Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

MikäKorkeakoulutuksen digivisio 2030 – Suomesta joustavan opiskelun mallimaa

Unifi ja Arene esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle. Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin. Digivision tavoitteena on luoda maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Tausta: Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Vastuutahot: Korkeakoulut yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

 • Visiolle on perustettu ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat puheenjohtaja Ilkka Niemelän lisäksi Arenen ja Unifin edustajat:

  • puheenjohtaja Ilkka Niemelä, rehtori (Aalto-yliopisto)
  • Ari Hirvonen, digijohtaja (Jyväskylän yliopisto)
  • Annukka Jokipii, vararehtori (Vaasan yliopisto)
  • Kati Kettunen, palvelupäällikkö (Helsingin yliopisto)
  • Jari Perkiömäki, rehtori (Taideyliopisto)
  • Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö (JAMK)
  • Marjo Nenonen, opintoasiainpäällikkö (Karelia)
  • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja (Lapin AMK)
  • Matti Sarén, rehtori (KAMK)
  • Eeva Viitanen, kehitysjohtaja (Metropolia)
 • Digivision koordinoivat korkeakoulut ovat Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikataulu:

 • Visio ulottuu vuoteen 2030. Marraskuun 2019 aikana Arene ja Unifi valmistelivat korkeakoulujen aiesopimusta, jota käsiteltiin 28.-29.11. Korkeakoulun ja tiedelaitosten johdon seminaarin yhteydessä pidetyssä Arenen ja Unifin yhteisessä kokouksessa.
 • Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet digivision aiesopimuksen (11.2.2020)

Rahoitus: 

Lisätietoja: 

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS  

Korkeakoulutuksen digivisio 2030 verkkosivut: https://digivisio2030.fi

Ajankohtaista

Materiaaleja Digivisiosta

  File Modified
PDF File Digivisio_one_pager.pdf Nov 15, 2019 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation Digivisio_2030_Unifi_Arene-2019-11-14.pptx Dec 10, 2019 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation 2020-01-20_Kansallinen digivisio intro OHA Forum HAGROS + PM.pptx Feb 06, 2020 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation Digivisio_2030_11-2019.pptx Jul 07, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File Digivisio-2030_webinaari-10.6.2020_Sareěn.pdf Jul 07, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File 2020-06-10_Digivisio2030-esittely_webinaari-Niemela.pdf Jul 07, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File Digivisio-2030_webinaari-10.6.2020_Konkola.pdf Jul 07, 2020 by Lara Anastasiou
PDF File 2020_06_10_Digivisiowebinaari_Vuorinen.pdf Jul 07, 2020 by Lara Anastasiou