Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmän työskentelytila

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmä ohjaa ja seuraa lain (484/2013) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöä ja toimivuutta; valmistelee tietovarannosta tehtävien OKM:n tiedonkeruiden aikatauluja ja keskustelee kehityksen seurannasta ja priorisoinnista; keskustelee ja sopii laajemmin kaikista OKM:n tekemistä tiedonkeruista ja osallistuu vuosittaiseen tiedonkeruukäsikirjan valmistelemiseen; valmistelee tietojen välittämistä muille viranomaisille korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kautta ja luo ja ylläpitää korkeakoulujen viranomastietovirtojen tavoitearkkitehtuuria ja kehittämispolkua.

Ajankohtaista

 • Ryhmän toimikausi on päättynyt.
 • Päätöskokouksen 15.12.2016 muistio.

Ohjausryhmän jäsenet

 • Jukka Haapamäki, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Kaisu Piiroinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jukka Kohtanen, palvelupäällikkö, Vaasan yliopisto
 • Hannele Husa, erikoissuunnittelija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Pertti Tikkanen, suunnittelupäällikkö, Oulun yliopisto
 • Tarja Gustafsson, tietopalvelupäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Aija Kaitera, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto
 • Anne Kärki, yliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Ari Leppälahti, kehittämispäällikkö, Tilastokeskus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Niina Jurva, koulutuspoliittinen sihteeri, Suomen Ylioppilaskuntien liitto
 • Anssi Mälkki, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Paula Merikko, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

Varajäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Jukka Haapamäki, at minedu.fi, +35829 5330 088
Sihteeri Paula Merikko, at csc.fi, +35844 557 6917

 • No labels