Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSCIDEAPANKKI-63 - Getting issue details... STATUS


Taustaa - Miten korkeakoulun tulee valmistautua Tiedonhallintalain toimeenpanoon?

Tiedonhallintalain toimeenpanon hallintamalli tuotetaan korkeakoulujen yhteistyönä, ideamuotoilun avulla yhdessä ja kootusti. Tällä tavoitellaan yhdenmukaista ja lain kirjaimen täyttävää yhteistä ratkaisua. Asioita, jotka tietohallintolain toimeenpanemiseksi tulisi selvittää, ovat esimerkiksi työpaketit eli keskeiset tehtävät, projektointi ja resurssointi, malliaikataulu sekä eri toimijoiden vastuut: sidosryhmät, omistajat ja roolit. Kattavampi listaus tiketin alaosassa.

Tällä sivulla listattuna:

Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakouluissa - ideamuotoilu

Tulokset

  • Ideamuotoilun tulosten kooste [esityskalvot]
  • Liikennevalotaulukko [xls]
  • TIEDOKSI: Palautekierros tiedonhallintalain tiedonhallinnan kuvausten suosituksista (linkki). Kuvausehdotuksissa on paljon ideamuotoilussa tehtyä työtä tukevia asioita.

Aikataulu

  • 26.9 klo 12.30–13.30 (Työkalujen ja työtavan läpikäynti) [esityskalvot]
  • 1.10 klo 12.30–15.30 (3 h työstö, 1. kierros) [esityskalvot]
  • 9.10. klo 10.00–13.00 (3 h työstö, 2. kierros) [esityskalvot]
  • 21.10. klo 13.00–16.00 (3 h työstö, 3. kierros)
  • 29.10. klo 12.30–13.00 (30 min päätös) 
  • Päätöspalaveri ideatoimikunnan kokouksessa 8.11.

Yhteystiedot

Käsiteltävät asiat, yleisesti koko työ, käytettävät työkalut

Minna-Maria Salonen, Sofigate, fasilitaattori
minna-maria.salonen @sofigate.com
040 550 1584

Ideamuotoilu, kokonaiskuva

Walter Rydman, CSC
walter.rydman @csc.fi
050 381 8521

Tavoitteet


Työstöön osallistuvat

NimiOrganisaatioRooliSidosryhmäSähköposti
Päivi LignellTUNIjärjestelmäpäällikköKA_SIGpaivi.lignell @tuni.fi
Ari LehtiöJYpääarkkitehtiKA_SIGari.lehtio @jyu.fi
Jarmo JaskariSeAMKtietoturvasuunnittelijaAMK-SECjarmo.jaskari @seamk.fi
Kari KatajaHAMKtietojärjestelmäpäällikköTietosuojavastaavatkari.kataja @hamk.fi 
Helena EronenUEFtietosuojavastaavaTietosuojavastaavathelena.eronen @uef.fi 
Janne SantalaSAMKopiskelijapalveluiden päällikköAMK-ohajanne.santala @samk.fi
Marko WilenLaureaopintoasiainjohtajaAMK-ohamarko.wilen @laurea.fi  
Mats KommonenUTUtietoturvapäällikköSEC-YO

mats.kommonen @utu.fi

Olavi ManninenUEFtietoturvapäällikköSEC-YO

olavi.manninen @uef.fi

Markus HäkkinenXamk projektipäällikkö,
tietosuojavastaava
asianhallintaryhmä 

markus.hakkinen @xamk.fi

Vesa-Matti SareniusOYjohtajaOHA-forumVesa-Matti.Sarenius @oulu.fi
Maria RehbinderAaltolakimiesLegal services

maria.rehbinder @aalto.fi

Katariina AlhaOYpalvelupäällikköasianhallintaryhmä

katariina.alha @oulu.fi

Marja Anttonen TuAMK kirjaston johtajaasianhallintaryhmämarja.anttonen @turkuamk.fi
Walter RydmanCSCkoordinaattoriCSCwalter.rydman @csc.fi 
Minna Harjuniemi HY tietotekniikkapäällikköFUCIO 

minna.harjuniemi @helsinki.fi 

Liisa Huovinen Uniarts tietohallintopäällikköFUCIO 

liisa.huovinen @uniarts.fi 

Jukka IvonenHaaga-HeliatietohallintopäällikköAAPAjukka.ivonen @haaga-helia.fi 
Jaakko RiihimaaAAPApääsihteeriAAPAjaakko.riihimaa @haaga-helia.fi 
Kimmo PettinenLaureatietohallintojohtajaAAPAKimmo.Pettinen @laurea.fi
Erja MesikämmenDIAKTiedonhallinnan asiantuntija
erja.mesikammen @diak.fi 

Round-table työkalu

https://my.roundtable.business/

Taustaa

Ideatoimikunnan kokouksessa 16.8. päätettiin, että tiedonhallintalain toimeenpano viedään ideamuotoiluun.

Tunnistettuja sidosryhmiä, joista pyritään saamaan osallistujia mukaan ideamuotoiluun/työryhmään: asianhallinnan kokonaisuutta edistävä ryhmä (2-3 jäsentä, Seesto tiedustelee), tietoturvaverkosto/ SEC (Seesto tiedustelee, Kataja tiedustelee Kari H:lta), tietosuoja (Kataja tiedustelee), KA-SIG (Seesto/Ivonen tiedustelevat). Lisäksi CSC kontaktoi seuraavat sidosryhmät: juristit, johdon edustus, tietohallinto, opintohallinto.

Kutsu sidosryhmien edustajille:

Korkeakoulujen AAPA ja FUCIO verkostojen ja CSC:n edustajien muodostaman Ideatoimikunnan kokouksessa 16.8. päätettiin käynnistää yhteinen fasilitoitu työryhmätyöskentely, ideamuotoilu, edistämään tiedonhallintolain toimeenpanoa korkeakouluissa. Työskentelyn tavoitteena on tuottaa korkeakouluille yhteinen ymmärrys asiakokonaisuudesta ja ideamuotoilun lopputulemana saada käyttöön yhteinen hallintamalli. Ideamuotoilun työryhmään toivotaan mukaan edustajia eri sidosryhmistä, jotta eri näkökulmat tulevat kattavasti edustetuiksi.

Ideamuotoilu toteutetaan etäkokouksin ja kokousten väleillä tapahtuvalla työskentelyllä.

  • No labels