Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 5/2023

 • Aika: Maanantai 18.9.2023 klo 10.00-12.00
 • Paikka: Teams-kokous

Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Satu Helmi
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Aleksi Niemi, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy, sihteeri ESTE
  • Sijaisena: Palvelupäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Asiantuntijavieraat

 • Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Janni Jokela, OPH
 • Satu Meriluoto, JOTPA
 • Mikko Mähönen, JOTPA
 • Samuli Leveälahti, JOTPA
 • Palveluasiantuntija Kimmo Rautio, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Muistio

1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01, ja työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. Jotpan tietotarpeet, Satu Meriluoto, JOTPA, Samuli Leveälahti, JOTPA, Mikko Mähönen, JOTPA

 • Leveälahti kertoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) tietotarpeista esityksen mukaisesti.
  • Leveälahden esityksessä keskityttiin erityisesti tutkintoennustemallin tietotarpeisiin.
  • VIRTA- ja Koski-tietoja tarvitaan, koska tällä hetkellä ei ole olemassa reaaliaikaista tutkintotietoa, eikä ennustetietoa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
 • Tietojen saanti ja tarve perustuvat Jotpan lakisääteiseen tehtävään liittyen ennakointiin.
  • Tiedot tarvitaan henkilötasolla.
  • Jotpan toiveena on, että tarvittavat VIRTA-tiedot olisivat heidän käytössään seuraavien kuukausien aikana. 
   • Koski-palvelun tiedot Jotpa saa jo, OPH:n kanssa tehdyn tiedonluovutussopimuksen mukaisesti.

Keskustelu

 • Makkonen: Onko ollut keskustelua alueellisuudesta, osana ennustetietoja?
  • Leveälahti: Alueellisuuden lähtökohtana on opiskelijan asuinpaikka, ajatuksena, että henkilö kouluttautuu asuinseudullaan. Tosin korkeakouluissa sisällöt valtakunnallisempia, jopa globaaleja.
 • Immonen: Osaamistietojen rakenteistaminen Digivision kanssa olisi suuri mahdollisuus korkeakoulusektorilla. Haasteena, että ei ole olemassa yhteisiä määritelmiä muun muassa kurssikuvauksille.
  • Näkisin, että tämä olisi Digivision tehtävä, jotta asioita vietäisiin samaan suuntaan.
  • Kokisin myös, että osaamiskuvaukset tulisi kerätä opintotietojärjestelmistä. 
 • Widgren-Sallinen: Digivisioon liittyen samoja ajatuksia kuin Immosella. Opetussuunitelmiin liittyvä ryhmä on tietojeni mukaan olemassa Digivision piirissä. 
  • Osaamisiin liittyen on olemassa erilaisia painotuksia, ja tämän vuoksi olisi hyvä lähestyä korkeakouluja asian tiimoilta.
 • Haapamäki: Miten näette, mahdollistaako nykyinen ns. opinto- ja osaamistietojen kuvausdata Jotpan tarpeet?
  • Widgren-Sallinen: Yksittäisen korkeakoulun sisällä lienee yhdenmukainen tapa kuvata osaamista, mutta koulutuksen järjestäjien välillä on eroja.
  • Immonen: Vaihtelua voi olla myös korkeakoulun sisällä, ja kuvaukset voivat olla yleisellä tasolla. 
 • Meriluoto: Jotpa on hankkinut tekoälyratkaisun, joka louhii verbejä, jotka kuvaavat tekemistä, koska ontologiat eivät seuraa riittävän nopeasti maailman kehittämystä.
  • Korkeakoulujen pienten osaamiskokonaiuuksien rakenteistaminen yksi mahdollisuus.
 • Widgren-Sallinen chatista: Digivision Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella julkaistavaan koulutustarjontaan lisättävät nykyistä laadukkaammat ja laajemmat osaamisen kuvaustiedot voivat tuottaa merkittävää lisäarvoa sekä oppijalle että korkeakouluille. Ne mahdollistavat muun muassa tehokkaan tavan suositella oppijalle sopivaa koulutustarjontaa. Osaamisen kuvaus tulisi voida esittää sekä tekstimuotoisena kuvauksena että rakenteisessa muodossa. Asiaa on käsitelty Digivision tieto- ja käsitemallityössä , Peppi- ja Sisu -ratkaisuarkkitehtuurityössä, Jatkuvan ja joustavan oppimisen johtoryhmässä sekä hankkeen Ohjausryhmässä. 
  • Haapamäki: Digivisiossa keskiössä suunnittelumoottori, Jotpassa se, mihin henkilöt päätyvät työhön. Luonnollisen kielen analysointi lienee järkevin lähestymistapa. OKSA-sanasto kuvaa enemmän koulutusjärjestelmää, ei sisältöjä. ESCO-luokitus liittyy puolestaan tutkintojen ja pätevyyksien standardointiin.
  • Miten hyvin etukäteen tehty luokitus pystyy kuvaamaan osaamista korkeakoulukenttällä?
   • Leveälahti: Ei ESCO pystykään. Yksi vaihtoehto voisi olla OPH:n osaamisluokituksen hyödyntäminen.
 • Haapamäki: Voitteko avata tämän ennakointityön suhdetta OPH:n ennakointityöhön?
  • Vipuseen tulossa ennakointiosio, asiaa esiteltiin KOTA-seminaarissa elokuun lopussa.
 • Haapamäki: Missä Jotpan tietoja näytetään?
  • Leveälahti: Yksinkertaistettuna, että Jotpan ennuste perustuu lyhytaikaiseen trendiennusteeseen, kun taas OPH:n ennuste keskittyy enemmän pitkän aikavälin tilastolliseen ennusteeseen. Koemme, että tässä ei ole päällekkäistä.
  • Meriluoto: Jotpalle on tulossa oma portaali, jossa teemme paljon tietojen yhdistämistä.
   • Jaamme tietoa myös korkeakouluuille, onko jotain koulutuskatveita, johon tarvitaan uutta koulutusta.
 • Haapamäki: Ymmärränkö oikein, että teillä on tarve valmistuneiden määrille, ja sitä tietoa teillä on tarkoitus yhdistää osaamistarpeeseen ja muuhun dataan?
  • Meriluoto: Emme jää ammattitasoon, sillä korkeakoulututkinnon yhdistäminen tiettyyn ammattiin on vaikeaa, vaan huomioimme mieluummin osaamisen.
  • Leveälahti: Tarkoituksena on koota ammatialojen tarvitsemaa osaamista, ja yhdistää se tutkintojen tuottamaan osaamiseen
 • Haapamäki: Jotpalla on tarve saada Virrasta tutkintodataa.. Tätä voisi miettiä tutkimushankkeena, johon tarvittavien tietojen osalta, korkeakouluilta pyydetään lupa.
  • Miten päästään tutkintodatasta kohti osaamista?
  • Korkeakouluille kysymys: Miten hyvin opintotietojärjestelmiss jo olevista osaamiskuvauksista pääsisi osaamisen ennakointiin. Onko data riittävän hyvää, ja kannattaako tätä edistää?
   • Widgren-Sallinen: Pepistä löytyy osaamistavoitteet ja sisältö, mutta korkeakoulujen tietojen vertailu voi olla vaikeaa. Jos haluatte täsmällisempiä tietoja, niin silloin pitää kysyä asiasta korkeakouluilta.
    • Haapamäki: Tästä hyvää taustaa myös Digivisiossa tehtävälle työlle.
 • Haapamäki: Miten osaamistiedot yhdistetään tutkintotietoihin?
  • Meriluoto:  Tilastokeskuksen kuusi (6) numeroisilla tutkintokoodeilla.
   • Widgren-Sallinen: VIRTAssa tutkintokoodit ovat yhteneväiset, Tilastokeskuksen käyttämät. 
   • Haapamäki: Nämä jäävät aika yleiselle tasolle, koska esimerkiksi kauppatieteissä taitaa olla käytössä vain yksi koulutuskoodi.
 • Majamäki: VIRTAssa osa koulutuskoodeista on aika yleisellä tasolla. VIRTAn tietomalli kuitenkin sallii, että korkeakoulut voivat tuoda selkokielisenä tiedon esimerkiksi tutkinnon suuntautumisvaihtoehdosta, mutta kaikki korkeakoulut eivät tätä tuo.
 • Kantola: Datan eheydessä voi olla parannettavaa. Jo katsomalla oman korkeakoulun dataa, kiinnitin tähän huomiota.
 • Aho: Eri tutkintojen välillä voi olla paljon vaihtelua siinä, mitä opintoja tutkintoon sisältyy, ja tämä aiheuttaa haasteita osaamisen kuvaamiseen. 
  • Korkeakoulujen opinto-oppaat löytyvät verkosta, näihin kannattaa tutustua, jotta saa käsityksen kentän toiminnasta.
 • Haapamäki: Palataan Jotpan tietotarpeisiin, prosessiin ja päätöksiin myöhemmin.
 • Majamäki: Toimeksiantoa ajatellen: Jos alkaisimme CSC:llä valmistella tätä niin sanotusti tutkimushankkeena, ja rekisterinpitäjät päättävät tietojen luovutuksesta omalta osaltaan?
  • Haapamäki: Tämä voisi olla hyvä tapa edistää asiaa. 
 • Majamäki: VIRTAssa on korkeakoulujen kanssa parhaillaan käynnissä henkilötietojen käsittelyn ohjeistustyö, jonka alle tämä menisi. Työn odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2024.
  • Meriluoto: Aikataulu on haastava, koska meillä on kehittäjien kanssa sopimus tämän vuoden loppuun. Toiveenamme on saada ainakin testidataa vielä tämän vuoden puolella.

4.  OLEdigi-hankkeen tilannekatsaus, Janni Jokela, OPH 

Jokela kertoi OLEdigi-hankkeesta esityksen mukaisesti.

 • Migri-OPH-rajapinnat otettu käyttöön alkukesästä.
  • Jokelan tietojen mukaan tästä on saatu hyviä kokemuksia.
 • Hakeutuminen tunnistautuneena -pilotointi alkaa hetullisilla erillishakijoilla syksyllä.
 • Yhteisenä toiveena, että Migri ja korkeakoulut tapaisivat säännöllisesti. 

Keskustelu

 • Lyhdeniemi: Korkeakoulumme käytänteitä ei ole vielä muutettu, ja olemmekin pohtineet, että voisiko dokumentaatiovaatimuksia keventää? 
  • Jokela: Näkisin, että rajapinnat toimivat, ja käsittääkseni Migri käyttää ensisijaisesti rajapintoja, eli todennäköisesti dokumentteja ei tarvita (ainakaan yhtä paljoa).
  • Lyhdeniemi: Emme tiedä, onko Migri saanut tarvitsemansa tiedot rajapintojen kautta, vai antamistamme dokumenteista.
 • Eerola: Olemme tuottaneet samat dokumentit kuin ennen, koska kuulemma näitä on tarvittu.
  • Onkohan dokumentaatio esimerkiksi verkkosivuilla vanhentunutta?
   • Jokela: Selvitän asiaa, kiitos tiedoista.
 • Haapamäki: Migri-korkeakoulut yhteistyö kuulostaa järkevältä. Millaisia toimintatapoja ja teemoja tähän on suunniteltu?
  • Jokela: Korkeakouluilta tullut toivetta, että Migri olisi avoimepi prosesseistaan, mutta toisaalta Migri ei voi kaikilta osilta kertoa prosesseistaan. Olisi tarve foorumille, jossa vuoropuhelua voisi käydä korkeakoulujen virkailijoiden ja Migrin välillä.
 • Haapamäki: Kuka foorumin ja tapaamiset järjestää?
  • Jokela: Toivoisin, että Migri ottaisi tämän esille seuraavassa tapaamisessa.
 • Widgren-Sallinen: Tapaamisissa mukana hakijapalveluiden edustajat ja Migri?
  • Jokela: Opiskelijavalintaseminaariin tulossa mukaan eri viranomaisia sekä korkeakoulujen väkeä.
  • Widgren-Sallinen: Hakijapalveluiden henkilöt ovat käytännön toimijoita, eikä heillä ole välttämättä mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon korkeakoulussa.
   • Tulisi kirkastaa tapaamisten tavoitteita, rooleja ja vastuita.
   • Paikan vastaanottoaika on pitkällä, ja vaikka haluaisimme kiristää aikatauluja, emme voi tilanteelle mitään.
 • Haapamäki: tästä kokouksesta voisi välittää viestin, että Migri-korkeakoulut tapaamiselle olisi tilausta; joko yhteyshenkilötyyppinen tai sitten päällikkötasoinen, jossa voitaisiin vaikuttaa toimintatapoihin.
 • Haapamäki: Digitaalinen henkilöllisyys -hankkeen osalta käsitykseni on, että ulkomaalaisen asiointiväline jätettäisiin pois kokonaisuudesta. Sen sijaan suomalaisten digitaalinen henkilöllisyystodistus toteutettaisiin.
  • Jokela: Olen samassa käsityksessä. 

Lisäys pöytäkirjaan kokouksen jälkeen, hyväksytty OPTIETOR:n kokouksessa 25.10.2023.

 • Janni Jokela ollut yhteydessä uudelleen Migrin OLEDIGI-yhteyshenkilöön ja kertonut toiveesta Migrin ja korkeakoulujen säännöllisille tapaamisille. Asian edistyminen odottaa uuden asiantuntijan rekrytointia. Lisäksi kerrottu Migrin viestintäasiantuntija Petra Töllerille toisessa yhteydessä, että Migri-korkeakoulut yhteyden tiivistämistä toivotaan sekä hakijapalveluiden henkilökunnan että OPTIETOR-jäsenten (tai muun vastaavan yhteistyöryhmän) välille. 


5. Virta-Digivisio-jatkoselvityksen tilannekatsaus ja projektisuunnitelma keskusteltavaksi, Aino-Kaisa Ellfolk, CSC

Ellfolk kertoi Virta-Digivisio-jatkoselvitys -hankkeesta esityksen mukaisesti.

 • Esityksessä käsiteltiin erityisesti jatkoselvityksen projektisuunnitelmaa, sekä tämän taustalla olevia tekijöitä ja vaikuttimia.
 • Jatkoselvitystyössä on tarkoitus käsitellä esiselvityksessä tunnistettuja viittä (5) eri ratkaisuvaihtoehtoa eri kulmista, kuten esimerkiksi prosessin ja lainsäädännön näkökulmasta jne.
 • Ehdotus: OPTIETOR asettaisi projektin ja nimeäisi sille ohjausryhmän, päättäisi aikataulusta ja muista vastuista esityksen mukaisesti.

Keskustelu

 • Widgren-Sallinen: Ohjausryhmään liittyen pohdin, olisiko mahdollista, jos projektin ohjausryhmässä olisi OPTIETORin edustaja?
  • Haapamäki: On mahdollista.
 • Ellfolk: Lisätäänkö OPTIETORin edustaja projektin ohjausryhmään?
  • Haapamäki: Lisätään.
 • Immonen: Ehdottaisin, että joko Helsingin yliopiston Esa Suominen tai Aalto-yliopiston Patrik Malltusch otettaisiin mukaan ohjausryhmään, jotta arkkitehtuuri-näkökulma tulisi huomioiduksi.
 • Widgren-Sallinen: Minä ehdotin ohjausryhmään OPTIETORin edustajaa, ja Immonen korkeakoulujen edustajaa. Nyt olisi tulossa kaksi jäsentä? 
  • Haapamäki: Voisi olla näinkin.
 • Widgren-Sallinen: Voin olla OPTIETORin edustaja.
 • Haapamäki: Projektisuunnitelman sisältöön liittyviä huomioita voitaisiin käydä nyt läpi, sillä seuraavassa OPTIETORin kokouksessa 25.10. tuskin tehdään enää suuria muutoksia.
  • Kokouksessa ei noussut projektisuunnitelman sisältöön liittyviä kommenteja.
 • Päätös: Erja Widgren-Sallinen valittiin OPTIETORin edustajaksi VIRTA-Digivisio-jatkoselvitys -projektin ohjausryhmään.

6. Muut asiat / tiedoksi 

 • VIRTA-ajankohtaiset, Helena Majamäki, CSC ja Kimmo Rautio, CSC
 • Majamäki ja Rautio kertoivat VIRTAn ajankohtaiset esityksen mukaisesti.

Esityksessä keskityttiin erityisesti EMREX-palvelun laajentumiseen EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja tähän liittyviin teemoihin.

Keskustelu EMREX-palvelun laajentumisesta EU/ETA-alueen ulkopuolelle

 • Immonen: Aalto-yliopiston tietosuojajuristien näkökulmasta asiassa ei ole suurta riskiä, ja EMREXin käyttö on mahdollisesti jopa turvallisempi tapa välittää tietoa, kuin nykyiset toimintatavat (esimerkiksi sähköpostilla).
 • Widgren-Sallinen: Puhutaanko tässä, että miten EMREXin osalta toimitaan ennen kuin korkeakoulujen yhteinen henkilötietojen käsittelyn ohjeistus saadaan?
  • Rautio: Kyllä
 • Widgren-Sallinen: Asia on varmasti sinänsä ok rekisterinpitäjien näkökulmasta, koska kyseessä on oppijan oma aktiivisuus. Miten prosessin osalta edetään?
  • Rautio: Lähetämme korkeakoulujen ja CSC:n sekä OKM:n ja CSC:n välisten puitesopimusten yhteyshenkilöille sähköpostin aiheesta, ja tässä tullaan viittaamaan tämän kokouksen muistioon sekä vaadittavaan henkilötietojen käsittelyn ohjeistukseen. 
  • Widgren-Sallinen: Voisiko korkeakoulujen viesti olla jotenkin seuraavasti: "Rekisterinpitäjä ohjeistaa henkilötietojen käsittelijää EMREX-palvelun osalta ja pyytää toteuttamaan rekisteröidyn (=oppija) omaan aktiivisuuteen perustuvat henkilötietojen siirtopyynnöt EU/ETA-alueen ulkopuolelle"?
  • Majamäki: Asia huomioidaan myös OKM-CSC -välisen sopimuksen yhteydessä olevassa henkilötietojen käsittelyohjeistuksessa, CSC sai toimeksiannon valmistella asiaa.
 • VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä päätyi ohjeistamaan henkilötietojen käsittelijää em. sanamuodoin.

Tiedonkeruista

VIRTA-tietojen luovutus Työllisyysrahastolle

Majamäki kertoi Työllisyysrahaston lakisääteisistä tietotarpeista muun muassa opintojen edistymiseen liittyen, ja näihin liittyvästä VIRTA-poiminnasta.

 • Tietoja käytetään Aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 28 §:n 1momentin 4. kohdan  ja 29 §:n mukaisesti tuen saajien seurantaan.
 • Päätettiin, että lukuvuotta 2022-2023 koskevat  tiedot voidaan luovuttaa VIRTA-opintotietopalvelusta aiempien vuosien tapaan ja toistaiseksi niin kauan kuin Työllisyysrahastolla on vastaava tietotarve.


7. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous ke 25.10.2023


8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02

 • No labels