Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Keskiviikkona 13.9.2017 kello 10-15
 • Kello 10-13 Tieteiden talon sali 505 ja Kello 13-15 OKM Kalevala.

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksen päätöslista

 • 3. Tilannekatsaus Virta-opintotietopalvelun integraatioihin

  • (12) Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ohjausryhmän puolesta kutsutaanko Virta-dataa kansainvälisen käytön yhteydessä FLEO-dataksi (Finnish Longitudinal Education Outcomes data) vai Virta-dataksi (VIRTA - higher education achievement register data)  Tilastokeskuksen kanssa käydyn keskustelun perusteella.

  • (13) Korkeakouluille jaetaan tilannekuvaa suostumuksenhallintaan liittyvästä kansallisesta keskustelusta kesäkuussa sovitun suostumuksen hallintaa koskevan tiedustelun puitteissa. Tiedustelussa selvitetään myös korkeakoulujen valmius Frankin palvelukonseptin edistämiseen.
  • (14) Kansallista suostumuksenhallinnan ratkaisua odotellessa Virta-opintotietopalvelussa toimitaan integraatioiden suhteen nykyisen toimintatavan lailla. Uudet palvelut käsitellään kvartaaleittain ohjausryhmän toimesta.
 • 4. Lukukausimaksuihin liittyvä tietotarve

  •  (15) Lukukausimaksuihin liittyen Virrassa otetaan olemassa oleva opiskeluoikeuden rahoituslähdekoodi 5 = Lukukausimaksukokeilu uuteen käyttöön siten, että korkeakoulut voivat syksystä 2017 lähtien tuoda tällä koodilla tiedon lukukausimaksuvelvollisista opiskelijoista.Tämän lisäksi Virran tietomalliin lisätään maksun tila-tieto. Muihin mahdollisesti tarvittaviin tietoihin palataan myöhemmin.

  • (16) Syksyn opiskelijatiedonkeruun osalta selvitetään korkeakoulujen kanssa, onko kaikilla korkeakouluilla mahdollista tuoda 20.9. mukainen tieto lukukausimaksuvelvollisista opiskelijoista VIRTAan siten, että se olisi poimittavissa 20.10. tapahtuvassa tiedonkeruussa. Tarvittaessa tiedot voi toimittaa Tilastokeskukselle myös erikseen sovittavana myöhempänä ajankohtana.

Keskustelumuistio 

OPTIETOR__Kokousmuistio_2017_09_13.docx


Asialista

10:00
Yhteiskokous Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa

1. KOOTuen ja Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän esittely

Haapamäki ja Kettunen esittelevät (liite 1 ja liite 1a)

2. Viranomaistietovirtojen kehittäminen korkeakoulujen arjen näkökulmasta

Case tiedot, joita korkeakoulujen on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistoille: mitä KOSKI-palvelun avulla ratkaistaan (liite 2)
Tietovirrat korkeakoulusta: suoraan, VIRTA-opintotietopalvelun kautta tai toimialan yhteisestä KOSKI-palvelusta

3. Kehittämishankkeiden tunnistamiin kehittämistarpeisiin vastaaminen valtakunnallisin ja paikallisin, yhteentoimivin ratkaisuin

Case:Ristiinopiskelu ja opetusyhteistyö ja VIRTA-tiedot (liite 3)

4. Ryhmien välinen työnjako

12:00

lounas

13:00
Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Korhonen esittelee (liite 1)

3. Tilannekatsaus Virta-opintotietopalvelun integraatioihin

Majamäki esittelee (liite 2)

4. Lukukausimaksuihin liittyvä tietotarve

Haapamäki esittelee (liite 3)

5. Raportointi ja tietojen hyödyntäminen korkeakouluissa (liite 4)

6. Muut esille tulevat asiat

7. Tiedoksi

Tiedoksi korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) asialista.
 • No labels