Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 1/2019

 • Tiistaina 2.4.2019 kello 10.15-12.30
  Haaga-Helia, Ratapihankatu 13, kokoustila 8209_VIP24
 • Kokous jatkuu yhteiskokouksella KOOTuki-ryhmän kanssa, kokoustila 2003_Teoria40 OP Pohjola, Ratapihankatu 13
 • Salaattilounas kokousten välillä


Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu 
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE sijaisena Mikko Eronen
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ESTE
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Asiakasratkaisupäällikkö Paula Merikko (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ESTE, sijaisena kehityspäällikkö Eeva Polvi, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE sijaisena projektipäällikkö Mari Pihamaa, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus


PÄÄTÖSASIALISTA

5.Korkeakoulujen VIRTA-tietojen yhdisteleminen

(52) CSC:lle annettiin toimeksianto viedä laajempien, korkeakoulun ohjauksessa tarvittavien tietojen avaamiseen liittyvä kysymykset yliopistojen ja ammatikorkeakoulujen OHA-verkostoille keskusteltavaksi. Nykyisessä  Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet –raportilla ilmoitettu kyllä/ei –tieto opiskelijan aiemmasta tutkinnosta todettiin perustelluksi tietojen tarkistamismahdollisuuden näkökulmasta ja käytäntöä voidaan jatkaa.

6.VIRTA-tietojen saatavuuden ja laadun varmistamisen toimenpidekokonaisuus

(53)  Korkeakoulujen tiedonsiirtojen seurantasivu voidaan toteuttaa siten, että kaikkien korkeakoulujen tietdot ovat tarkasteltavissa samassa näkymässä.Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen   (Liite 1)
Majamäki esittelee


3. VIRTA-tietojen käyttö KOSKI-palvelussa (liite 2)
Joonas Mäkinen, OPH esittelee


4. YTHS:n tulevat tietotarpeet opiskelijaterveydenhuoltoon liittyen (liite 3)
Kohtanen esittelee


5. Korkeakoulujen VIRTA-tietojen yhdisteleminen (liite 4)

Haapamäki ja Kohtanen  esittelevät


6. VIRTA-tietojen saatavuuden ja laadun varmistamisen toimenpidekokonaisuus (liite 5)
Majamäki esittelee


7. VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Majamäki esittelee


8. Seuraava kokous

Sovitaan kevään viimeisen kokouksen ajankohta seuraavista esillä olleista vaihtoehdoista:

 • 20.5.
 • kesäkuun uudet ajat:
  • 12.6. klo 12-15
  • 13.6. klo 12-15

9. Muut asiat


10. Tiedoksi

11. Kokouksen päättäminen

OPTIETOR ja KOOTuki yhteiskokous klo 13.30 -16.00 kokoustila 2003_Teoria40 OP Pohjola, Ratapihankatu 13


 • No labels