Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta on tarkoitettu pitkäjänteisen päätöksenteon tueksi korkeakoulujen johdoille ja ohjausryhmille. Se kartoittaa tulevia muutoksia, trendejä ja linjauksia jotka vaikuttavat korkeakoulujen digitalisoitumiseen. Tiekartta on jaettu eri kerroksiin, jotka saa käyttöön kartan vasemmasta ylälaidasta.

Käyttöohje ja perusesitys tiekartasta (powerpoint) Tiekartta Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaatiosta 2018-04-25.ppt

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta

Tiedote ohjausyhteistyön seminaarista 14.11.2019 verskostoille ja yhteistyöryhmille: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT:n ohjausyhteistyö

Tiekartan hallintamalli

Kuvaa klikkaamalla pääset Muutosehdotukset tiekartalle -sivulle

  • Päivitysehdotuksia otetaan vastaan osoitteisiin tiekartta@csc.fi ja roadmap@csc.fi
  • Kaikki muutosehdotukset käsitellään korkeakoulutujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän puheenjohtajan ja toimitustyötä tekevien CSC:n valmistelijoiden kesken
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä päättää kerroksille Päätiedot ja Periaatteet tehtävistä muutoksista: ehdotetut muutokset esitetään LUONNOS-kerroksilla tiekartalla (kerrokset saa näkyviin tiekartan vasemmasta yläkulmasta) sekä wiki-sivulla Muutosehdotukset tiekartalle. Tiekartalla on näkyvissä aikaleima ohjausryhmän edellisestä käsittelystä
  • Muiden kerrosten ja sivun kuvien osalta muutokset sekä kaikki käytettävyyden parannukset toteutetaan puheenjohtajan johdolla jatkuvasti

  • No labels