Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2020\3

4.6.2020 klo 12-15, etäyhteys: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Muistio (luonnos!)

Liitteet

Luottamukselliset liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/C43HBw

Muut liitetiedostot

  File Modified
PDF File Liite 1 2020_04_01_Korkeakoulujen_tietohallinto_ja_ICT_ohjausryhma.pdf May 20, 2020 by Jussi Auvinen
Microsoft Powerpoint Presentation Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus 2020.pptx May 27, 2020 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation Haapamäki_04062020.pptx Jun 04, 2020 by Jussi Auvinen
Microsoft Powerpoint Presentation 4.6.2020 Overview RA.pptx Jun 04, 2020 by Jussi Auvinen
Microsoft Powerpoint Presentation KK_Digivisio2030_tilannekatsaus_TH-ICT_20200604.pptx Jun 04, 2020 by Jussi Auvinen

Osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, digitalisaatiojohtaja, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Sari Laaksonen, palvelupäällikkö, LAB ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos - ESTE
 • Jussi Kivinen, tietohallintojohtaja, Tampereen yliopisto
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Christa Winqvist, johtaja, Aalto-yliopisto

Asiantuntijat

 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Keijo Heljanko, professori, Helsingin yliopisto (kohtaan 3.2 saakka)
 • Jukka Haapamäki, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (kohtaan 3.3 saakka)

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

3.1 Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

3.2 Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmä

 • https://wiki.eduuni.fi/x/GYNCAg
 • Jukka Haapamäki, ohjausryhmän pj, kertoo 9.6.2020 avattavasta tutkimustietovarannon avoimesta ja julkisesta portaalista osoitteessa tiedejatutkimus.fi
  • Haapamäki_04062020.pptx
  • Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.
  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville

3.3 Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus opetus- ja kulttuuriministeriössä

3.4 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen ICT:stä ja kehityskuluista

4.1 Koronan korkeakoululaitokseen aiheuttamien vaikutusten arviointi

 • Keskusteltavaksi: miten varmistetaan, miten muutenkin kuin opetuksen ja opintohallinnon näkökulmasta kootaan havaintoja ja arvioidaan vaikutuksia http://ka.csc.fi -tiekartalle
 • Havaintoja ja vaikutuksia syksyn yhteisseminaarissa käsiteltäväksi
 • Korkeakoulujen IT-päivät ja AMK-päivät nostavat koronan kautta saatuja oppeja agendalle
 • KOOTuki-ryhmän kokouksessa 13.5. todettiin tärkeäksi tuoda esille näkökulmia siitä, mitä poikkeustilanteesta opittiin ja mitä vaikutusta näillä opeilla tulee olemaan seuraaviin vuosiin. KOOTuki valmistelee esitysaihioita IT-päivien ohjelmaan "leassons learnt"-tyyppisesti:
  • Korkeakoulujen varautuminen poikkeustilanteisiin - yhteinen checklist
  • Opit vuoden 2020 digitaalisten valintakokeiden järjestämisestä koulutusten, opintohallinnon, IT:n ja muiden korkeakoulujen toimijoiden ja sidosryhmien yhteisenä operaationa
  • Sähköinen asiointi korkeakouluissa
  • Uudet toimintatavat seuraaville vuosille

4.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

4.3 Korkeakoulujen digivisio

4.4 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

7 Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

9 Seuraavat kokoukset

 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas, Meritullinkatu 10, Helsinki. Etäyhteyslinkki: https://cscfi.zoom.us/j/744717998
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas, Meritullinkatu 10, Helsinki. Etäyhteyslinkki: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

10 Kokouksen päättäminen

 • No labels