Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 6/2023

 • Aika: Keskiviikko 25.10.2023 klo 9.00-12.00
 • Paikka: Teams-kokous


Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu, saapui klo 9.37
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto, saapui 9.32
 • Erityisasiantuntija Juho Mikkonen, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Aleksi Niemi, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


Asiantuntijavieraat

 • Jonna Ikonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Timo Koskela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Suvi Parikka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jonna Piiroinen, Annu Schroderus, Digivisio
 • Valtteri Pohjola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Palvelupäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Muistio

1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen, osallistujien toteaminen ja jäsenmuutokset

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03 ja työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
 • Todettiin osallistujat ja jäsenmuutokset. 
  • Opetushallitus
   • Outi Kivipellon tilalle varsinaiseksi jäseneksi tulee Juho Mikkonen.
   • Mikko Erosen tilalle varajäseneksi tulee Outi Kivipelto. 
  • CSC
   • Aino-Kaisa Ellfolk sijaistaa Kimmo Rautiota asiantuntijajäsenenä loppuvuoden 2023 ajan.


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

 • Muistio 18.9.2023, https://wiki.eduuni.fi/x/41GZFw

 • Täydennys edelliseen pöytäkirjaan:
  • Janni Jokela ollut yhteydessä uudelleen Migrin OLEDIGI-yhteyshenkilöön ja kertonut toiveesta Migrin ja korkeakoulujen säännöllisille tapaamisille. Asian edistyminen odottaa uuden asiantuntijan rekrytointia. Lisäksi kerrottu Migrin viestintäasiantuntija Petra Töllerille toisessa yhteydessä, että Migri-korkeakoulut yhteyden tiivistämistä toivotaan sekä hakijapalveluiden henkilökunnan että OPTIETOR-jäsenten (tai muun vastaavan yhteistyöryhmän) välille.
 • Pylkkönen kävi läpi edellisen kokouksen muistion ja se hyväksyttiin Janni Jokelan esittämän täydennyksen kanssa.


3. Virta-Digivisio-jatkoselvityksen tilannekatsaus ja projektisuunnitelman hyväksyminen, Aino-Kaisa Ellfolk, CSC  LIITE

 • Ellfolk kävi läpi jatkoselvityksen tilannekatsauksen ja projektisuunnitelmaluonnoksen. 
  • Projektin tausta, tavoitteet, rajaukset, ohjausryhmän- ja projektiryhmän kokoonpano sekä aikataulu.

Keskustelu

 • Widgrén-Sallinen: Kiitos hyvästä koonnista. Tällä voidaan edetä. Ohjausryhmän jäsenten nimet olisi hyvä saada. Keväästä tulee tiukka, aika paljon selvitettäviä asioita. Kun on aikataulutettu ja resurssit varattu, niin voidaan tällä tavalla edetä. Kannatan.
 • Haapamäki: Seurataan ja tuetaan aktiivisesti työtä OPTIETOR-ryhmässä. Syksyllä vähän resurssia siksi mennään tällä aikataululla.
 • Kantola (chat): Kannatan Virta-Digivision selvitysprojektin asettamista. Aikataulu näyttää vaativalta.
 • Haapamäki: Seuraavassa kokouksessa olisi hyvä tilannekatsauksen yhteydessä ilmoittaa ohjausryhmän kokoonpano kokonaisuudessaan.

Päätös: Päätettiin projektin asettamisesta projektisuunnitelman mukaisesti.


4.  Opin.fi-palvelun tilannekatsaus, Annu Schroderus, Digivisio  LIITE

 • Jonna Piiroisen tilalla Annu Schroderus Digivisio-hankkeesta esitteli tilannekatsausta Opin.fi -palvelusta.
 • 2.0 versio valmistumassa Q1/2024 päätteeksi, sisältää mm.
  • Avoimen opintojen tarjonnan näyttäämisen mahdollistaminen
  • Oppijan tunnistautuminen
  • VIRTA-tietojen näyttäminen
 • Ensimmäiset korkeakoulut ottamassa palvelua käyttöön vuoden 2024 aikana.
 • Integraation tekeminen VIRTAan edistynyt hyvin, tietomallit yhteensovitettu.
 • Oppija voi antaa suostumuksen VIRTA-tietojen käyttöön
  • Ensimmäisessä versiossa oletuksena päällä.
  • Myöhemmin oppijan tulee valita, että tietoja voi käyttää.

Keskustelu

 • Immonen: Saimme Aaltoon dokumentin, jossa piti ottaa kantaa, miten korkeakoulu haluaa jakaa tietoja. Siinä ajateltu asiaa käyttäjän ja tarjottimen näkökulmasta. Pitääkö paikkansa?
 • Schroderus: Viittaat ilmeisesti siihen analytiikkakokonaisuuteen. Esityksessä ei ole otettu kantaa siihen. Pitäisi päästä yhteisymmärrykseen korkeakoulujen kanssa, mitä dataa kerätään, ja mitkä tiedot korkeakoulut ovat valmiita jakamaan, ja mitä taas eivät. Kysely, johon viittaat liittyy korkeakoulujen dataan.
 • Immonen: Kyselystä puuttui ominaisuus, että myös korkeakoulu saa yksilöivää dataa. Ajatusmalli näyttää olevan, että korkeakoulu ei saa dataa. Tätä halutaan muuttaa. Aallon omalle markkinoille olisi hyödyllistä saada dataa. Datan suurin käyttömahdollisuus olisi korkeakoulujen markkinoinnissa. Tätä ei saa unohtaa. Markkinointi tärkeää korkeakouluille.
 • Majamäki: Nostan muistutuksen tuotantoaikataulusta. Se on koko ajan sidottu henkilötietojen käsittelyn ohjeistamiseen, joka käynnissä VIRTAssa. Työ etenee, mutta kyseessä iso kokonaisuus. Vaikeaa sanoa, milloin ohjeistus on yhteisen mallin pohjalta tehty kaikkien korkeakoulujen osalta.
 • Widgrén-Sallinen: Ani-Jatalta hyvä nosto. Jos oppija on keskiössä, myös korkeakoulun pitää pystyä tarjoamaan sitä, mikä kiinnostaa. Kuka vastaa kysymyksiin, kun oppija katselee tietoja ja haluaa tarkennuksia omiin tietoihin tai on epäselvyyttä? Miten palvelu tuotetaan? Minkälaisen palvelukokemuksen oppija saa?
 • Schroderus: Hyvä kysymys. Parhaillaan mietinnässä palveluportaali, service desk -tyyppinen toteutus, jossa hoidetaan ongelmatilanteet häiriöt yms, oppija saa palvelua myös puhelimitse. Oppijalla voi olla monenlaisia kysymyksiä ja kysymykset voivat vaatia, että eri tahot vastaa eri kysymyksiin. Tämän suunnittelu työn alla. Pitää miettiä vielä, miten edetään, kun oppijalla on omiin tietoihin liittyviä kysymyksiä. Hyvä nosto. Kirjaan ylös.
 • Haapamäki: Suurelta osin kysymys liittyy opintotietoihin, jotka tuotu VIRTAsta henkilön nähtäville. Tietojen oikeellisuus on kuitenkin korkeakoulun vastuulla.
 • Kantola: Palaan käyttäjädatan ja asiakasdatan hyödyntämiseen. Markkinointidatan hyödyntämiseen liittyvä kysely on herättänyt pelkoa, että kilpailija hyödyntää markkinointidataa. Olen vastannut, että ei ole liiketoimintaa vaan julkinen palvelu, luvan antamisesta olisi vaikeaa kieltäytyä. Voidaan nähdä myös liikesalaisuusasiana varsinkin, jos alustalle pääsee esim. yritykset.
 • Schroderus: Kysely laitettu korkeakouluille juuri sen vuoksi, että ymmärrettäisiin paremmin, mitä tietoja voidaan jakaa, ja mikä on liiketoiminnallisesti sellaista tietoa, jota ei voida jakaa. Jos myöhemmin avataan myös muillle kuin korkeakouluille, niin silloin pitää tarkastella erikseen. Halutaan ymmärtää paremmin, miten tietoja voitaisiin paremmin hyödyntää ja tuoda esille.
 • Kantola: Silloin saatte kahdenlaisia vastausksia Ymmärrän itse, että kyse juridisesta perusteesta, silloin emme kilpaile keskenämme. Toivon, että Digivisio selvittäisi juridista näkökulmaa.
 • Immonen (chatista): Juridiikan selvitys on tärkeä pointti.
 • Widgrén-Sallinen: Voisiko lähtökohta aluksi olla koulutusvastuun mukaisesti toimitetut tiedot?
 • Kantola: Tarkoitin juuri sitä dataa oppijoista, jotka käyttävät palvelua. Annetaanko markkinoinnissa hyödynnettävissä oleva tieto avoimesti eteenpäin? Onko tämä asia itsestäänselvyys? 
 • Widgrén-Sallinen: Olen ajatellut, että koulutusvastuun puitteissa tehdään, ei voi laittaa sellasta, mihin ei ole lupaa. Olisi hyvä selvittää speksit. Jos ei halua jotain antaa, voiko jättää antamatta? Hyvä selventää, millaista voi ilmottaa ja mitä voi jättää muuten markkinoitavaksi.
 • Kantola: En tarkoittanut niinkään, että mitä tarjontaan viedään vaan mitä tietoja korkeakoulu saa käyttöönsä alustalle kerättävistä oppijan valintoja koskevista tiedoista, joita markkinoinnissa voisi hyödyntää?
 • Immonen: Onko se nyt jotenkin rajattu, että esim. maksullinen täydennyskoulutus, tyyliin executive education ei näy tarjottimella?
 • Schroderus: Maksullinen täydennyskoulutus on alkuvaiheessa rajattu ulkopuolelle.
 • Haapamäki: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädännössä sanotaan, että korkeakoulut voivat järjestää tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena, erillisenä ja täydennyskoulutuksena. Lisäksi korkeakoulu voi järjestää muuta täydennyskoulutusta. Tuolla puhutaan avoimista opinnoista. Mihin tällä viitattaan? Olettaisin, että viittaa tutkintojen osiin?
 • Schroderus: En ole paras henkilö vastaamaan. Palataan tähän kokouksen jälkeen.
 • Haapamäki. Eteneminen näin sopii. Tutkintojen osia voi tarjota maksullisena täydennyskoulutuksena. Ministeriön huolena on ollut, kuinka hyvin korkeakoulu voi käyttää tätä vaihtoehtoa. Jos pystyt toimittamaan materiaalia jälkikäteen, palataan tähän.
 • Schroderus: Tehdään näin.
 • Haapamäki: Mikä on Opin.fi-palvelun suhde Oma Opintopolku -palveluun, jossa näytetään oppijan omia tietoja? Miltä tämä näyttää Opetushallituksen näkökulmasta?
 • Mikkonen: Kommentoin samaa kuin edellisessä kokouksessa tähän liittyen. Kannattaa katsoa, ettei tule päällekäisyyyksiä. Päällekkäisyydet ovat varmasti vältettävissä ja saadaan varmasti toimimaan yhdessä Oma Opintopolku -palvelun kanssa.
 • Haapamäki: Kannattaa käydä yhdessä läpi sudenkuopat, kun OPH:lla on kokemusta.
 • Schroderus: Kiitos kaikille kommenteista. Vien niitä eteenpäin.

Lisäys pöytäkirjaan kokouksen jälkeen, hyväksytty OPTIETOR:n kokouksessa 27.11.2023.

 • Haapamäki: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädännössä sanotaan, että korkeakoulut voivat järjestää tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena, erillisenä ja täydennyskoulutuksena. Lisäksi korkeakoulu voi järjestää muuta täydennyskoulutusta. Tuolla puhutaan avoimista opinnoista. Mihin tällä viitattaan? Olettaisin, että viittaa tutkintojen osiin?
  Schroderus: En ole paras henkilö vastaamaan. Palataan tähän kokouksen jälkeen.
  • Schroderuksen toimittama tarkennus kokouksen jälkeen, hyväksytty 
   • Avoimella tarjonnalla viitataan opintopistemitoitettuun avoimiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Palvelusta on ennen vuotta 2024 rajattu ulkopuolelle se tarjonta, joka kuuluu korkeakouluissa kirjanpidollisesti eriytettävän liiketoiminnan piiriin.
   • Korkeakoulujen liiketoimintaan kuuluvia sisältöjä voidaan tuoda palveluun vuoden 2024 jälkeen, korkeakoulut määrittävät yhdessä version, jossa tämä on mahdollista. Liiketoiminnan määrittely: Erillisessä yksikössä suoritettava liiketoiminta tai Yliopistolain 62§ mukaisesti eriytetty liiketoiminta.
 • Schroderuksen jälkikäteen toimittama vastaus, hyväksytty OPTIETOR:n kokouksessa 27.11.2023.

  • Avoimella tarjonnalla viitataan opintopistemitoitettuun avoimiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Palvelusta on ennen vuotta 2024 rajattu ulkopuolelle se tarjonta, joka kuuluu korkeakouluissa kirjanpidollisesti eriytettävän liiketoiminnan piiriin.
  • Korkeakoulujen liiketoimintaan kuuluvia sisältöjä voidaan tuoda palveluun vuoden 2024 jälkeen, korkeakoulut määrittävät yhdessä version, jossa tämä on mahdollista. Liiketoiminnan määrittely: Erillisessä yksikössä suoritettava liiketoiminta tai Yliopistolain 62§ mukaisesti eriytetty liiketoiminta.

5. KOTT 2024 kyselytutkimus, Suvi Parikka, Valtteri Pohjola ja Jonna Ikonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  LIITE

 • Suvi Parikka, Valtteri Pohjola ja Jonna Ikonen kävivät läpi KOTT 2024 kyselytutkimuksen esityksen.
 • THL toteuttamassa korkeakouluterveydenhuollon hyvinvointitutkimuksen.
 • Kyselyä varten tarvitaan VIRTAsta otos opiskelijoista.

Keskustelu

 • Widgrén-Sallinen: Onko kysely suomeksi ja ruotsiksi?
 • Parikka: Kyselyn kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
 • Widgrén-Sallinen: Vastaavatko siis kv-opiskelijat myös kyselyyn?
 • Parikka: Vastaavat. Kv-opiskelijoista ei ole  tiettyä otantaan, joten heitä ei välttämättä osu kyselyn vastaajiksi kovin paljoa.
 • Haapamäki: Hyvä kysymys. Eikö tietojen raportoinnissa huomioida kv- opiskelijoita mitenkään erikseen tai erityisesti?
 • Parikka:  Edellisessä tutkimuksessa raportointi tehtiin sukupuolen ja iän mukaan. Ikäryhmittäinen ja sukupuolinen tarkastelu tullaan varmastikin toteuttamaan tässäkin tutkimuksessa.
 • Ikonen: Poimintaehtona on suomalainen hetu, joka voi rajat ulkomaalaisia opiskleijoita pois.
 • Haapamäki: Aika monella taitaa olla nykyään suomalainen hetu.
 • Majamäki: Kiitos hyvästä esittelystä. VIRTA-dataa hyödynnettiin jo edellisellä kyselykierroksella eli tässä ei ole mitään isompaa uutta. Voimme käydä esityksessä nousseet tarkemmat kysymykset läpi erillisessä kokouksessa, jossa on mukana VIRTAn teknisisiä asiantuntijoita.  Erityispiirteenä KOTT-kyselyn osalta on, että VIRTA-datan lisäksi tarvitaan tietoja myös korkeakouluilta suoraan eli opiskelijoiden yhteystiedot kyselyn lähettämistä varten.  Tässä on kytkentä henkilötietojen käsittelyohjeistukseen, jota korkeakoulujen työryhmä on parhaillaan laatimassa, ja tämäkin käyttötapaus käsitellään siellä.
 • Haapamäki: Hyödynnetäänkö tutkimuksessa YTHS:ltä saatavia terveystietoja vai onko kaikki opiskelijoiden omia, itse kertomia tietoja?
 • Parikka: Opiskelijoilta kysytään eri aihealueista ja tiedustellaan myös YTHS:n palveluiden käyttöä. Saamme THL:n rekistereistä (sis. YTHS) diagnostiikkatietoa, joita hyödynnetään, mutta tietoa ei tule suoraan YTHS:ltä. 
 • Parikka: Muuten tiedonkeruu sama kuin vuonna 2021, mutta nyt halutaan selvittää opiskelijoiden selviytymistä koronaepidempiasta. Oletettiin, että psyykkinen oireilu lähtisi laskuun, mutta näin ei käynyt. Seuranta-asetelma tärkeä. Jos aiemman kyselyn osallistujista on iso osa jo valmistunut, mietitään, kannattaako tätä ylipäätään tehdä. Voiko CSC tehdä tarkastuksen tästä eli voidaanko selvittää kuinka moni näistä opiskelee yhä?
 • Majamäki: Tulisiko teiltä hetut, jotka ovat olleet edellisessä tutkimuksessa?  Poiminta ei erityisen hankala.  Osaatko sanoa tarkemmin, missä vaiheessa syksyä on tarve saada tieto?
 • Parikka: Mielellään marraskuun aikana.
 • Majamäki: Yhteinen palaveri VIRTA-tiimin kanssa viimeistään marraskuun puolessa välissä, jotta voidaan keskustella tästä tarkemmin.
 • Parikka: Kuulostaa hyvältä.
 • Widgrén-Sallinen: Korona tuli 2020, ja siirryttiin etäopetukseen. Opiskelijat olivat pari vuotta etänä. Opiskelijat ovat nyt tulleet kampukselle. Pystyykö yhdistämään tietoa opintojen etenemisestä ja opintopistekertymiä? Olisi mielenkiintoista nähdä, miten opinnot ovat edenneet.
 • Parikka: Erinomainen kommentti, juuri tämän takia seuranta-asetelma on tärkeä. VIRTA-aineistossa on ollut opintojen eteneminen (puoli vuotta). Pitää pohtia, tuleeko olla pidempi varsinkin näille, jotka aloittaneet koronan aikaan.
 • Haapamäki: Otetaan tämä etenemisen seuranta asia ylös.
 • Helmi (chat): Onko keskeistä, että nuo 2021 vastanneet ovat vielä opiskelijoita?
 • Ikonen (chat): Emme keksineet, mistä saisimme valmistuneille yhteystiedot (sähköpostiosoitteet).
 • Helmi (chat): Korkeakouluilta, niitä käytetään myös uraseurannassa.
 • Majamäki (chat): Eikö uraseurantaan haeta VTJ:stä?
 • Helmi (chat): Ei hae, poimii opintorekisteristä tai alumnirekisteristä.
 • Haapamäki: Valmistuneiden yhteystietojen saatavuus olisi hyvä käydä läpi THL-CSC-palaverissa.
 • Pylkkönen: Tarvitaan päätös, että mahdollistetaan VIRTA-tietojen käyttö ja CSC:lle toimeksianto valmistella asiaa THL:n kanssa.
 • Widgrén-Sallinen: Kannatan.
 • Haapamäki: Edetään näin.
 • Parikka: Loppuraportti tulee kesä- tai elokuussa.

Päätös: Päätettiin mahdollistaa VIRTA-tietojen käyttö KOTT2024 kyselytutkimuksen tarpeisiin ja antaa CSC:lle toimeksianto valmistella asiaa yhdessä THL:n kanssa eteenpäin.


TAUKO klo 10.55-11.05, 10min

6. VIRTA-tiedon laatu, Helena Majamäki, CSC  LIITE

 • Majamäki kertoi VIRTA-tiedon laadusta esityslistan mukaisesti.
 • Tiedon laatu kokonaisuudessaan pysynyt hyvänä.
 • Yhteinen määrittelytyö tärkeää tiedon laadun kannalta.
 • Yhteismitallisuuden haasteet tulevat esille usein vasta tietoja hyödynnettäessä.
 • Kuluvana syksynä on tuotettu suuri määrä uusia puutetarkistuksia ja ne ovat herättäneet keskustelua.

Keskustelu

 • Widgrén-Sallinen: Voiko tiedon laadun valvontaa automatisoida ja rakentaa hälytyksiä? Kokouksen alussa puhuttiin selvitystyöstä, eikö nämä ole silloin huomioitavia asioita vai kannattaako toteuttaa nyt?
 • Majamäki: Tässä vaiheessa ei ole vielä näkymää, mikä on nykyisen VIRTAn elinkaari. Tätä selvitetään nyt syksyn aikana, kuten esim. kuinka kauan nykyistä VIRTAa kannattaa ylläpitää ja kehittää. Hälyjä on jo speksattu ja niitä tehdään manuaalisesti. Tekniset asiantuntijat seuraavat hyvin tarkalla silmällä tiedonsiirtoa, mutta tämä ei ole tehokasta, joten automatisointi olisi tärkeää. Automatisoinnin tekeminen on kuitenkin iso kokonaisuus ja siihen ei ole ollut tällä hetkellä aikaa. 
 • Aho: Uudet puutelistaukset erinomainen parannus. Korkeakoulut tietysti itse validoi tietoa. On kuitenkin hyvä, että VIRTA-tiimikin validoi. Kysymyksessä korkeakoulujen pitkä historia. Kirjauskäytännöt ovat muokkautuneet korkeakoulujen prosessin mukaisesti. Eniten on muotouttanut se, millaisia tarpeita viranomaisilla on ja missä muodossa. Virheitä näyttäisi olevan paljon, mutta suurimmaksi osaksi se on vanhaa historiaa. Toiveet muuttunut, kirjaustapa muuttunut. Korjauksia ei usein tehty historiaan. Tällöin tärkeää, että puutetarkistuksiin asetetaan aikaraja. Ehdotettu viisi vuotta on tosi lyhyt.  Saattaa olla opiskelijoita, jotka opiskelee 15 vuotta. Kysyisin myös YTHS:n tarpeesta saada kuntatieto. Meillä virheitä kuntatiedossa. Tarkoitetaanko korkeakoulun sijaintikuntaa vai opiskelijan kotikuntaa?
 • Majamäki: Ei ole kyse opiskelijan kotikunnasta vaan opiskelupaikka eli kampuksen kunta. Palataan tähän, YTHS tulossa mukaan VIRTA-yhteyshenkilöpalaveriin myöhemmin syksyllä.
 • Lyhdeniemi: Päivin kommentteihin komppausta. Tosi arvokasta, että tehdään huomioita puutteiden johtumisesta ja vaikutuksesta.
 • Mikkonen (chat): Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisessa tietovarannossa on tämä vastaavanlainen datan laadun valvonnan prosessien automatisointiin liittyvä ongelma. Ollaan päädytty siihen, että ainoa tapa oikeasti automatisoida prosessi vedenpitävästi on lähde- ja kohdedatan vertailu. 
 • Mikkonen: Meillä sama ongelma ja arkkitehtuuri on vielä alttiimpi. On viritelty esim. tarkistusraportteja mietitty myös varoitusten lähettämistä. Ollaan mm. koulutusten järjestäjien kanssa päästy sihen, että he vertaavat oman järjestelmän dataa Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannoon dataan.
 • Haapamäki: Tarkoittaako tässä tapauksessa, että työ tehdään korkeakoulujen päässä?
 • Mikkonen: Kyllä, toiveissa olisi joku ratkaisu, joka lukisi dataa ja vertailisi esim. numeraalista tietoa. Virheet on tietenkin korjattava, mutta puutteiden havaitseminen helpottuu, kun koneet tekevät työn. 
 • Majamäki: Hyvää keksustelua ja Juhon kommentti erittäin mielenkiintoinen. Voisitteko mahdollisesti demota asiaa meille niin saataisiin tekniset asiantuntijat myös kuulolle?
 • Haapamäki: Työ jatkuu asian parissa.


7. VIRTA-ajankohtaiset, Helena Majamäki ja Aino-Kaisa Ellfolk, CSC  LIITE

 • Uusi VIRTA-poiminta Tilastokeskuksen kokeelliseen työssäkäynti-tilastoon kuukausittain, Anna Loukkola, Tilastokeskus  LIITE
  • Loukkola kävi läpi uutta VIRTA-poimintaa Tilastokeskuksen kokeelliseen työssäkäynti-tilastoon.
  • Tilastoa varten tarvitaan tieto henkilön opiskeluoikeudesta. Poimitaan VIRTAsta joka kuukauden lopussa edelliseltä kuukaudelta.
 • Muut VIRTA-ajankohtaiset, Helena Majamäki ja Aino-Kaisa Ellfolk, CSC
  • Majamäki ja Ellfolk kertoivat VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaisista asioista
  • JOTPAn tietotarpeen ennakointi asia oli esittelyssä viime OPTIETORissa. Silloin OPTIETOR linjasi, että kyseessä on tietojen luovutus tutkimustarkoituksiin ja käynnistettiin tietojenluovutusprosessi. JOTPAlta tullut vahvasti aikataulupaine. Ei voi jättää työryhmän käsiteltäväksi vaan joudutaan pikaisen aikatulun vuoksi tekemään erillinen toimeksiantoprosessi.
  • Ei uusia tiedonkeruita vuodelle 2024.


Keskustelu

 • Haapamäki: Onko VIRTA-tiimissä havaittu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoasiassa tiedonlaatuun liittyviä seikkoja, jotka tulisi huomioida?
 • Majamäki: Ei tule itselle mieleen. Oletteko Anna ehtineet katsoa testiaineistoa, tuliko siitä jotain ajatuksia? Kohtuullisen vähän muuttujia.
 • Luokkola: En ole saanut tietoa, että olisi ollut ongelmia.
 • Majamäki: Eikö niin, että marraskuusta lähtien tuotantoon?
 • Loukkola: Juuri näin.
 • Haapamäki: Mennään esityksen mukaan ja päätetään tietopoiminnasta joka kuukausi.

Päätös: Päätettiin antaa CSC:lle toimeksianto luovuttaa Tilastokeskukselle opiskeluoikeustietoja kuukausittain. CSC informoi korkeakouluja asiasta.


6. Muut asiat / tiedoksi 

Ei esille tulleita asioita. 

7. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous ma 27.11.2023 läsnäkokouksena, CSC, Keilaranta 14, Espoo.


8. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.59.
 • No labels