Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2019\5

3.12.2019 klo 9-12, nh. Väinämöinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/MhxXBQ

Muistio (luonnos)

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

3.1 Educause terveiset

3.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

4 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

4.1 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialla

4.2 FINN-ARMA yhteenliittymä käynnistyy vuodenvaihteessa, mukana ovat kaikki tutkimushallinnon ja palveluiden osa-alueet

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuvan kehittäminen

 • Luonnos tutkimuksen kansainvälistyvän yhteistyöympäristön kuvaamiseksi (kuva)
 • Luonnos jatkuvan oppimisen toimintaympäristön kuvaamiseksi (linkki)

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston CSC:ltä ostamat palvelut vuonna 2020

5.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaari

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

6.1. Oppimisalustakilpailutuksen tilanne

6.2. Uusi palvelu: Funet Video Panopto

6.3. eduVPN: esittely

6.4. Funet 2020-verkko ja sen yhteyspalveluvalikoima: jatkotoimet

Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä ovat 2020 alusta alkaen verkoston pj. Jussi Kivinen Tampereen yliopistosta ja toisena edustajana verkoston varapj. Christa Winqvist, Aalto-yliopistosta, vastaavasti Manu Pajuluoman ja Liisa Huovisen kausi päättyy vuoden lopussa.
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä jatkaa verkoston pj. Samuli Malinen Oulun ammattikorkeakoulusta ja toisena edustajana 2020 alusta alkaen verkoston varapj. Sari Laaksonen, LAB-ammattikorkeakoulusta. Vastaavasti Juha Venhon kausi päättyy 2019 lopussa.

9 Seuraavat kokoukset

 • 13.2.2020 klo. 13-16 kokous 2020/1, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Kalevala Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.4.2020 kello 10-13 kokous 2020/2, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 4.6.2020 kello 12-15 kokous 2020/3 opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Venla, Meritullinkatu 1, Helsinki)
 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

10 Kokouksen päättäminen

Kutsutut

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Liisa Huovinen, tietohallintopäällikkö, Taideyliopisto
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia poissa
 • Laura Taajamaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, etänä
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Tanja Stormbom, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Walter Rydman, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Liitteet

Luottamukselliset liitteet

Muut liitteet:

  File Modified
PDF File 2019_09_18 Liite1 Kokousmuistioluonnos.pdf Nov 13, 2019 by Jussi Auvinen
JPEG File 2019_12_03 Liite 3a educause top10.JPG Nov 19, 2019 by Jussi Auvinen
PDF File Tiedonhallintalaki_korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä_03122019.pdf Dec 02, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-12-03 Liite 4.2 FINN-ARMA.pptx Dec 02, 2019 by Walter Rydman
Microsoft Powerpoint Presentation CSC-sopimus_TICTOR.pptx Dec 03, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-12-03 Liite 4.1 Yhteenveto - ideamuotoilu TiedonhL.pptx Dec 03, 2019 by Walter Rydman

 • No labels