Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 4/2019


 • Tiistaina 29.10.2019 kello 10.15-12.30
  Kokouspaikka: Neuvotteluhuone Venla, Meritullinkatu 1, OKM
 • Kokous jatkuu yhteiskokouksella KOOTuki-ryhmän kanssa klo 13.30 neuvotteluhuoneessa Jukola (Meritullinkatu 1), kokouksien välillä tarjoillaan salaattilounas.


Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu ESTE tilalla Hannele Husa
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu ESTE
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu ESTE tilalla Tarja Kalliomäki-Linnas
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE tilallaMikko Eronen
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ESTE
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Johtaja Stina Westman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE tilalla Mari Pihamaa, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Asiantuntijavieraat

  • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jari Manninen, Väestörekisterikeskus
  • Heini Manninen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätösasialista

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.


Keskustelumuistio


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee

3 Suomi.fi-palvelun ajankohtaiskatsaus (Liite 2)
Projektipäällikkö Jari Manninen, VRK esittelee


4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa - ajankohtaista (Liite 3)
Heini Manninen ja Jukka Kohtanen, CSC esittelevät

5 VIRTAn hallintamalli ja KOSKI-yhteistyön koordinaatio
Majamäki ja Haapamäki esittelevät


6 OPTIETORin nostot  yhteiskokoukseen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019

 • CSC järjestää  ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw
 • Seminaarissa käsitellään ryhmien näkökulmista ajankohtaisia näkökulmia ja kirjataan mahdollisia päätelmiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista
 • Taustaksi: ka.csc.fi


7 Muut asiat

8 Tiedoksi9 Kokouksen päättäminen


 • No labels