Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous

 • Torstaina 29.11.2018 kello 12-15
 • nh. Kalevala, Meritullinkatu 10

Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto ESTE
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus ESTE tilalla Jukka Jalolahti, Tilastokeskus
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Eeva Polvi, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Veli-Matti Honkala, Helsingin seudun liikenne (HSL)
 • Satu Rönnqvist, Helsingin seudun liikenne (HSL)
 • Jutta Virolainen, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 


PÄÄTÖSASIALISTA (LUONNOS)

8. VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiskatsaus

(50) VIRTAn organisaation rooli -koodistoa laajennetaan koodilla 5 = "fuusioitu myöntäjä". Ko. koodiarvoa käytetään korkeakoulujen fuusiotilanteessa, kun kaksi tai useampia rekistereitä yhdistetään ja ilmoitetaan tarvittaessa uuden korkeakoulun tiedoissa aiempi, fuusioitunut organisaatio (opintosuorituksissa ja opiskeluoikeuksissa).

12. Muut asiat

(51) Esitys: Käsite 'Lääketieteen ammatillinen jatkokoulutus' sisältää myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen. Nykyinen VIRTA-opintotietopalvelun koodiarvo 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' ei ole riittävän kattava käyttötarkoitukseensa. Tästä johtuen 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' -termi esitetään vaihdettavaksi kaikissa valtakunnallisissa koodistoissa muotoon 'Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus'.
Päätös:
Ohjausryhmä antoi CSC:lle toimeksiannon välittää koodiston selitettä koskevan esityksen kommentoitavaksi Helsingin, Oulun, Itä-Suomen, Turun ja Tampereen yliopistoille.


Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen   (Liite 1)
Polvi esittelee

3. HSL-integraatio suostumuksenhallinnan pilottina (Liite 2)

Veli-Matti Honkala, Satu Rönnqvist, Helsingin seudun liikenne (HSL) esittelevät

4. Katsaus Emrexiin kansallisella tasolla (Liite 3)

Kohtanen esittelee

5. Etenemissuunnitelma VIRTA-tietojen saatavuuden varmistamisesta (liite 4)

Toimeksianto kokouksesta 24.10.2018

Majamäki esittelee

6. Suuntaviivoja VIRTA-opintotietopalvelun kehittämiseen - lähetekeskustelu (Liite 5)

Kohtanen esittelee

7. Tilannekatsaus Alasin-palveluun (liite 6)

Virolainen esittelee

8. VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Majamäki esittelee

9. OKM:n tiedonkeruukirjeet

Haapamäki esittelee

10. Kooste ryhmän toiminnasta vuonna 2018

Haapamäki esittelee (liite 8)

11. Kevään 2019 kokoukset

 • OPTIETORin kokoukset
 • OPTIETOR ja KOOTuki yhteiskokous

12. Muut asiat

 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten koodistot (Liite 9)
  Hautakangas esittelee

13. Tiedoksi

14. Kokouksen päättäminen


 • No labels