ohjausryhmälle tutkimuslupien myöntämiseksi sekä tutkimusaineiston etäkäytön mahdollistaminen. Tulevat käsittelyyn ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen.
 • Seurattavien asioiden lista
 • Yhteentoimivuuskalenteri koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtumista
 • Ohjausryhmän syksyn kokousaikataulu

12. Kokouksen päättäminen

 • No labels