Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 2/2020


Lyhyt ohjeistus Zoomin käyttöön

 • Kokousta varten luodaan erillinen Zoom-linkki, jonka kautta kokoukseen pystyy liittymään mukaan (linkki yllä).
 • Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan lataamisen ei pitäisi viedä kovin pitkään ja sen voi tehdä myös etukäteen. Tämän jälkeen Zoom-huoneen pitäisi avautua itsestään. Jos lisäosan lataaminen ei onnistu, Zoomiin voi liittyä suoraan selaimesta. 
 • Jotta saat äänen kuulumaan, muista valita kirjauduttuasi sisään: "join audio conference by computer". Jos käytät headset-kuulokkeita, suosittelemme, että kytket ne tietokoneeseesi ennen kuin klikkaat Zoom-linkkiä.
 • Jos et kuule tilaisuuden ääniä, paina vasemman alareunan palkista mikrofonikuvakkeen vierestä ^ -nappia ja aukeavasta valikosta "Test Speaker & Microphone". Samasta painikkeesta voit esim. valita äänilähteen ja mikrofonin sekä muita asetuksia. 
 • Kaikki keskeiset toiminnallisuudet kuten osallistujalista, chat ja ruudun jako ovat zoom-ikkunan alaosassa
 • Lisäksi jokainen voi säätää omia asetuksiaan 


Jäsenet

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki (puheenjohtaja), opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto
 • Strategiajohtaja Terttu Kauranen, Saimia ammattikorkeakoulu 
 • Suunnittelupäällikkö Otto Ilmonen, Åbo Akademi
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Merja Väistö, Opetushallitus ESTE, tilalla erityisasiantuntija Mikko Eronen, Opetushallitus
 • Pääsihteeri Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ESTE, tilalla toiminnanjohtaja Armi Murto, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
 • Suunnittelija Anna Loukkola, Tilastokeskus 
 • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Jukka Kohtanen (sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijavieraat

 • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus

Pätöslista:

3. VIRTA-opintotietopalvelun tietomallimuutokset

 • (65A) Hyväksytään VIRTA-tietomallin laajennus ehdollisesti siten, että lukuvuosimaksuja koskevat uudet tietokentät viedään tuotantokäyttöön, kun hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2019) on hyväksytty eduskunnassa.
 • (65B) Hyväksytään opiskelijaoikeusjakson nimitietoa koskeva tietomallilaajennus ensin VIRTAn testirajapintaan ja siirretään se tuotantoon, kun on varmistuttu VIRTAn rajapintaa käyttävien asiakkaiden kanssa siitä, että muutos ei aiheuta ylimääräistä työtä tietojen hyödyntäjille

Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Todetaan ohjausryhmän kokoonpano
Haapamäki esittelee

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen
Kohtanen esittelee (muistioluonnos)

3. VIRTA-opintotietopalvelun tietomallimuutokset (Liite 2)

Majamäki esittelee

4. VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen (Liite 3)

Majamäki esittelee

 • Tietojen hyödyntämisen selvitys
 • Opetushallituksen (Puranen) kommentit (esitys)

5. Virta-hallintamalli (Liite 4)

Kohtanen esittelee

6. Ajankohtaista

Majamäki esittelee

 • VIRTA-ajankohtaista (Liite 5)
 • Syksyn kokousten ajankohdat
 • Yhteiskokous KOOTuki-ryhmän kanssa

7. Tiedoksi

8. Kokouksen päättäminen

 • Kevään viimeinen kokous 6.5.2020 • No labels