Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Tiistaina 10.10.2017 kello 12-15
 • Kokoushuone nh Kalevala, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto ESTE, sijaisena Otto Ilmonen, ÅA
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätöslista

 • 3 VIRTA-opintotietopalvelun englannikielinen nimi

  • (17) Hyväksyttiin esitys siitä, että kansainvälisessä yhteydessä VIRTA-opintotietopalvelusta käytetään nimeä VIRTA Higher Education Achievement Register Data.

 • 4 Tilannekatsaus VIRTA-opintotietopalveluun
  • (18)  Edetään esitetyn mukaisesti tietomalliin liittyvien muutosten suhteen:
   • VIRTAn koodistoon lisätään uusi opintosuorituksen luokittelun arvo ”Suoritus on täydennuskoulutuksessa suoritettu”
   • Opiskeluoikeuden rahoitutuslähdetieto 5 . Jo olemassa olevaakKoodia käytetään 1.8.2017 lähtien lain 1600/2015 10 §:n ja lain 1601/2015 13 a §:n koulutuksista.
   • Lukukausi-ilmoittautumisen xml-skeemaan lisätään lukuvuosimaksun tila (maksettu, maksamatta, vapautettu).
  • (19) Tehdään tilannekatsaus VIRTA-opintotietopalvelun hyödyntämisestä eri palveluissa sekä etukäteiskysely korkeakouluille odottavista palvelukohtaisista integraatioista ja korkeakoulujen valmiudesta myöntää toimeksiantolupia kyseisille palveluille.

KeskustelumuistioAsialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Korhonen esittelee (liite 1)

3. VIRTA-opintotietopalvelun englannikielinen nimi

Tiedoksi: otetaan käyttöön Virta Higher Education Achievement Register Data

4. Tilannekatsaus VIRTA-opintotietopalveluun

Majamäki esittelee (liite 2)

5. Koski-palveluun liittyvät tietomallikysymykset

Joonas Mäkinen, OPH esittelee (liite 3)

6. Oppijan kansainväliset tietovirrat

Korhonen esittelee (liite 4)

7. Kansalliset tiedonkeruut

Haapamäki esittelee (liite 5)

8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

 • No labels