Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

MikäKorkeakoulutuksen Digivisio 2030 – Suomesta joustavan opiskelun mallimaa

Digivisio 2030 on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen.

Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin. Digivision tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.


Tausta: Digivisio 2030 -hankkeen taustalla vaikuttaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehittämisohjelma "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"


Vastuutahot: Korkeakoulut yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

 • Visiolle on perustettu ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja Ilkka Niemelän lisäksi Arenen ja Unifin edustajat:

  • puheenjohtaja Ilkka Niemelä, rehtori (Aalto-yliopisto)
  • Ari Hirvonen, digijohtaja (Jyväskylän yliopisto)
  • Annukka Jokipii, vararehtori (Vaasan yliopisto)
  • Kati Kettunen, palvelupäällikkö (Helsingin yliopisto)
  • Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö (JAMK)
  • Marjo Nenonen, opintoasiainpäällikkö (Karelia)
  • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja (Lapin AMK)
  • Matti Sarén, rehtori (KAMK)
  • Eeva Viitanen, kehitysjohtaja (Metropolia)
 • Digivision koordinoivat korkeakoulut ovat Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Digivision operatiivisesta toiminnasta vastaa hanketoimisto hankejohtaja Hanna Nordlundin johdolla. 


Rahoitus:  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Digivisio 2030 -hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen. Erityisavustuksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittamassa korkeakoulujen strategiarahoituksesta 17,8 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021–2024. Lisätietoja tiedotteessa.


Tutustu: Digivision yleiskuvaus ja rahoitushakemus.


Ideapankki: 

Ajankohtaista


Seuraa Digivisio 2030 -hanketta ja käynnissä olevaa työtä:

Verkkosivut: https://digivisio2030.fi

Eduuni-wikissä: Digivisio 2030 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digivisio-2030