Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Keskiviikkona 02.05.2018 kello 12-15
 • nh. Kalevala, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Palveluvastaava Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE Mikko Eronen, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Jonna Korhonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Sami Hautakangas, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, Ristiinopiskelu-hanke
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Kaisa Kotomäki,  projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jutta Virolanen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Aino Ropponen, data-analyytikko, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

PÄÄTÖSASIALISTA LUONNOS

4. Arvo-opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun hallintamalli

 • (41) Perustetaan Arvo-opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulle dedikoitu ohjausryhmä, jossa edustettuina ovat palvelun rahoittajat ja hyödyntäjätahot sekä palveluntuottaja. Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä huolehtii osaltaan jatkossakin tietovirtojen ja koodistojen yhteentoimivuudesta opetushallinnon alalla kansallisella tasolla.
 • (42) Vastausdatan luovutusta ja hyödyntämistä omakustanteisesti toteutettavasta rajapinnasta lähdetään edistämään. Rajapintatoteutustapa määrittyy selvityksen edetessä.

5. Virta-ajankohtaista

 • (43) Perustetaan iskuryhmä saattamaan VIRTA-tiedonluovutuksiin liittyvät sopimukset ja ohjeistukset eri toimijoiden kesken  tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle. CSC valmistelee pohjan iskuryhmän jatkovalmisteltavaksi.
 • (44) Helsingin yliopiston tulee pyytää lupa tietojenkäsittelyyn osana hakemuskäsittelyjärjestelmää kultakin korkeakoululta UAF-konsortion toiminnan päätyttyä.
 • (45) Puheenjohtaja Haapamäki esittää Koski-lainsäädännön uudistamiseen liittyen, että rajaus Virta-opintotietopalvelun 1 momentista poistettaisiin ja jatkossa Virta-opintotietopalvelun koko tietosisältö olisi luovutettavissa Koski-palvelun kautta.

6.  Korkeakouluihin saapuvien harjoittelijoiden suoritukset

 • (46) Kartoitetaan tilanne suoritusten osalta ja sovitaan yhteisistä käytännöistä kirjauksia koskien.

Keskustelumuistio LUONNOS

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA Opintotietopalvelun ohjausryhmän keskustelumuistio_2018_05_02.docx

Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittele

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (liite 1)
Korhonen esittelee

3. Oppijan tietovirrat Ristiinopiskelu-hankkeessa (liite 2)
Hautakangas esittelee

4. Arvo-opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun hallintamalli (liite 3.1, liite 3.2)
Kotomäki esittelee

5. Virta-ajankohtaista (liite 4)
Majamäki ja Haapamäki esittelevät

6.  Korkeakouluihin saapuvien harjoittelijoiden suoritukset
(liite 5)
Kohtanen esittelee

7. Korkeakoulukohtaisen tiedon hyödyntäminen - profiilisivu (liite 6, liite 7)
Virolainen ja Ropponen esittelevät

8. Tiedoksi

 • No labels