Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Torstaina 23.11.2017 kello 12-15
 • nh. Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Suvi Remes, erityisasiantuntija, Valtiovarainministeriö


Päätösasialista

3. VIRTAn ajankohtaiset kuulumiset

 • (20) Suositellaan, että korotetut arvosanat kirjataan jatkossa yhtenäisesti kaikissa korkeakouluissa niin, että arvosanan korotus synnyttää uuden opintosuorituksen. Vanha suoritus passivoidaan, joten Virta-tietovarannon tietosisältö muuttuu (alkuperäinen suoritus poistuu tietovarannosta). Alkuperäinen suoritus on huomioitu aikaisempina vuosina tiedonkeruissa, jonka jälkeen tieto poistuu tietovarannosta. Uusi suoritus tulee mukaan tiedonkeruisiin ja edistymisenseurantaan uuden suorituspäivämäärän perusteella.
 • (21) Selvitetään tarjoaako Koski-palvelu kaikki tiedot mitä Migri tarvitsee korkeakoulujen osalta ja miten Migri aikoo hankkia Koski-palvelusta mahdollisesti puuttuvat tiedot.
 • (22) Päätettin odottaa lainsäädännöllisten kysymysten selkiytymistä ja käsitellä Virta-integraatiota koskevat toimeksinnot uudelleen seuraavassa kokouksessa

4. Suostumuksenhallinta oppijan ja oppilaitoksen näkökulmasta

 • (23) Esitetään eteenpäin, että suostumushallintapilottiin koskevaan keskusteluun otetaan mukaan myös yliopistojen lakimiehiä epäselvien kysymysten selvittämiseksi.

5. OKM:n ajankohtaiset asiat

 • (24) Ohjausryhmä käy läpi ja arvioi tiedonkeruukokonaisuuden ensi vuonna.

6. Koulutusohjelmatiedon hyödyntäminen VIRTAssa

 • (25) Seurataan Virta-opintotietopalvelun hyödyntämisen kehitystä korkeakoulujen tietotarpeeseen.

7. Koulutus- ja opetusyhteistyön merkitseminen ja tiedonsiirrot

 • (26) Seurataan kehittämishankkeiden määrittelytyötä.

Keskustelumuistio 

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA muistio_11_23_2017.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)

Korhonen esittelee

3. VIRTAn ajankohtaiset kuulumiset (liite 2)

Majamäki esittelee

4. Suostumuksenhallinta oppijan ja oppilaitoksen näkökulmasta (VIRTA-tietojen hyödyntäminen omadata näkökulmasta) (liite 3)

Remes esittelee

5. OKM:n ajankohtaiset asiat (liite 4)

Haapamäki esittelee

6. Koulutusohjelmatiedon hyödyntäminen VIRTAssa (liite 5)

Majamäki eslttelee

7. Koulutus- ja opetusyhteistyön merkitseminen ja tiedonsiirrot (liite 6)

Majamäki ja Korhonen esittelevät

8. Muut asiat

9. Tiedoksi


 • No labels