Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 5/2019

 • Keskiviikkona 27.11.2019 klo 12.00-15.00
 • Kokouspaikka: Neuvotteluhuone Väinämöinen, Meritullinkatu 10, OKM

Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto ESTE
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu 
 • Suunnittelupäällikkö Markku Sutinen, Turun yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Tietohallintopäällikkö Jukka Ivonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus sijaisena Mika Tuononen
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Johtaja Stina Westman (sihteeri), CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Maija Innola, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Natalia Kontio, Maahanmuuttovirasto
 • Antti Helin, Maahanmuuttovirasto
 • Niklas Hämäläinen, Maahanmuuttovirasto
 • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Päätöslista (luonnos)

3 VIRTAn tietomallimuutosten valmistelu
(62) Opiskeluoikeusjakson nimitiedon lisääminen tietomalliin voidaan toimeenpanna esitetyllä tavalla.
4 Lukuvuosimaksuvelvollisia koskevat tietotarpeet VIRTA-opintotietopalvelusta
(63) Palautetaan kohdassa 3 esitelty lukuvuosimaksutietoja koskeva tietomallimuutos valmisteluun siten, että tietomallia täydennetään stipendi-/apurahatiedolla. Selvitetään MIGRIn tietotarpeiden osalta kehittämisen aikataulutusta ja priorisointia VIRTAn ja Opintopolun osalta. Todettiin, että korkeakoulujen kv-valintojen prosessin kokonaisuus on tarpeen viedä keskusteltavaksi korkeakoulujen yhteistyöryhmiin.
7 Muut asiat
(64) Kehittämisehdotusta ei edistetä ainakaan tässä vaiheessa, koska sen toteutus olisi teknisesti haastavaa ja asian juridinen puoli vaatii vielä selvittelyä.

Keskustelumuistio (luonnos)

Asialista


1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee


3 VIRTAn tietomallimuutosten valmistelun tilannekatsaus (Liite 2)
Kohtanen ja Majamäki esittelevät


4Lukuvuosimaksuvelvollisia koskevat tietotarpeet VIRTA-opintotietopalvelusta (Liite 3)
Natalia Kontio, Antti Helin ja Niklas Hämäläinen, MIGRI esittelevät

Kommenttipuheenvuorot Maija Innola, OKM ja Mika Tuononen, TK


5 Ajankohtaista VIRTA-opintotietopalvelusta (Liite 4)
Majamäki ja Kohtanen esittelevät


6 MITKO-työn eteneminen (Liite 5)
Majamäki esittelee


6 Terveiset korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarista

 • CSC järjesti  ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw
 • Seminaarissa käsiteltiin ryhmien näkökulmista ajankohtaisia näkökulmia ja kirjataan mahdollisia päätelmiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista
 • Taustaa ka.csc.fi
 • Kommenttipuheenvuoro Erja Widgrén-Sallinen, UEF

7 Muut asiat

 • Metropolian kehitysehdotus opiskelijajärjestestön jäsentietojen tuonnista VIRTAan erillisenä xml-siirtona
 • Kevään kokousajat
  • I kokous 4.2. tai 5.2.
  • II kokous ja yhteiskokous 26.3.2020
  • III kokous 5.5. tai 6.5.


8 Tiedoksi


9 Kokouksen päättäminen

 • No labels