Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä: "Arenen ja Unifin Digivisio 2030: Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön"

Unifi ja Arene esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle. Arene ja Unifi ovat esittäneet visiota korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä korkeakoulut esittävät oppimisen kansalliset tietovarannot avaamista yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Vastuutahot: Korkeakoulut yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Tausta: Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Rahoitus: 

Aikataulu: Visio ulottuu vuoteen 2030. Marraskuun 2019 aikana Arene ja Unifi valmistelivat korkeakoulujen aiesopimusta, jota käsiteltiin 28.-29.11. Korkeakoulun ja tiedelaitosten johdon seminaarin yhteydessä pidetyssä Arenen ja Unifin yhteisessä kokouksessa. Talvella 2020 digivision valmistelun on suunniteltu etenevät seuraavasti: 1) 1/2020 lähes kaikki korkeakoulut allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä tahtotilasta ja verkostoyhteistyöstä vision toteuttamiseksi, 2) Digivisioon liittyvä yleiskokous 5.2.2020. Yleiskokouksen tavoitteena sopia hankkeen koordinoiva osapuoli, ohjausryhmä sekä hankesuunnittelija. 

Lisätietoja: 

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS  

Lisätietoja:

Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Arene ja Unifi esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle

Ennakoinnissa, koulutuksessa, jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen arvioimisessa syntyvät kansalliset tietovarannot avataan koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja opintopalveluiden uudistamiseksi. Tiedon jakaminen mahdollistaa oppijalle koko koulutuksen tarjonnan hyödyntämisen ja henkilökohtaisen osaamisportfolion elinikäisen rakentamisen.

Uusi toimintamalli vaatii yhteentoimivia alustoja. Tuomalla oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Oppijat ansaitsevat maailman parhaat ja joustavimmat oppimisen mahdollisuudet. Kun oppijan käyttöön kerätään hänen koulutushistoriansa aikana syntyvä data (oppijan mydata), paranee opiskelukokemus, suunnitelmallisuus ja sujuva oppiminen läpi työuran ja kaikilla koulutusasteilla.

Yhteinen tieto mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuuden, toimintamallien kustannustehokkaan uudistamisen sekä tukee koulutusvientiä. Samalla vahvistetaan korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tietovarantojen avaamisella tuetaan tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja hyödynnetään uutta tietoa oppimisessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin tieto mahdollistaa uusien toimijoiden syntymisen ja tukee kehitystyötä kaikilla koulutusasteilla. Samalla kyetään kehittämään uusia osaamisen arvioinnin työkaluja työelämän tarpeisiin vastaten.

Digivision toteuttamiseen tarvitaan 10 vuoden tiekartta, jonka toteuttamisesta vastaavat korkeakoulut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella.


Lisätietoa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartalla: https://wiki.eduuni.fi/x/NKELBw


  File Modified
Microsoft Powerpoint Presentation Digivisio_2030_Unifi_Arene_pohjalla.pptx Nov 13, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-11-14 Digivisio_2030_Unifi_Arene.pptx Jan 21, 2020 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-09-18_Digivisio intro.pptx Jan 21, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File 2019-05-07_Liite_1_UNIFI_Arene_Korkeakoulutuksen_digivisio.pdf Jan 21, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File 2019-08-27_Matti Saren_Digivisio_KOTA.pdf Jan 21, 2020 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation 2020-01-20_Kansallinen digivisio intro OHA Forum HAGROS + PM.pptx Jan 21, 2020 by Lara Anastasiou  • No labels