Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Keskiviikkona 14.03.2018 kello 12-1
 • nh. Louhi, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Marjut Anderson, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Päätösasialista 

3. Oppijan polku ja oppijan palvelut Virta-Oili-Koski-kokonaisuudessa

 • (37) Selvitetään miten vaihto-opiskelijat ovat vastaisuudessa mukana uudistetun opiskelijaterveydenhuollon piirissä ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

4. Koulutusohjelmatiedon hyödyntäminen VIRTAssa

 • (38) CSC selvittää eteenpäin koulutusohjelmatiedon hyödyntämisen kokonaisuutta mukaan lukien suorituksen kuvailutieto.

5. Virta-ajankohtaista

 • (39) VIRTAn tietomallin lukuvuosi-ilmoittautumisen skeemaa laajennetaan lukuvuositietomaksutyöryhmän valmisteleman tietorakenteen mukaisesti. Mikäli lukuvuosimaksujen seurantatyöryhmän tai esimerkiksi Tilastokeskuksen  taholta nousee esille uusia tietotarpeita, niiden toteuttaminen VIRTA-tietosisältöä laajentamalla otetaan käsittelyyn VIRTA-työryhmissä. Ensimmäiseksi tulee selvittää maksun suuruus-tiedon toteutus Virran tietomallissa.

6. Tiedonkeruun läpikäynti ja siihen liittyvät kysymykset

 • (40) Tiedonkeruiden kokonaisuutta tarkastellaan jo olemassaolevissa pienryhmissä kuten tiedonkeruiden asiantuntijaryhmä, kv-asiantuntijaryhmä, opettajapätevyysryhmä ja mahdollisissa muissa erikseen määritellyissä pienryhmissä.


Keskustelumuistio 

OPTIETOR_keskustelumuistio_ 2018_03_14.docx (korjattu 6.4.2018)


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)
Korhonen esittelee

3. Oppijan polku ja oppijan palvelut Virta-Oili-Koski-kokonaisuudessa (liite 2)
Anderson ja Majamäki esittelevät

4. Koulutusohjelmatiedon hyödyntäminen VIRTAssa (liite 3)
Majamäki esittelee

5. Virta-ajankohtaista (liite 4)
Majamäki esittelee

6.Tiedonkeruun läpikäynti ja siihen liittyvät kysymykset (liite 5)
Haapamäki esittelee
Huom! Ohjausryhmän jäseniä pyydetään toimittamaan tiedonkeruisiin liittyvät kysymykset ohjausryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille etukäteen 9.3. mennessä.

7. Muut asiat

8. Tiedoksi • No labels