Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Keskiviikkona 14.6.2017 kello 10-12
 • Kokoushuone Kultakabinetti, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätöslista

4. Migrin tiedontarve

 • (8) Käynnistetään toimenpiteet Maahanmuuttoviraston (Migri) integroitumiseksi Opintopolkuun ja VIRTA-opintotietopalveluun. Tavoitetila integroitumiselle on mahdollisimman pian.

5. Tiedonhyödyntämisluvat

 • (9): CSC tekee korkeakouluille kyselyn koskien suostumuksenhallintaa Aallon esitystä hyödyntäen. Jatkotoimenpiteistä päätetään selvityksen perusteella.
 • (10): Frankiin liittyvä toimeksiantokysely käsitellään kahtena eri käyttötapauksena: sähköinen opiskelijakortti ja sähköinen opiskelijapalvelu. Sähköisen opiskelijapalvelun osuus jää odottamaan suostumuksenhallintaselvityksen perusteella tehtäviä ratkaisuja.
 • (11): CSC tekee korkeakouluille toimeksiantokyselyt koskien Frankin ja Pivon sähköisiä opiskeljakortteja palveluntarjoajien näin halutessa.

Keskustelumuistio

2017_06_14 OPTIETOR_Liite_1_Kokousmuistio_2017_06_14.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

 Korhonen esittelee (liite 1)

3. Lukukausimaksut, seurantaryhmän toiminta ja muutokset Virta-tietomalliin

Väistö, Majamäki ja Haapamäki esittelevät (liite 2)

4. Migrin tiedontarve

Majamäki esittelee (liite 3)

 • Päätösesitys: Käynnistetään toimenpiteet Maahanmuuttoviraston (Migri) integroitumiseksi VIRTA-opintotietopalveluun.

5. Tiedonhyödyntämisluvat

Korhonen esittelee (liite 4).

 • Tietojen hyödyntäminen

6. Muuta

7. Tiedoksi


7. Kokouksen päättäminen • No labels